New World Order
New World Order

New World Order

2 Leden

if not now then when?

Beste Mark, Hugo en andere politici van het DEMISSIONAIR kabinet,
Ik was nooit zo politiek gericht in mijn leven, maar hier is in de afgelopen bijna 2 jaar veel verandering in gekomen. Ik kijk debatten en zittingen, ik lees berichten van jullie op social media en ik heb me verdiept in verschillende campagnes en doelstellingen.
Inmiddels zijn jullie al tijden demissionair en, zoals je zelf zei Mark, nog moeilijker om weg te sturen. Ik ben ervan overtuigd dat jullie, vrijwillig of gedwongen, van het toneel zullen verdwijnen… en daarom wil ik even de moeite nemen om jullie te bedanken.
In de afgelopen 1,5 jaar is me veel duidelijk geworden en ik wil jullie bedanken voor de inzichten die jullie me gegeven hebben. Het is me eens te meer duidelijk geworden hoe het níet moet en daarmee dus ook hoe het wél zou moeten. Doordat bij jullie namelijk veel nadruk ligt op vergeten en liegen, zie ik waarom het zo belangrijk is om te gaan staan voor waarheid.
De debatten die ik volg, laten mijn hart soms jubelen omdat er dingen worden gezegd waarvan ik denk: ‘goed zo, breng het maar naar buiten’, maar een blik door de zaal laat zien, dat jullie gedachten opgeslokt worden door wat jullie mobiele telefoons jullie laten zien. Dank jullie wel dat ik mijn kinderen kan laten zien hoe respectloos het is om zo met elkaar in gesprek te zijn.
Mark en Hugo, ik zou het kunnen hebben over heel veel dingen op financieel, menselijk en wereldwijd vlak waarbij jullie duidelijk laten zien dat jullie steken laten vallen. Als ik kijk naar de afgelopen bijna 2 jaar, waar jullie ons hele land blootgesteld hebben aan een
gedragsexperiment van buitenproportionele omvang, dan lopen de rillingen me letterlijk over de rug. Jullie weten net zo goed als ik, dat het vi! r u$ waaronder we tot op vandaag gebukt gaan, niet geïsoleerd is, maar daar wordt heerlijk omheen gedraaid. Jullie weten net zo goed als ik, dat de maatregelen die genomen worden ons niet gaan helpen. Jullie weten net zo goed als ik, dat jullie de agenda dienen van K l aus S c h w ab en zijn W0rl d
E c0 n0 mic F 0ru m. Wat super fijn dat jullie hiermee al bij veel mensen de ogen geopend hebben. En wat hebben jullie het knap vorm gegeven. Onvoorstelbaar hoe het jullie gelukt is om mensen
in de rij te laten staan voor een experimenteel vak sin (liever noem ik het een injectie). Onvoorstelbaar dat het gelukt is om mensen te laten rennen voor die injectie, niet alleen voor hun eigen gezondheid, maar vooral om het beschermen van een ander maar vooral het etentje, bioscoopje, feestje dat ze niet willen missen.
Bedankt Mark en Hugo, dat jullie mij zoveel voorbeelden hebben gegeven die ik mijn kinderen kan laten zien. Dat ik mijn kinderen kan leren over hun immuunsysteem. Dat ik mijn kinderen kan leren wat het belang is van vitamine D, beweging, buiten zijn en gezonde voeding. En vooral dank dat ik mijn kinderen mag leren waar grenzen liggen. Dat zij NEE mogen zeggen tegen dingen die niet wenselijk zijn voor hun eigen lichaam en gezondheid.
Wij zijn wijzer geworden van alles wat er gebeurd is. Steeds heb ik gedacht: ‘het kan niet gekker’, maar elke keer bewezen jullie het tegendeel. De laatste berichten zijn dat er gekeken wordt of het verplicht kan worden om de injecties te laten zetten. Geen injectie,
geen werk… is dat jullie uiteindelijke doel? Nee hè? Het gaat veel verder…. Geen injectie, geen boodschappen… geen injectie, geen bankrekening… geen injectie, geen CO2-budget, geen injectie…. geen vinkje in het QR-paspoort en zo dus de totale controle over
ons leven. Wat een plan!
Nu dan de grote vraag die ik jullie wil stellen: Hoe maken wij kenbaar dat we onze grens bereikt hebben?
Demonstraties lijken jullie niet te boeien, hooguit wordt het in de weg gestaan met een verbod en overmatig politie en ME-inzet.
Petities lijken niet te werken, hebben jullie er überhaupt ooit een bekeken?
Rechtszaken? Vanaf nu noem ik ze liever Kromzaken, want recht wordt er overduidelijk niet meer gesproken. Immers als bewijzen van medici en wetenschappers gewoon aan de kant geschoven kunnen worden en voor jullie andere regels gelden dan voor ons, waar zijn we dan nog mee bezig?
Dus ja, wat rest ons dan nog? Burgerlijke ongehoorzaamheid? Tja, jullie hebben ons bijna tuk hè?! Want met miljoenen beschikbaar voor BOA’s en met jullie regels voor boetes en sluitingen kunnen jullie heel veel mensen tam houden en in een hoekje krijgen. Maar ook hiermee vergeten jullie één ding Mark en Hugo… uiteindelijk zal de waarheid boven komen en de kracht van een volk dat een eenheid vormt zichtbaar worden.
Er is al zichtbaar dat er politie-agenten staan te wankelen en partij gaan kiezen. Steeds meer medici en verpleegkundigen durven uit te spreken hoe het er werkelijk aan toe gaat in de ziekenhuizen. Steeds meer wetenschappers durven van zich te laten horen.
Klokkenluiders staan op… en niet alleen hier, maar wereldwijd… Want dat de NOS ons dit nieuws niet brengt, wil niet zeggen dat het er niet is!
Buiten media en jullie om werken wij naar een heel nieuw normaal. Niet het nieuwe normaal dat jullie voor ogen hebben. Niet het nieuwe normaal waarbij we niets zullen bezitten en toch gelukkig zullen zijn. Nee, wij gaan voor een heel ander normaal. Het normaal waarbij ieder zijn talent mag leven. Het normaal waarbij waarheid, respect en verbinding hoog in het vaandel staan.
Het normaal waarbij niet de angst overheerst, maar de liefde en eensgezindheid. Het normaal waarbij wij mogen zijn zoals wij zijn geschapen: liefdevolle mensen!
En dat virus? We zien het wel. We weten dat er goede medicatie is, die nu achtergehouden wordt. We laten het los en we laten jullie los. We kunnen verder op eigen kracht, want jullie hebben ons het donker laten zien en voelen. Van daaruit mogen wij kiezen om naar het Licht te bewegen, want als volk willen wij allemaal hetzelfde: een dak boven ons hoofd, eten in onze koelkast, gezelligheid met vrienden en familie, veiligheid voor onze kinderen en een leven gebaseerd op waarheid en gelijkheid én een leven in vrijheid!
Nu we zien dat jullie ons dat niet brengen is het klaar. GENOEG IS GENOEG! En om maar te spreken met de woorden van de koning: WE GAAN NIET NORMAAL MAKEN WAT NIET NORMAAL IS!
Bedankt voor jullie inzet. Vanaf hier kunnen wij het zelf aan en nemen wij de taken graag van jullie over. We komen op het punt waarop het goed is dat jullie écht aftreden zodat jullie ontheven
worden van jullie plicht. Het is inmiddels aangetoond dat jullie niet de capaciteiten bezitten om ons land naar behoren aan te sturen. Jullie hebben jullie eigen wetten en regels overtreden, jullie bedenken nieuwe wetten op basis van een virus dat niet geïsoleerd is en dus niet bestaat en jullie doen dingen die niet kunnen als demissionair kabinet. Jullie gaan over onze grondrechten heen. En verder hebben jullie laten zien dat jullie ons geld niet netjes beheren en gebruiken voor zaken die niet inzichtelijk zijn. Dit alles getuigt van onverantwoordelijk gedrag.
En hoe wij jullie ontheffen als jullie zelf niet gaan? De tijd zal leren wat daar nog voor nodig is. Jullie eigen gedrag zorgt voor jullie ondergang. Het vertrouwen brokkelt zichtbaar af en dat is het begin van jullie einde…
De waarheid komt aan het licht, voor volk en vaderland!
Dank voor deze bijzondere tijd Mark, Hugo en consorten. Ik sluit graag af met de woorden van jou, Hugo: "Ik had het voor geen goud willen missen", maar … GENOEG IS GENOEG!
Namens mezelf en de mensen die dit bericht delen groet ik jullie,

image