Het Enigma van de Chimera

Reacties · 151 Bekeken

Kan het zijn dat we hier te maken hebben met de uitrol van een bewuste en geplande agenda die het bouwen van een intersekse, dus hermafrodiete, bevolking tot doel heeft?

 

IVF (in-vitro fertilisatie)

In een artikel in de New England Journal of Medicine van 1998 werd het effect van het inbrengen van meerdere bevruchte eicellen in een baarmoeder uitgebreid aangekaart. Het artikel draagt de titel: 'A True Hermaphrodite Chimera Resulting from Embryo Amalgamation after in Vitro Fertilization' en stelt ondermeer:

'De toename van de frequentie van dizygotische tweelingen na in-vitro fertilisatie met een factor van ongeveer 33, impliceert een soortgelijk verhoogd risico op zeldzame tweeling-geassocieerde afwijkingen zoals chimerisme. De natuurlijke incidentie van chimerisme is onbekend. Wel bekend is da fenotypes van XX/XY-chimeren variëren van normale vruchtbare mannen tot mannen met hypospadie of dubbelzinnige geslachtsdelen en hermafroditisme en vruchtbare vrouwelijke hermafrodieten tot fenotypisch normale, vruchtbare vrouwen.' https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199801153380305 

Daar wordt dus letterlijk gesteld dat in 33% van de IVF gevallen chimeren voorkomen. Een chimaera of chimeer is in de biologie een mengsel van twee soorten. In dit verband wordt dus gedoeld op mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in één persoon, de hermafrodiet. 

Tot zover, in het kort, de essentie van het medisch-technologisch aspect.

 

Het Heden

De WI-38 cellijn van een vrouwelijk foetus en de MRC-5 cellijn van een mannelijk foetus worden beide in ieder geval sinds de jaren 60 van de vorige eeuw gebruikt om virussen voor vaccinaties te kweken. Vaccinaties worden dus geproduceerd met behulp van geaborteerde baby’s. Die baby’s kunnen van het mannelijk of het vrouwelijk geslacht zijn. 

Wanneer je een pasgeboren meisje (XX chromosoom) injecteert met een vaccin dat gekweekt is op celmateriaal van een geaborteerd baby-jongetje (XY chromosoom), injecteer je daarmee dus een meisje met het mannelijk chromosoom.
Wanneer je een pasgeboren jongetje (XY chromosoom) injecteert met een vaccin dat gekweekt is op celmateriaal van een geaborteerd baby-meisje (XX chromosoom), injecteer je daarmee dus een jongetje met het vrouwelijke chromosoom. 

Effectief ben je dan het pasgeboren kind aan het chimeren. Er is dus sprake van opzet.

Kan het zijn dat we hier te maken hebben met de uitrol van een bewuste en geplande agenda die het bouwen van een intersekse, dus hermafrodiete, bevolking tot doel heeft? Het heeft er alle schijn van.

Is dat een slecht ding? Niet per se. Het verhoogd namelijk de kans op het overleven van de soort, exponentieel, vooropgesteld dat hermafrodieten zwanger kunnen worden.

Het probleem waar we nu mee kampen is dat de huidige maatschappelijke normen dicteren dat jongetjes en meisjes zich volgens een bepaald patroon dienen te gedragen. Het bovenstaande in ogenschouw genomen betekent echter dat geïnjecteerde kinderen, middels hun aangepaste DNA, andere signalen van hun lichaam -dus hun hersenen en psyche- krijgen, wat dus de verwarring, weerstand en het onbegrip verklaart.

De Paradox

Enerzijds zijn we middels politiek beleid, wo. de klimaatagenda, het leven aan het vernietigen, anderzijds zijn we middels biowetenschappelijk beleid, de intersekse, het leven aan het verzekeren, zo lijkt het...

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Technologie: de gedreven wetenschapper ziet vooruitgang, de corporate zakenman ziet een verdienmodel, de militaire generaal ziet een wapen, de machtshongerige politicus ziet massacontrole, de megalomane despoot ziet werelddominantie en de gemiddelde burger ziet gemak - en inderdaad, de burger het bos insturen blijkt keer op keer nogal gemakkelijk, de opgetekende geschiedenis bewijst dat, ontegenzeggelijk.

______________________________________________________________________________________________________________________


NB de cover van EW is ter illustratie

Reacties