De Protocollen van Sion

"De Protocollen" als zodanig kan naar het land der fabelen verwezen worden.

Het stuk vindt de oorsprong in een politiek-satirisch stuk uit 1864 door Maurice Joly : "Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu" ("Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ou la politique de Machiavel au XIXe siècle"); een strijdschrift, en is geenszins een 'blueprint' voor totale wereldoverheersing door deze en gene.

Het is een aanklacht tegen het regime van Napoleon III.

"De Protocollen van Sion" is daarvan afgeleid waarin 'Napoleon III' en 'Frankrijk' zijn vervangen door respectievelijk 'Joden' en 'wereld', aangevuld met allerhande verzinsels w.o. passages uit "Les Mystères du Peuple" uit 1856 door Eugène Sue, een romanschrijver wiens meest bekende werk de roman-feuilleton "The Mysteries of Paris" uit 1842-43 is.


Aan de hand van het bestaan van "Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu", een politiek-satirisch stuk uit 1864 door Maurice Joly, in combinatie met passages uit "Biarritz: A Political Historical Novel", een historisch-politieke roman uit 1868 door Hermann Goedsche, die 'leende' uit de roman "Les Mystères du Peuple" uit 1856 door Eugene Sue, zien we waar de afdruk getiteld "The Protocols of the Learned Elders of Sion" uit 1901-02 door Matvei Golovinski, een Okhrana agent, (dus niet Sergei Nilus, een zelfverklaarde mysticus die De Protocollen in 1905 publiceerde als hoofdstuk in de tweede druk van zijn boek "The Great within the Small and Antichrist ...") de oorsprong vindt en aantoonbaar, dus verifieerbaar, van afgeleid is en we daarmee het falsificatieprincipe kunnen toepassen.

"De Protocollen" is een verzameling fragmenten uit genoemde bronnen aan elkaar geplakt, meer niet.

 

'De Protocollen', het hoofdstuk uit het Nilus boek, werd uitgegeven als zelfstandig boekwerkje bedoeld voor propaganda doeleinden.

 

 

N.B. de romanserie "The Mysteries of Paris" gaat over een fictionele samenzwering door de 'Jezuiten'. Goedsche, die ook daar van 'leende' voor "Biarritz: A Political Historical Novel", veranderde 'Jezuiten' in 'Joden'.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Joly 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eugene_Sue 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Goedsche 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Protocollen_van_de_wijzen_van_Sion

https://en.wikipedia.org/wiki/Matvei_Golovinski 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Nilus 


Janis Say

98 Blogs posts

Reacties