'Feit of Fictie' is een vriendenplek-groep bedoeld om door middel van delen van informatie onderscheid te maken tussen feit en fictie waar het wereldzaken van (geo)politieke aard die sociaal-maatschappelijk bepalend zijn betreft - in effect een database wordt - met name omtrent het grotere plaatje; de machinaties àchter de politieke schermen - - voel je vrij om lid te worden en te delen/informeren ...

https://socializen.online/FeitofFictie

image