Slavernij : Mensen Houden, Toen en Nu

.

Het is knap lastig mensen door middel van direct geweld te regeren en waar het kan worden bereikt blijft het nogal onproductief. Toch zijn er vier belangrijke fasen van het houden van mensen geweest.

De eerste fase, als in het oude Egypte, was directe en brute dwang. Menselijke lichamen werden beheerst, maar de creatieve productiviteit van de menselijke geest bleef buiten het bereik van de zweep en het brandmerk en de boeien. Slaven bleven jammerlijk onproductief en benodigde een aanzienlijke externe mankracht om te controleren.

De tweede fase was het Romeinse model, waarbij slaven enige ruimte kregen voor vrijheid, vindingrijkheid en creativiteit, die hun productiviteit verhoogden. Dit verhoogde de rijkdom van Rome en daarmee het belastinginkomen voor de Romeinse overheid. Met deze extra rijkdom werd Rome een imperium en vernietigde het de economische vrijheden die haar macht voedde en stortte in.

Na de ineenstorting van Rome kwam het feodale model; de derde fase, naar voren en introduceerde het concept van indirect bezit van mensen en belastingheffing.

In plaats van direct in eigendom te zijn, bewerkten boeren landbouwgrond die ze konden 'behouden' zolang ze de lokale krijgsheren betaalden. Dit model kwam ten einde vanwege de voortdurende onderverdeling van productief land en werd vernietigd tijdens de Enclosure-beweging, toen het land werd geconsolideerd en honderdduizenden boeren van hun voorouderlijke land werden getrapt omdat nieuwe landbouwtechnieken grotere boerderijen met minder mensen productiever maakten.

De verhoogde productiviteit van de late Middeleeuwen creëerde het noodzakelijke voedsel dat nodig was voor de uitbreiding van dorpen tot steden, wat leidde tot het moderne democratische model van het houden van mensen, de vierde fase.

Toen ontheemde boeren de steden overstroomden, kwam er een enorme voorraad goedkoop menselijk kapitaal beschikbaar voor de opkomende industriëlen. De heersende klasse van 'herenboeren' besefte al snel dat ze meer geld konden verdienen door hun vee hun eigen beroep te laten kiezen.

Onder het democratische model is het directe slavenbezit vervangen door het maffia-model. De maffia is zelden direct in het bezit van bedrijven, maar stuurt één keer per maand een knokploeg rond om van de 'eigenaren' van bedrijven geld af te dwingen. Klinkt bekend, is 't niet?

Je mag nu jouw eigen beroep kiezen, wat jouw motivatie verhoogt, dus jouw productiviteit, dus de belastingen die je kunt betalen aan "je meesters".

.

Het op de plek houden van het belastingvee in de samenstellingen door de heersende klassen bedacht is voor die laatsten van het grootste belang en een proces in drie stappen.

De eerste stap is om de jongeren te indoctrineren middels 'onderwijs' door de overheid. Naarmate de rijkdom van democratische landen groeide, werden overheidsscholen opgericht om de gedachten en zielen van het vee te beheersen.
De tweede stap is om burgers tegen elkaar op te zetten door het creëren van, al dan niet bewust, afhankelijk vee.
De derde stap is het bedenken van voortdurende bedreigingen, zowel extern als intern, zodat het angstige vee zich vastklampt aan de 'bescherming' van de boeren.

.

Het is en blijft moeilijk om mensen met direct geweld te controleren en waar het kan worden gedaan blijft het verlammend inefficiënt. Ook planten mensen zich niet niet goed voort en produceren ze niet efficiënt in directe gevangenschap.

Echter, als mensen geloven dat ze vrij zijn, dan zullen ze veel meer produceren voor hun boeren. De beste manier om deze illusie van vrijheid te behouden is door een deel van het vee op de loonlijst van de boer te zetten. De slaven die afhankelijk worden van de bestaande hiërarchie zullen dan elke andere slaaf aanvallen die wijst op het geweld, de hypocrisie en de immoraliteit van het houden van mensen.

Als je slaven zover kunt krijgen om elkaar aan te vallen wanneer iemand de realiteit van hun situatie naar voren brengt, dan hoef je niet zo veel moeite te doen om ze te controleren. Die slaven die afhankelijk zijn van de gestolen voordelen door de boer zullen zich heftig verzetten tegen elk vraagstuk van de deugd van menselijke eigendom en zullen - altijd en voor eeuwig afhankelijk van de boeren - iedereen die vrijheid van eigenaar eist terugwijzen met zoiets als "hou je mond, het schaadt alleen maar je medemensen".

Het vee wordt dus gevangen gehouden door de morele verantwoordelijkheid voor de destructiviteit van een gewelddadig systeem te verschuiven naar degenen die 'echte' vrijheid eisen.

.

De grote uitdaging van het democratische model is dat een toename van rijkdom en vrijheid de boeren bedreigt.

De heersende klassen profiteerden in eerste instantie van een relatief vrije markt, in kapitaal en arbeid, maar naarmate hun vee meer en meer gewend raakten aan hun vrijheden en groeiende rijkdommen, begonnen ze zich af te vragen waarom ze überhaupt heersers nodig hebben.

.

Dit systeem van het houden van mensen nadert nu het einde.
De verschrikkelijke tragedies van de moderne westerse economische systemen hebben zich niet ondanks, maar vanwege economische vrijheden in het verleden voorgedaan.

De groei van de staat is altijd evenredig aan de voorgaande economische vrijheden. Economische vrijheden scheppen rijkdom en de rijkdom trekt meer dieven en politieke parasieten aan, wiens hebzucht dan de economische en maatschappelijke vrijheden vernietigt, zoals in het oude Rome.

Al opgemerkt dat het aantal dieven en parasieten heeft toegenomen? Al gemerkt dat vrijheden meer en meer verdwijnen?

.

We zijn nu aanbeland bij fase 5, slavernij 5.0 : 'De Grote Herstart', effectief een technologische update van de voorgaande fases, een hybride vorm, de technocratie; de verschuiving van het militaire-industriële complex naar het technocratische-industriële complex.
Simpel eigenlijk. Je zou 't bijna zelf kunnen bedenken.

.

image