Veranderingen door..............................

veranderingen door .......................................

Ik heb een paar vrienden.

We hebben ons leren kennen als Collega's. Inmiddels 24 jaar geleden.

 

Door de grote afstanden tussen de woonplaatsen zien we elkaar zelden of nooit maar op de een of andere manier is er wel contact.

 

We deden hetzelfde werk. We hadden discussies over hoe dit uitgevoerd moest worden en dat ging vaak hard tegen hard.

 

We hadden en hebben verschillende zienswijzen over de uitvoering. We deden het op onze eigen manier en behaalde dezelfde resultaten. We hadden en hebben respect voor elkaars inzichten. We luisterden naar elkaar al leek het soms daar niet op.

 

We wisten waar de kennis was en wie waarin beter was. We hebben dingen van elkaar geleerd en overgenomen . We vulden elkaar aan en hielpen elkaar als het nodig was.

 

Ook hadden we collega's die je niet onder de noemer vrienden zet. Maar ook deze waren gelijken. Die werden hetzelfde behandeld. Inmiddels zijn dat kennissen. maar.............

 

Samen behaalde we resultaten. Het ging niet altijd van harte maar we hadden en hebben respect voor elkaars ideeën, werkwijzen, denkwijzen of uitvoeringen.

 

Maar we hebben nooit maar dan ook nooit tegen elkaar gezegd wat jij doet is verkeerd je bent gevaarlijk voor iedereen. We Zeiden wat jij doet kan ook maar werkt niet voor mij. Ik doe het zo probeer dat eens.

 

We hebben nooit maar dan ook nooit gezegd je moet dat op mijn manier doen. We zeiden is het niet makkelijker om dat zo te doen?

 

Dwingen maakt vijanden, en daar komt ruzie van.

 

En weet je wat. Op moment dat er pauze was, was er geen discussie. Dan zaten we gezamenlijk aan de koffie. Hadden het over thuis , over vroeger en over wat we leuk vonden om te doen.


En waarom werken wij niet meer samen?


Omdat de Macht ( lees hoge mensen, directeuren, aandeelhouders etc) besloten dat onze manier van werken niet paste bij hun denken. Er werd gefuseerd.


7 jaren geleden begon het. De eerste vertrok. Daarna vertrok er steeds eentje van de club en begon ergens anders.


Het bedrijf waar wij jaren met veel plezier voor werkte bestaat niet meer helaas. We werken niet meer samen. Vijf jaar geleden Werd het helemaal duidelijk. Alles zou veranderen. De mensen zijn uitgewaaid naar andere bedrijven. Na 20 jaar begon de club door wijzigingen van hogerhand uit elkaar te vallen. Mensen vertrokken naar andere bedrijven. Deze bedrijven kregen vakmensen met een bovengemiddelde kennis en kunde.


Een club die met elkaar werkte en zo ongeveer alles voor elkaar kregen en vaak zelfs onmogelijk geachte dingen maakten bestaat nu na 24 jaar helemaal niet meer.


Maar als we elkaar tegen komen dan zijn we nog steeds vrienden en is het weer als van ouds gezellig.


De les die je hieruit kunt leren is...............

 

Laat iedereen in zijn waarde. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Accepteer dat jou weg niet die van een ander is. Accepteer dat jou weg niet de enige is. Respecteer de beslissingen van een ander en dring jou ideeën en overtuigingen niet op. Geloof me het leven word een heel stuk makkelijker.

 

De originele Blog vind je hier


Victor

51 Blogs posts

Reacties