De Electrificatie van De Maatschappij

Over elektrificatie, griep, 5G, hoogteziekte en stralingsziekte


'Electrificatie' = Stress

Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van iets is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te vinden; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken, in die zin dat 'toeval' uitgesloten kan worden? In deze komen we steeds op hetzelfde punt uit, het spoor leidt elke keer weer in dezelfde richting.

Het is wat Rudolf Steiner (1861-1925) en tijdgenoten 'De Electrificatie van De Maatschappij' noemden.

Een paar voorbeelden

1889 - De Aziatische of Russische griep
Die viel samen met de introductie van het elektrisch licht - denk aan de gloeilamp.
1918 - De Spaanse griep
Die viel samen met de introductie van het radioverkeer - radiogolven
(Tijdens en na de tweede wereldoorlog gebeurde iets dergelijks weer met de introductie van radarsystemen.)
1957 - De Aziatische griep
Die viel samen met de introductie van de tv - denk aan de antennes op ieder dak.
1968 - De Hongkong griep
Die viel samen met de introductie van satellietcommunicatie - radioactieve straling.

Zo zijn er meer voorbeelden te vinden, w.o. 'uitzonderlijke' griepgolven plus 'oversterfte' ten tijde van de introductie van de magnetron, gsm (1G) en niet in de laatste plaats de hevige griepgolven van 2014/2015, 2016/2017 en 2017/2018 die niet toevalligerwijs samenvielen met de verdere introductie en toepassing van zowel 4G als 5G, wederom een vorm van verdere elektrificatie.

Opmerkelijk: inzet van 4G in stedelijke gebieden begon rond 2014, inzet van 5G stond reeds gepland voor begin 2020, voorafgegaan door pilots in de periode 2017-2019 wo. in Nederland o.a. in A'dam, Den Haag, R'dam. Eind april 2020 maakte Vodafone 5G actief in de Randstadgebieden, meeliftend op 4G (spectrumdelen), met de verwachting na de zomer volledig dekkend te zijn om vervolgens 5G zelfstandig te laten opereren.

Ook opmerkelijk: Laat Wuhan -met 11 miljoen inwoners- nu net één van de eerste gemoderniseerde (hoofd)steden zijn waar 5G eind 2019 grootschalig werd geactiveerd.

Evenzo opmerkelijk: in uitgestrekte, minder tot weinig techologische, gebieden; waar geen 5G-masten te vinden zijn, vinden geen 'Covid-19' uitbraken plaats.

Doe zelf het 'rekensommetje' maar. Ockham's Scheermes misschien?


Elektrificatie; vervuiling van het menselijk lichaam door electromagnetische straling en ernstige griepgolven gaan dus hand in hand en dat is geen toevalligheid, het één is het genezende gevolg van de ziekmakende oorzaak. Ook nu zien we dat weer bij de invoering van 5de Generatie mobiele netwerken/draadloze systemen want gaat hand in hand met griepuitbraken, in deze 'Covid-19'.

Tuurlijk, correlatie infereert geenszins causatie. Die stelregel echter, geldt voor afzonderlijke, op zichzelf staande, gevallen van het één of ander waarbij (nog) niet alle opties overwogen/bekend zijn. Daar is hier geen sprake van en geldt er een axioma:

Wanneer iets 1 keer gebeurt, dan is het uitzonderlijk
Wanneer iets 2 keer gebeurt, dan is het toevallig
Wanneer iets 3 keer gebeurt, dan is het een patroon
Wanneer iets 4 keer gebeurt, dan is het structureel
Wanneer iets 5 keer gebeurt, dan is het feitenlijk

Met de verifieerbare voorbeelden gegeven bevinden we ons inmiddels in de 3de/4de/5de categorie.

N.B. 'Elektrificatie' op zich is niet per se een probleem, het lichaam kan daar prima mee omgaan, we worden immers geboren in een wereld vol met vormen van electromagnetisme. Het brein bijvoorbeeld, communiceert met de rest van het lichaam, en vice versa, middels elektrische impulsen via het zenuwstelsel. Echter, wanneer er sprake is van 'overload', dan ontstaat er stress, de grote 'ziekmaker', en veroorzaakt lichamelijke verschijnselen; ongemakken, 'ziektebeelden'.
Zie: "Stress" en "Elektrificatie 'Up the Scale'" incluis -'stralingsziekteverschijnselen nagenoeg gelijk aan hoogteziekteverschijnselen'- in 'Covid-1984 : De Corona Wereldorde' - Deel 2.

.

Inferentie: aangezien het brein met de rest van het lichaam communiceert middels electrische impulsen, kan daar dus middels technologie op ingebroken worden; kan gemanipuleerd worden, met alle mogelijkheden en vooral verregaande gevolgen van dien.

Janis Say

111 Blogs posts

Reacties