Ik blijf die vaccinatiedrift fascinerend vinden.

gepubliceerd op 7 januari 2022 door Maarten Mijwaart

Ik denk dat als mensen daadwerkelijk angst hadden gehad voor het virus, dat dan de vaccinatiebereidheid als vanzelf nog hoger zou zijn. En de acceptatie van evt. vaccinrisico's. De volgende communicatieve keuzes helpen echter niet:

Vanaf 't begin van de pandemie is er geen volstrekte openheid geweest over de schadelijkheid van het virus. Sterftecijfers, ziekenhuisopnames, besmettingscijfers: gepresenteerde data veranderden in weergave en samenstelling. Onderliggende data ter nuancering werden amper benoemd.

Veel informatie en 'bewijsvoering' in de pers is anekdotisch en emotioneel geladen. Corona is/was absoluut een gezondheidsrisico, maar de situatie werd niet statistisch vergeleken met andere virussen en andere gezondheidsrisico's. Angst wekken voor Corona lijkt het doel.

Vrijwel direct na de start van de pandemie werd gesproken over een 'nieuw normaal'. Dat is vreemd. Het ging hier toch om een een onverwachte tragedie? De strategie moest toch worden bepaald? Niemand wist toch wat er ging gebeuren? Waarom dan spreken over een nieuw normaal?

Het WEF was snel in beeld als drijvende kracht achter dit 'nieuwe normaal'. Er werd door allerlei leiders gesproken over 'build back better' en de 'great reset'. En alhoewel Rutte op beeld sprak over een 'window of opportunity', werd de relevantie van het WEF gebagatelliseerd.

Een lockdown is in de historie van pandemieën niet eerder zodanig ingezet als nu. Een excessieve maatregel voor een unieke situatie. Maar al snel werden allerlei aanvullende vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast. Zonder echte discussie over nut en noodzaak. Opgelegd.

Vaccinatie werd al snel als enige oplossing benoemd. Preventie, medicatie, opschaling zorg bleken niet relevant. Experimentele mRNA en vector RNA vaccins bleken snel beschikbaar. Maar het experimentele karakter en de 'emergency use approval' werden amper benoemd.

Contracten met vaccin-leveranciers blijven vertrouwelijk. Gevolg: Onduidelijkheid over aansprakelijkheid, afnameverplichtingen, beperkingen in communicatie, voorwaarden beëindiging, doorlooptijd, etc. Ook het selectieproces voor leveranciers werd amper toegelicht.

De effectiviteit van vaccins ( 90%!) wordt in relatieve percentages geduid. De absolute effectiviteit van vaccins is echter een stuk lager. Omdat het gezondheidsrisico van Corona sowieso al vrij laag is. Een vrij grote relatieve reductie van een heel klein risico derhalve.

Bijwerkingen bleven lang onbenoemd of werden gemarginaliseerd. Want de vaccinatiebereidheid moest absoluut overeind blijven. Zelfs toen bleek dat de aantallen bijwerkingen bij de Corona-vaccins significant hoger uitvielen dan bij vaccinatieprogramma's in het verleden.

Op dit moment is er sprake van oversterfte. Al een tijdje. Niet aan Corona toe te schrijven. Er kan nu niet gezegd worden dat het door vaccinatie komt, maar het kan ook niet worden uitgesloten. Onderzoek is dringend gewenst. En terughoudendheid met vaccineren lijkt logisch.

De mutatie Omicron lijkt te voldoen aan de natuurlijke evolutie van virussen: Mutaties worden op den duur minder schadelijk, maar besmettelijker. Het gedrag van overheden lijkt echter niet milder te worden. Sterker: sceptici worden steeds meer gestigmatiseerd en veroordeeld.

Op dit moment worden mensen met 'boosters' gevaccineerd? Maar wat zijn dat precies? Dezelfde vaccins? Een booster hoeft niet hetzelfde te zijn als de eerste vaccinatie. Is dat getest op effectiviteit en bijwerking? Er zijn al meer vaccins besteld? Gaan we elk kwartaal vaccineren?
Een coronapas zou er echt niet komen. Is er wel. 3G zou er niet komen. Is er wel. 2G is on voorbereiding. 1G wordt al genoemd.

Van drang naar dwang. De richting is duidelijk. Maar met welk doel?
Intussen worden de globalistische trend en de invloed van SDG's, UN Agenda 2030, WEF programma's steeds meer zichtbaar. Maar in de tweede kamer en in de media is het over deze onderwerpen oorverdovend stil. Terwijl de impact op de Nederlandse bevolking zeker groot is.

De Coronapassen worden nu beperkt geldig. Een booster vaccine is verplicht. Welke verplichtingen gaan er volgen, al dan niet aan vaccinatie gerelateerd, in de toekomt? Er wordt immers al gesproken over CO2 budgetten, een Europees digitaal ID en een Europese digitale munt.

De overheid communiceert als artsen een aantal decennia geleden: "Gelooft u me nu naar, ik ben deskundig, doet u dit maar!" Sinds het Internet communiceren artsen niet meer als de alwetende deskundige wiens mening niet betwist mag worden. De overheid doet dat nog wel.


Al deze zaken zorgen ervoor dat een grote groep mensen concluderen of aanvoelen: "Het klopt niet!" Ze betwijfelen, terecht of onterecht, de goede bedoelingen van de overheid. Nog meer druk uitoefenen zal het verzet enkel doen groeien. Overheid: Kom bij zinnen, nu het nog kan!

Disclaimer: Ik ben gewoon een bezorgde burger die zijn mening deelt en probeert zijn standpunten van argumenten te voorzien. In situaties als deze moet je je uitspreken vind ik. Doe er mee wat u wilt. Ik wens u in elk geval vast een goed weekend toe!


0987654321

8 Blogs posts

Reacties