Pathocratie : Psychopaten in Machtsposities

voor extreem-links is jouw vrijheid hun ellende - jouw onderwerping is derhalve hun vreugde

Wanneer psychopatie religie, beleid en sluipenderwijs de norm wordt

- Pathocratie: 'een overheid die overwegend bestaat uit individuen met persoonlijkheidsstoornissen, met name narcisme, sociopathie en psychopathie '


Ondanks een groeiende interesse in de wetenschap en psychologie waar het narcistische sociopaten en megalomane psychopaten betreft, lijkt het alsof de samenleving van vandaag de dag uit het oog is verloren hoe deze mensen de kern van een beschaving of natie kunnen saboteren.

Het is makkelijk te hyperfocussen op collectivistische ideologieën als de bron van maatschappelijke problemen en over het hoofd te zien dat deze ideologieën niet in een vacuüm functioneren; ze kunnen zelf geen schade aanrichten, een ideologie heeft sociopatische mensen en psychopathische 'lijders' nodig die de rest aanzetten en opdragen destructief gedrag ten toon te spreiden onder het mom van progressie.

Er is iets met collectivisme waardoor het zich uitstekend leent voor projectie en hypocrisie - collectivisme is immers  organisatie door dwang, openlijk of subtiel, in plaats van vrijwillig te zijn. Wanneer een politieke ideologie een religie wordt; geloofsovertuiging, beleid; normatief, dan is het makkelijk om in een ijveraar te veranderen, een fanatieke zeloot, om maar 's een pleonasme te gebruiken.

.

Zo is het WEF sterk sektarisch, neigt echter meer naar een cult of cultus - en da's een ander beestje dan een sekte.

Een sekte is een, al dan niet godsdienstige, beweging, vaak gerelateerd aan een geloof dat of overtuiging die afwijkt van een grotere, al dan niet godsdienstige, gemeenschap en volledig in het teken staat van de ideeën en opvattingen van één persoon; de sekteleider, die blindelings gevolgd dient te worden.

Een Cult of Cultus is van oorsprong een met rituelen en gedragsregels omgeven verering van een god, godheid, iets goddelijks of anderszins bovennatuurlijks, door een hiërargische groep, opgelegd aan een samenleving als (ware het) traditie.

Zo is de Nederlandse overheid een Cultus want hiërargisch en de regels en wetten waar de gemeenschap zich aan dient te conformeren worden 'bekrachtigd' door het staatshoofd 'bij de gratie gods', een anachronisme.

.

Hoewel zeloten kracht vinden in hun vastberadenheid en hun cultisme, hebben ze ook de neiging om elk zelfbewustzijn te missen. Ze worden letterlijk krankzinnig van toewijding aan hun zaak, tot het punt dat ze het overzicht verliezen of 'hun zaak' wel of niet eerlijk en rechtvaardig is. Hun gedrag wordt daardoor steeds grilliger en steeds meer onsamenhangend en elke persoon die ze tegenkomen die hun mening niet deelt, wordt onmiddellijk gezien als een ketterse vijand die moet worden ontmaskerd of vernietigd.

Voor buitenstaanders die naar binnen kijken zijn fanatici een eindeloze bron van komedie. Je kunt niet anders dan lachen omdat hun hersenkronkels, kretologieën en uitbarstingen onzinnig en absurd zijn - bekijk bijvoorbeeld "Libs of Tik Tok" voor een bibliotheek aan voorbeelden. Zolang ze geen echte macht hebben, dienen deze mensen als een herinnering aan, en waarschuwing voor, wat er gebeurt als mensen rede voor waanzin inruilen. Ze kunnen beangstigend zijn, maar ze dienen zowel voor amusement als een voorbeeld om de rest van ons geaard te houden; 'down to earth'. Wanneer ze echter aan de macht komen, houden die zaken op grappig te zijn.

 

 

Beschavingen door de geschiedenis heen hebben consequent het probleem van fanatici aangepakt, maar de grotere bedreiging is het bestaan ​​van narcisten, sociopaten en psychopaten die in posities van gezag sluipen en fanatisme onder de massa aanmoedigen. Over het algemeen worden psychopaten gezien als een anomalie die snel wordt geïdentificeerd en gemeden om te voorkomen dat ze te hoog op de ladder van sociale invloed klimmen. Het probleem is dat ze niet zo zeldzaam zijn als je zou hopen en velen van hen hebben het vermogen om zich tussen de kuddes te verstoppen.

Ongeveer 5% van een bepaalde populatie bestaat uit psychopaten, terwijl nog eens 10% sociopaten zijn. Ongeveer 15% van de mensen heeft narcistische trekken. Narcisten zijn egocentrisch en beschouwen zichzelf als superieur aan alle anderen - ze geloven dat ze recht hebben op aanbidding en autoriteit. Sociopaten hebben een onvermogen om empathie voor anderen te voelen en dit maakt hen onpraktisch als leiders. Psychopaten vertonen eveneens gebrek aan empathie en hebben tevens een neiging tot emotioneel of fysiek geweld. Ze genieten van het lijden van anderen en plegen dan ook zonder scrupules met name geweldsmisdrijven, tot in extremis.

Hoewel psychopaten 5% van de bevolking uitmaakt, maken ze 15% tot 25% uit van degenen die in gevangenissen en instellingen worden opgesloten. De aantrekkingskracht die ze uitoefenen op de samenleving kan niet genoeg worden benadrukt.

Er is zeker enige overlap tussen de verschillende typen, maar in het algemeen vertoont zeker 10% van de mensen gevaarlijke en meestal inherente psychologische stoornissen die vaak niet te behandelen zijn. Denk daar even over na ... 10 op de 100 mensen zijn tikkende tijdbommen die wachten om het leven van de rest ellendig te maken. https://vriendenplek.nl/read-blog/516_de-deugmens-een-respectloos-mens.html 

Zeker, sommigen van hen kunnen nog steeds in de samenleving functioneren. Vooral sociopaten kunnen waardevol worden op gebieden waar minder empathie vereist is om bepaalde taken uit te voeren. Ze zijn bijzonder geschikt als chirurgen, medisch en ambulance personeel, brandweerlieden, in diverse andere hulpdiensten, soldaten, politie, justitie gevangenisbewaarders etc. en elke andere functie waarbij het zien van leed en pijn bij mens en dier hen er niet van weerhoudt levens te redden. Ze vinden het niet per se leuk om te zien dat anderen worden geschaad en lijden, maar ze worden er als professioneel ook niet emotioneel door gefaseerd. Zolang ze dus nooit in invloedrijke posities over grote groepen mensen worden toegelaten, kunnen ze iets goeds voor het publiek en de samenleving betekenen en is een kwestie van de 'geschikte' persoon op een voor hem/haar juiste; toepasselijke, plek.

Iets is zo gek nog niet of er zit wel een goede kant aan.

.

De geschiedenis leert ons echter dat het niet zo eenvoudig is om te controleren en te voorkomen dat psychisch gebroken individuen wegglijden in instellingen die macht bieden. In feite waren veel monarchieën en rijken gebouwd op systemen die psychopaten en narcisten lieten floreren omdat ze afhankelijk waren van genetische opvolging. Wanneer een monarch een zoon had die vatbaar was voor psychopathie, deed het er niet toe, die gekke prins zou op een dag koning worden en er was weinig dat eraan kon worden gedaan. Er was geen toetsingsprocedure. Veel van dergelijke mentale eigenschappen worden genetisch doorgegeven, wat betekent dat een machtsstructuur die op erfelijkheid is gebaseerd steeds destructiever kan worden naarmate psychopaten binnen de 'royalty' onderling trouwen en zich voortplanten. Dit zou helpen verklaren waarom psychopathisch gedrag oververtegenwoordigd is onder monarchen, en niet alleen in het verleden. De kalifaten zijn er beroemd door geworden, aan het Franse hof waren ze ook niet helemaal zuiver van geest. De voorbeelden uit de wereldgeschiedenis zijn talrijk, evenals vandaag de dag aangezien een relatief groot gedeelte van de  'hoogwaardgheidsbekleders', de wereldleiders en hun volgers, uitspraken bezigen en besluiten doen uitgaan die weinig tot geen draagvlaak hebben met de realiteit van alledag. 

.

Het Nu - Propaganda, Predictieve Programmatie, Psychologische en Cognitieve Oorlogsvoering/Cognitieve Dissonantie

De oprichting van de democratie en democratische republieken was gedeeltelijk bedoeld om afwijkende individuen uit de weg te ruimen door gebruik te maken van open verkiezingen en het stemproces. Met andere woorden, laat het volk kandidaten onderzoeken en de gestoorden uit de machtskringen verwijderen. Helaas werkt dit niet zo goed als zo'n beetje alle kandidaten psychopaten zijn en het publiek geen echte keuze heeft. Bij uitbreiding hebben psychopaten dan ook manieren gevonden om het politieke proces te omzeilen en te beheersen zonder er direct aan deel te nemen.

Het bedrijfsleven en financiële instellingen staan ​​psychopaten toe de politiek van achter het gordijn te beïnvloeden, kandidaten en hun loyaliteit af te kopen of kandidaten door te lichten en alleen mensen met vergelijkbare sociopatische, narcistische en psychopathische gewoonten door het selectieproces te sturen en in de politieke arena toe te laten.

.

In tribale samenlevingen en in kleinere low-tech samenlevingen was het gemakkelijker om psychologisch gebroken individuen te identificeren en 'uit te roeien' om te voorkomen dat ze leiders werden. Te midden van de financieel enorm rijken en de technocratie echter, is het voor psychopaten veel eenvoudiger om zich te verstoppen tussen normale mensen en er in op te gaan. Je kan invasieve psychopaten vergelijken met mythologische verhalen over vampiers, je kan bijna geen betere analogie bedenken. Ze dringen zich op aan een bevolking, nemen invloedsposities in die hen beschermen tegen achterdocht, vervolging etc. en laten vervolgens een samenleving stelselmatig leegbloeden. Dat is wat ze doen. Het zit in hun aard, in hun karakter en ze kunnen niet worden 'gerepareerd' of genezen, ze kunnen alleen worden verwijderd zoals een parasiet wordt verwijderd uit een gastheer.

Deze mensen zijn de grootste bedreigingen voor een bepaalde beschaving. Ze zijn de moderators van de chaos en ze werken actief samen om de vrije samenleving te verdringen. Het zijn wat je primair georganiseerde psychopaten zou noemen en ze werken inderdaad samen voor wederzijds gewin, net als een roedel wolven. Zij vertegenwoordigen de 0,01% van de 1%, onze geliefde globalisten. Het verklaart de, voor het merendeel van de mensheid onbegrijpelijke en desatreuze, beslissingen door overheden vandaag de dag, wereldwijd.

 

 

Psychopaten aan de top van de machts-piramide zijn al heel lang georganiseerd, maar hoe zit het met de miljoenen andere mensen met dergelijke eigenschappen? Wat gebeurt er als ze een manier krijgen om samen te komen?

De moderne samenleving en Big Tech-sociale media hebben nog engere en gevaarlijker omstandigheden gecreëerd omdat de grotere psychopathische gemeenschap nu niet langer geïsoleerd is. Die 5% die vroeger meestal naar stille hoekjes en de periferie van de mensheid werd verbannen, kan zich nu organiseren in agressieve bendes van honderdduizenden, die dan miljoenen mindere, 'lagere' sociopaten en narcisten aansporen en leiden. Dit creëert een subcultuur van wat je gemeenschappelijke waanzin zou noemen. Zoals het oude gezegde luidt, dan nemen de patiënten het gesticht over. Het is niet toevallig dat we tegenwoordig geregeerd worden door 'volwassenen' met wat je de mentale capaciteit van een 12-jarige zou kunnen noemen (en dat is een grove belediging voor de mentaal-gezonde 12-jarigen). Het is dan ook niet toevallig dat heden ten dage de grote verzuching is dat "de wereld met de dag gekker wordt".

We zien dit nu specifiek bij politiek extreem-links met bewegingen als de SJW, BLM, Antifa, de Woke, Gender en Cancel Culture (Zie: Cognitieve Oorlogsvoering) die de openlijke promotie van narcisme als een acceptabele manier van leven promoten. Dit wil niet zeggen dat psychopaten niet ook proberen conservatieve kringen; de alpha-hiërarchie, te infiltreren of zelfs extreem-rechts, het is dat extreem-links veel gastvrijer is voor hun soort. Dit zijn mensen die zich ooit machteloos voelden omdat ze werden gemeden en nu zien ze hun kans en willen ze wraak door de macht te grijpen → typisch beta-gedrag.

Het punt is dat ze oorspronkelijk om een ​​heel goede reden werden gemeden van invloed; ze zijn psychologisch niet toegerust om enige mate van macht aan te kunnen. Nu krijgen ze institutionele steun en controle en worden ze in een schuimbekkende waanzin geslagen. Ze zien zichzelf als de underdogs, de "revolutionairen" en 'progressief', maar in werkelijkheid zijn ze simpelweg emotioneel belemmerd en mentaal gehandicapt, daarom werden ze voorheen in een permanente time-out geplaatst om de rest van de mensheid te beschermen.

.

Hoe gaan we met dit gevaar om, niet alleen op korte termijn, vooral op langere termijn?

Onze cultuur moet fundamenteel worden veranderd met het oog op psychopathie en andere afwijkende eigenschappen. We kunnen het effect dat deze mensen hebben op de samenlevingen en de mensheid als geheel niet langer negeren.

De eerste stap zou scheiding vereisen van bewegingen en instellingen die psychopathisch en narcistisch gedrag bevorderen. Met andere woorden, we moeten terugkeren naar een model van isolatie voor psychopathisch ingestelde mensen in plaats van ze te behandelen alsof ze een soort slachtofferstatusgroep zijn die speciale aandacht en 'behandeling' nodig heeft.

Zoals opgemerkt zijn deze kenmerken in veel gevallen inherent (aangeboren) en niet te behandelen. Er is geen oplossing voor het probleem, want het is niet zozeer een ziekte als wel een totaal andere psychologische structuur. Ze kunnen net zo goed een andere soort zijn, maar dan nog roofzuchtiger. Er is geen wederzijdse coëxistentie met hen. Ze zien ons als ondergeschikt, vee, voedsel, slaven, minderwaardig.

Kandidaten voor gezagsposities zouden gescreend moeten worden op psychopathie, narcisme en sociopatie. Wanneer ze te veel van de waarschuwingssignalen hebben, mogen ze leidinggevende banen niet uitoefenen. Dit is het enige antwoord dat verder gaat dan het fundamenteel veranderen van de manier waarop ons verkiezingssysteem functioneert. Een willekeurig loterij-systeem voor banen bij de overheid samen met strikte termijnlimieten, niet alleen voor publieke politieke functies, maar ook voor bureaucratische functies, zou in ieder geval beter zijn dan wat we nu hebben. We kunnen beter de mogelijkheid riskeren dat mogelijk minder gekwalificeerde mensen willekeurig voor een regering worden gekozen dan het huidige systeem dat een geconcentreerde cultuur van kwaadaardige parasieten aantrekt, kweekt en in stand houdt.

Dat is waarom macht zo aanlokkelijk is, het is de aard van macht; het trekt juist die mensen aan die de macht niet zouden moeten hebben, nooit en te nimmer. Daarin schuilt 'm dan ook de crux. Mensen met geweten, empathie, zelfreflectie etc. ambiëren geen leidinggevende functies, althans, niet primair - niet dat ze het niet zouden kunnen, ze zouden er juist uitermate geschikt voor zijn - het is simpelweg niet overeenkomstig hun aard. Dat creëert een vacuum en dus de ideale mogelijkheid voor narcisten, sociopaten en psychopaten de leidinggevende posities in te nemen, ze liggen voor het oprapen.

.

Oude manieren openen geen nieuwe deuren.

Wat is een betere manier om psychopaten te ontmoedigen dan de voordelen op lange termijn van werken bij de overheid en overheidsinstellingen weg te nemen? Wat is een betere manier om de invloed van bedrijfs-elitisten te verstoren dan hun vermogen om te kunnen organiseren en financieren weg te nemen en de kandidaten die in spil-functies belanden extern te selecteren? Zelfs als ze enkele functionarissen zouden kunnen afkopen of doorsluizen, zouden ze door termijn-limieten steeds opnieuw moeten beginnen met de laatste lichting nieuwe functionarissen.

Sommigen zullen er natuurlijk op wijzen dat -om het systeem morgen te veranderen- de psychopaten die het vandaag leiden moeten worden verwijderd. Inderdaad, het is een dilemma. Helaas, wanneer psychopaten eenmaal georganiseerd en diepgeworteld zijn, zo leert de geschiedenis ons, zullen ze niet worden verplaatst zonder de kracht van 'geweld'. Ze geven niet om protesten, ze worden niet bewogen door rede of logica, ze geven niet om het lijden van de massa en ze zullen zichzelf altijd zien als de rechtmatige heersers van ons, het "mindere" volk.

Ze ontlenen suprematie aan de bendes van de onvolgroeiden die ze manipuleren, leiden en uitbuiten; de eerdergenoemde 10 tot 15% van de bevolking die, wanneer georganiseerd, een leger van woedende waanzinnigen wordt die hongerig zijn naar de restjes van de machtstafel. - https://vriendenplek.nl/read-blog/135_ideeen-meme-012-v2020 

.

We kunnen en moeten ons blijven afscheiden van de collectivistische bende en de zeloten, en tevens beseffen dat alle psychopaten scheiding beschouwen als verzet en alles zullen proberen tussenbeide te komen. Uiteindelijk zal er een gevecht zijn, een soort van sociale oorlogsvoering - een omgekeerde 'mars door de instituties', een stille oorlog - misschien is dat wel het beste, en precies dat wat nodig is. - https://vriendenplek.nl/read-blog/583_cultureel-marxisme.html 

Samengevat: voor -het huidige- extreem-links is jouw vrijheid hun ellende - jouw slavernij is derhalve hun vreugde.

 

Heed the Warning. They Walk Among Us! Legion!!

 

Ref.
'Is There A Way To Prevent Psychopaths From Getting Into Positions Of Power?'


Gerelateerd:

'Het Ultieme Doel van Globalisten: Jou in Een Monster Veranderen, Gelijk Zijzelf'
https://vriendenplek.nl/read-blog/448 
'Geruisloze Wapens voor Stille Oorlogen - Onzichtbare Manipulatie'
https://vriendenplek.nl/read-blog/484
'Het Mister Smith Effect of Mister Smith Syndroom'
https://vriendenplek.nl/read-blog/562
'Hoe De Wereld Te Regeren: In 6 Eenvoudige Stappen'
https://vriendenplek.nl/read-blog/811 
'Het P-R-O-Scenario'
https://vriendenplek.nl/read-blog/880
'De Wereld Binnenin'
https://vriendenplek.nl/read-blog/577 

 

.

 

!! Waarschuwing !!

!! Niet Voor Directe Slachtoffers van Narcisten, Sociopaten en Psychopaten !!
!! Kan (Onverwerkte) Trauma's Triggeren !!!

 

Het lezen van het hier bijgevoegde 'De Man Achter Het Gordijn' (pdf, 15 pagina's) - voor meer achtergrond en inzicht - is op eigen risico en verantwoording https://www.niburu.co/images/2021/dec/Psychopathie.pdf 


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 

- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177 


Janis Say

132 Blogs posts

Reacties
Maria Broos van Schaik 8 w

Om al die niet deugende syndromen de wereld uit te helpen, zouden we kunnen beginnen met het financiële systeem te slopen, eens zien wat er gebeurd met de deugmens die over de wereld wil heersen... voor hun ook een normaal salaris, een normale woning, geen belachelijke luxe.

 
 
Adriana J Bdk 28 w

Wederom weer een goed geschreven stuk. Ik heb niets er aan toe te voegen. Helder en duidelijk.

 
 
Astrid van Ostaijen 28 w

Interessant, ik ga 't nog es lezen.

 
 
Jeanne Schretzmeyer 29 w

Dat geeft weinig hoop voor de toekomst!