Is er een manier om te voorkomen dat psychopaten in machtsposities terechtkomen?

voor extreem-links is jouw vrijheid hun ellende - jouw slavernij is hun vreugde

Ondanks een groeiende interesse in de wetenschap en psychologie van narcistische sociopaten en psychopaten, lijkt het alsof de samenleving van vandaag de dag uit het oog is verloren hoe deze mensen de kern van een beschaving of natie kunnen saboteren.

Het is gemakkelijk om te hyperfocussen op collectivistische ideologieën als de bron van onze problemen en te vergeten dat deze ideologieën niet in een vacuüm functioneren; ze kunnen zelf geen schade aanrichten, een ideologie heeft psychopathische mensen nodig die de rest opdragen om echte schade aan te richten.

Er is iets met collectivisme dat zich leent voor projectie en hypocrisie - collectivisme is organisatie door dwang in plaats van vrijwillig te zijn. Wanneer 'jouw' politieke ideologie jouw religie wordt, dan is het gemakkelijk om in een ijveraar te veranderen.

Hoewel zeloten kracht vinden in hun vastberadenheid en hun cultisme, hebben ze ook de neiging om elk zelfbewustzijn te missen. Ze worden letterlijk krankzinnig van toewijding aan hun zaak, tot het punt dat ze het overzicht verliezen of 'hun zaak' wel of niet eerlijk en rechtvaardig is. Hun gedrag wordt daardoor steeds grilliger en steeds meer onsamenhangend en elke persoon die ze tegenkomen die hun mening niet deelt, wordt onmiddellijk gezien als een ketterse vijand die moet worden ontmaskerd of vernietigd.

Voor buitenstaanders die naar binnen kijken, zijn fanatici een eindeloze bron van komedie. Je kunt niet anders dan lachen omdat hun kronkels, kreten en uitbarstingen onzinnig en absurd zijn (bekijk maar eens "Libs of Tik Tok" voor een berg voorbeelden). Zolang ze geen echte macht hebben, dienen deze mensen als een herinnering aan wat er gebeurt als mensen de rede voor waanzin inruilen. Ze kunnen beangstigend zijn, maar ze dienen zowel voor amusement als voorbeeld om de rest van ons geaard te houden. Wanneer ze echter aan de macht komen, houden de dingen op grappig te zijn.

https://vriendenplek.nl/read-blog/516_de-deugmens-een-respectloos-mens.html 

.

Beschavingen door de geschiedenis heen hebben consequent het probleem van fanatici aangepakt, maar de grotere bedreiging is het bestaan ​​van narcisten en psychopaten die in posities van gezag sluipen en fanatisme onder de massa aanmoedigen. Over het algemeen worden psychopaten gezien als een anomalie die snel wordt geïdentificeerd en gemeden om te voorkomen dat ze te hoog op de ladder van sociale invloed klimmen. Het probleem is dat ze niet zo zeldzaam zijn als je zou hopen en velen van hen hebben het vermogen om zich tussen de kuddes te verstoppen.

Ongeveer 5% van een bepaalde populatie bestaat uit psychopaten, terwijl nog eens 10% sociopaten zijn. Ongeveer 15% van de mensen heeft narcistische trekken. Narcisten zijn egocentrisch en beschouwen zichzelf als superieur aan alle anderen - ze geloven dat ze recht hebben op aanbidding en autoriteit. Sociopaten hebben een onvermogen om empathie voor anderen te voelen en dit maakt hen onpraktisch als leiders. Psychopaten vertonen ook een gebrek aan empathie, hebben tevens een neiging tot emotioneel of fysiek geweld. Ze genieten van het lijden van anderen en plegen dan ook een groot aantal geweldsmisdrijven.

Hoewel psychopaten 5% van de bevolking uitmaken, maken ze 15% tot 25% uit van degenen die in gevangenissen worden opgesloten. De aantrekkingskracht die ze uitoefenen op de samenleving kan niet genoeg worden benadrukt.

Er is zeker enige overlap tussen de verschillende typen, maar in het algemeen vertoont zeker 10% van de mensen gevaarlijke en meestal inherente psychologische stoornissen die vaak niet te behandelen zijn. Denk daar even over na ... 10 op de 100 mensen zijn tikkende tijdbommen die wachten om het leven van de rest van ons ellendig te maken.

Zeker, sommigen van hen kunnen nog steeds in de samenleving functioneren. Vooral sociopaten kunnen waardevol worden op gebieden waar minder empathie vereist is om bepaalde taken uit te voeren. Ze zijn bijzonder geschikt als chirurgen, EMT's, soldaten, hulpdiensten en elke andere baan waarbij het zien van mensen met pijn hen er niet van weerhoudt levens te redden. Ze vinden het niet per se leuk om te zien dat anderen worden geschaad, maar ze worden er als professioneel ook niet emotioneel door gefaseerd. Zolang ze nooit in invloedrijke posities over grote groepen mensen worden toegelaten, kunnen ze iets goeds voor het publiek betekenen.

Iets is zo gek nog niet of er zit wel een goede kant aan.

 

De geschiedenis leert ons dat het niet zo eenvoudig is om te controleren en te voorkomen dat psychisch gebroken individuen wegglijden in instellingen die macht bieden. In feite waren veel monarchieën en rijken gebouwd op systemen die psychopaten en narcisten lieten floreren omdat ze afhankelijk waren van genetische opvolging. Als een monarch een zoon had die vatbaar was voor psychopathie, deed het er niet toe, die gekke prins zou op een dag koning worden en er was weinig dat eraan kon worden gedaan. Er was geen toetsingsprocedure. Veel van dergelijke eigenschappen worden ook genetisch doorgegeven, wat betekent dat een machtsstructuur die op erfelijkheid is gebaseerd, steeds destructiever kan worden naarmate psychopaten binnen de in royalty onderling trouwen. Dit zou helpen verklaren waarom psychopathisch gedrag oververtegenwoordigd is onder monarchen, zeker uit het verleden. De kalifaten bijvoorbeeld, zijn er beroemd door geworden, aan het Franse hof waren ze ook niet helemaal zuiver van geest.

De oprichting van democratie en democratische republieken was gedeeltelijk bedoeld om afwijkende individuen uit de weg te ruimen door gebruik te maken van open verkiezingen en het stemproces. Met andere woorden, laat het volk kandidaten onderzoeken en de gekken uit de machtskringen verwijderen. Helaas werkt dit niet zo goed als zo'n beetje alle kandidaten psychopaten zijn en het publiek geen echte keuze heeft. Bij uitbreiding hebben psychopaten ook manieren gevonden om het politieke proces te omzeilen en te beheersen zonder er direct aan deel te nemen.

Het bedrijfsleven en financiële instellingen staan ​​psychopaten toe de politiek van achter het gordijn te beïnvloeden, kandidaten en hun loyaliteit af te kopen of kandidaten door te lichten en alleen mensen met vergelijkbare sociopathische, narcistische en psychopathische gewoonten door het selectieproces en in de politieke arena te laten.

In tribale samenlevingen en in kleinere low-tech samenlevingen was het gemakkelijker om psychologisch gebroken individuen te identificeren en uit te roeien en te voorkomen dat ze leiders werden. Te midden van enorme rijken en technocratie echetr, is het voor psychopaten veel eenvoudiger om zich te verstoppen tussen normale mensen en er in op te gaan. Je kan invasieve psychopaten vergelijken met mythologische verhalen over vampiers, je kan bijna geen betere analogie bedenken. Ze dringen zich op in een bevolking, nemen invloedsposities in die hen beschermen tegen achterdocht en laten vervolgens de stad stelselmatig leegbloeden. Dit is wat ze doen. Het zit in hun aard en ze kunnen niet worden gerepareerd of worden genezen, ze kunnen alleen worden verwijderd zoals een parasiet wordt verwijderd van een gastheer.

Deze mensen zijn de grootste bedreigingen voor een bepaalde beschaving. Ze zijn de moderators van de chaos en ze werken actief samen om de vrije samenleving te verdringen. Het zijn wat je primair georganiseerde psychopaten zou noemen en ze werken inderdaad samen voor wederzijds gewin, net als een roedel wolven. Zij vertegenwoordigen de 1% van de 1%, onze geliefde globalisten.

 

Psychopaten aan de top van de piramide zijn al heel lang georganiseerd, maar hoe zit het met de miljoenen andere mensen met dergelijke eigenschappen? Wat gebeurt er als ze een manier krijgen om samen te komen?

De moderne samenleving en Big Tech-sociale media hebben nog engere omstandigheden gecreëerd omdat de grotere psychopathische gemeenschap nu niet langer geïsoleerd is. Die 1% die vroeger meestal naar stille hoekjes en de periferie van de mensheid werd verbannen, kan zich nu organiseren in agressieve bendes van honderdduizenden, die dan miljoenen mindere sociopaten en narcisten leiden. Dit creëert een subcultuur van wat je gemeenschappelijke waanzin zou noemen. Zoals het oude gezegde luidt, dan nemen de patiënten het gesticht over.

We zien dit specifiek bij politiek links en de openlijke promotie van narcisme als een acceptabele manier van leven. Dit wil niet zeggen dat psychopaten niet ook proberen conservatieve kringen te infiltreren, alleen dat links veel gastvrijer is voor hun soort. Dit zijn mensen die zich ooit machteloos voelden omdat ze werden gemeden en nu zien ze hun kans en willen ze wraak.

Het punt is dat ze oorspronkelijk om een ​​heel goede reden werden gemeden van invloed; ze zijn psychologisch niet toegerust om enige mate van macht aan te kunnen. Nu krijgen ze institutionele controle en worden ze in een schuimbekkende waanzin geslagen. Ze zien zichzelf als de underdogs en de "revolutionairen", maar in werkelijkheid zijn ze gewoon emotioneel belemmerd en mentaal gehandicapt, Daarom werden ze in een permanente time-out geplaatst om de rest van de mensheid te beschermen.

 

Hoe gaan we met dit gevaar om, niet alleen op korte termijn, vooral op langere termijn?

Onze cultuur moet fundamenteel worden veranderd met het oog op psychopathie en andere afwijkende eigenschappen. We kunnen het effect dat deze mensen hebben op de mensheid als geheel niet langer negeren.

De eerste stap zou scheiding vereisen van bewegingen en instellingen die psychopathisch en narcistisch gedrag bevorderen. Met andere woorden, we moeten terugkeren naar een model van isolatie voor psychopathisch ingestelde mensen in plaats van ze te behandelen alsof ze een soort slachtofferstatusgroep zijn die speciale aandacht en 'behandeling' nodig heeft.

Zoals opgemerkt zijn deze kenmerken in veel gevallen inherent (aangeboren) en niet te behandelen. Er is geen oplossing voor het probleem, want het is niet zozeer een ziekte als wel een totaal andere psychologische structuur. Ze kunnen net zo goed een andere soort zijn, maar dan nog een roofzuchtige. Er is geen wederzijdse coëxistentie met hen. Ze zien ons als voedsel.

Kandidaten voor gezagsposities zouden gescreend moeten worden op psychopathie, narcisme en sociopathie. Wanneer ze te veel van de waarschuwingssignalen hebben, mogen ze die banen niet uitoefenen. Dit is het enige antwoord dat verder gaat dan het fundamenteel veranderen van de manier waarop ons verkiezingssysteem functioneert. Een willekeurig loterijsysteem voor banen bij de overheid samen met strikte termijnlimieten, niet alleen voor normale politieke functies, maar ook voor bureaucratische functies, zou in ieder geval beter zijn dan wat we nu hebben. We kunnen beter de mogelijkheid riskeren dat mogelijk minder gekwalificeerde mensen willekeurig voor de regering worden gekozen dan een systeem te hebben dat een geconcentreerde cultuur van kwaadaardige parasieten aantrekt.

Dat is waarom macht zo aanlokkelijk is, het is de aard van macht, het trekt juist die mensen aan die de macht niet zouden moeten hebben.

 

Wat is een betere manier om psychopaten te ontmoedigen dan de voordelen op lange termijn van werken bij de overheid weg te nemen? Wat is een betere manier om de invloed van bedrijfs-elitisten te verstoren dan hun vermogen om te financieren weg te nemen of de kandidaten die in functie belanden te kiezen? Zelfs als ze enkele functionarissen zouden kunnen afkopen, zouden ze met termijnlimieten steeds opnieuw moeten beginnen met de laatste lichting nieuwe functionarissen.

Sommigen zullen er natuurlijk op wijzen dat om het systeem morgen te veranderen, de psychopaten die het vandaag leiden moeten worden verwijderd. Inderdaad, het is een dilemma. Helaas, als psychopaten eenmaal georganiseerd en diepgeworteld zijn, zo leert de geschiedenis ons, zullen ze niet worden verplaatst zonder de kracht van 'geweld'. Ze geven niet om protesten, ze worden niet bewogen door rede of logica, ze geven niet om het lijden van de massa en ze zullen zichzelf altijd zien als de rechtmatige heersers van ons het "mindere" volk.

Ze ontlenen suprematie aan de bendes van de onvolgroeiden die ze leiden en uitbuiten; de 10% van de bevolking die, wanneer georganiseerd, een leger van woedende waanzinnigen wordt die hongerig zijn naar de restjes van de machtstafel.

We kunnen en moeten ons blijven afscheiden van de collectivistische bende en de zeloten, en beseffen dat alle psychopaten scheiding beschouwenals verzet en zullen proberen tussenbeide te komen. Uiteindelijk zal er een gevecht zijn, een soort van sociale oorlogsvoering - een omgekeerde 'mars door de instituties' - en misschien is dat ook wel het beste. https://vriendenplek.nl/read-blog/583_cultureel-marxisme.html 

Samengevat: voor extreem-links is jouw vrijheid hun ellende - jouw slavernij is hun vreugde.

 

Ref.
'Is There A Way To Prevent Psychopaths From Getting Into Positions Of Power?'


Gerelateerd:

'Het Ultieme Doel van Globalisten: Jou in Een Monster Veranderen, Gelijk Zijzelf'
https://vriendenplek.nl/read-blog/448 


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


Janis Say

111 Blogs posts

Reacties
Astrid van Ostaijen 1 h

Interessant, ik ga 't nog es lezen.

 
 
Jeanne Schretzmeyer 7 d

Dat geeft weinig hoop voor de toekomst!