En weer 'n block,om iets wat ik plaatste uit 'n Groningse krant

Column: ‘SARS-CoV-2, feitelijk grafeenoxidevergiftiging?’
9 Juli 2021
LONGREAD – Onderzoekers tonen aan dat coronavaccins en verplichte coronamaatregelen de wereldbevolking structureel blootstellen aan grafeenoxide nanodeeltjes.

Spaanse onderzoekers hebben aangetoond dat de Pfizer vaccinvloeistof voor minstens 99 procent bestaat uit grafeenoxide.

In 2010 ontvingen Andre Geim en Konstantin Novoselov de Nobelprijs doordat ze er in 2004 als eerste in slaagden om een laag grafeen te isoleren en de eigenschappen van grafeen verder onderzochten. Zo kan de geleidbaarheid van grafeen verhoogd worden door te doteren (is het opzettelijk inbrengen van onzuiverheden in het materiaal) of kan het zelfs gemodificeerd worden bij kamertemperatuur tot supergeleider. Uit onderzoek in 2012 aan de Universiteit van Edinburgh blijkt dat mensen die betrokken zijn bij de productie van wondermateriaal, dat gebruikt wordt om computers en touchscreens te verbeteren, het risico lopen op longschade door het inhaleren van nanodeeltjes grafeen. Terwijl grafeen al vele toepassingen kent, blijkt het makkelijk door te dringen door het menselijke celmembraan, bevestigt ook een andere studie uit 2013.

Het kan ongewenst geïnhaleerd, bewust geïnjecteerd of geïmplanteerd worden in biomedische technologie, terwijl we mogelijk nog onvoldoende weten over de interactie tussen menselijke cellen en grafeen. In grondwater zou grafeen zich minder stabiel gedragen en daarmee al snel afbreken, maar in oppervlaktewater zou dat niet het geval zijn.

Nanomaterialen
Het RIVM schrijft over nanomaterialen in het algemeen op haar website: Er is nog relatief weinig bekend of werken met nanomaterialen gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Dit komt onder andere doordat een goed overzicht ontbreekt van bedrijven die met nanomaterialen werken. Wel weten we dat het risico op blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek vooral afhangt van de kans dat nanodeeltjes kunnen worden ingeademd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het werken met nanomaterialen in poedervorm, in spray-toepassingen (zoals spuitverf) en bij het bewerken van materialen waar nanodeeltjes in verwerkt zitten.

Het is niet eenvoudig om blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek te meten en te karakteriseren. Daarvoor is vaak een combinatie van verschillende meetapparaten nodig. Daarnaast is slechts van een beperkt aantal nanodeeltjes de schadelijkheid onderzocht. Het risico van nanodeeltjes kan niet zonder meer worden afgeleid uit gegevens van dezelfde stof in niet-nanovorm. Een chemische stof kan in nanovorm uit verschillende groottes en vormen bestaan, elk met unieke eigenschappen en specifieke risico’s. Dit maakt het moeilijker om gezondheidskundige grenswaarden te bepalen voor beroepsmatige blootstelling aan nanodeeltjes. Slechts voor een klein aantal nanomaterialen zijn nanospecifieke gezondheidskundige grenswaarden beschikbaar. De meeste hiervan hebben geen wettelijke status. Een overzicht van gezondheidskundige grenswaarden is te vinden in de WHO-richtlijn “WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials“.

Feitelijk stelt het RIVM hiermee dat er maar weinig valt te zeggen over eventuele gezondheidsrisico’s die nanomaterialen met zich mee kunnen brengen en dat richtlijnen ook moeilijk vast te stellen zijn door de uiteenlopende unieke eigenschappen. Binnen de huidige wettelijke kaders moeten producenten en importeurs van stoffen ‘veilige producten’ op de markt brengen, maar wat dit precies betekent voor nanomaterialen is niet gedefinieerd.

Grootschalige blootstelling grafeenoxide
De Spaanse onderzoekers vermoeden dat een deel van de wereldbevolking reeds sinds het griepseizoen van 2019 is blootgesteld aan grafeenoxide in het griepvaccin als hulpstof. Ook wordt grafeen toegepast in niet-medische mondkapjes volgens het RIVM. Allereerst door vrijwillige griepvaccinatie en later verplichte coronamaatregelen werd volgens de onderzoekers dus kunstmatig een wereldwijde SARS-CoV-2 pandemie gecreëerd.

De Spaanse onderzoekers en professoren hebben samen met La Quinta Columna bevestigd dat alle COVID vaccins (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson,…) opmerkelijke hoeveelheden nanodeeltjes grafeenoxide bevatten. De intranasale COVID vaccins die pharmabedrijven aan het voorbereiden zijn zouden ook enorme dosissen grafeenoxide nanodeeltjes bevatten. Grafeenoxide nanodeeltjes zouden tevens zijn toegepast in PCR swabs en antigeentesten. Doordat mondkapjes op straat belan(d)den, blijven ook grafeenoxide nanodeeltjes in het milieu en mogelijk ook oppervlaktewater achter. Of en in welke mate hierdoor (langdurige) milieuschade optreedt is onduidelijk.

Grafeenoxide is volgens de onderzoekers een giftige chemische stof die trombose en bloedklonters kan veroorzaken, het immuunsysteem kan ondermijnen en zou kunnen leiden tot een cytokinestorm. Als er in korte tijd veel cytokine, ontstekingseiwitten, worden uitgescheiden kan dit leiden tot