Wetenswaardigheden over je gezondheid en voeding die je leven kunnen rekken of redden - deel 2

In dit deel worden de ontwikkelingen in de huidige zogenaamde "vrije markt" beschreven, we zien dat dit een bedrieglijk begrip is. Zeker niet goed voor onze gezondheid en onze voeding.

Deel 1 werd afgesloten met de conclusie dat er veel afspraken in de industrie worden gemaakt met de politiek en dat is niet gunstig voor de gewone burger.

Deze ongelukkige cyclus vindt steeds weer plaats, het goedkeuringsproces van geneesmiddelen en vaccins zijn uitstekende voorbeelden van lakse regelgeving. Een voorbeeld is het antrax-vaccin, het werd niet alleen goedgekeurd door de Amerikaanse regering (via het Pentagon) maar het bedrijf dat het vaccin maakte werd zelfs door de regering gefinancierd, ondanks het feit  dat  dit bedrijf meerdere keren op de vingers is getikt wegens schendingen van  afgesproken regels en gevaarlijke productie. Dit werd eenvoudigweg over het hoofd gezien en degenen die gedwongen werden om het vaccin te accepteren, kregen een uiterst gevaarlijk en mogelijk met mycoplasma besmet middel toegediend.

De conservatieven in Amerika hadden er rekening mee moeten houden dat, terwijl soldaten vochten tegen hun vijanden, zij kozen voor een nationale fabrikant die het leger in haar eentje zou kunnen verlammen en het leven van miljoenen onschuldige mannen en vrouwen zou kunnen vernietigen, met meer slachtoffers  dan de externe vijand zou hebben gemaakt!

Het is ook jammer dat conservatieve politici en experts ertoe zijn gebracht te geloven dat het hun missie is in het leven om als filosofische kampioenen van het kapitalisme zelfs de bedrijfswereld hierin te verdedigen.

Het kapitalisme is heel anders dan het opportunistische systeem waar moderne bedrijven voor hebben gekozen.  Voor een goede verdediging van het ware kapitalisme zou je Ludwig von Mises ‘magnifieke 1949 werk’, Human Action moeten lezen. Von Mises student F.A. Hayek won uiteindelijk de Nobelprijs voor economie. Beide grote mannen erkenden dat bedrijven, zeker internationale corporaties, vaak samenspannen met overheden (dit is het grootste gevaar van een vrije markt), dit is dan ook in tegenspraak met het idee van een kapitalistische economie. Zij maken gebruik van de overheid om zichzelf te beschermen tegen concurrentie en tegen de burgers die de gevaren van deze bedenkelijke bedrijfsactiviteiten  voor hun gezondheid en veiligheid zien.

Ludwig Heinrich Edler von Mises (29/09/1881  - 10/10/1973)

Moderne bedrijven gedragen zich meer als kleine regeringen, compleet met enorme bureaucratieën, dictatoriale hoofden en bestuurskamers gevuld met corruptie, intrige en samenspanning met politieke machthebbers. Deze kolossen zijn geen vrije markt entiteiten, maar zijn een fusie tussen kapitalisme en socialisme, iets dat ooit bekend stond onder zijn echte naam: fascisme of corporatisme. Bedrijven zijn onpersoonlijk, bureaucratisch, moeizaam te veranderen, niet bestand tegen kritiek, en vertrouwen op incestueuze relaties met regeringsmachtsstructuren voor hun voortbestaan.  Verder vind is het ironisch dat conservatieven ervoor hebben gekozen om internationale bedrijven  te steunen en te verdedigen terwijl de overgrote meerderheid van deze bedrijven onze politieke en militaire vijanden financieel steunt.

Von Mises was de eerste die er op wees dat bedrijven de macht van de overheid gebruiken concurrentie te voorkomen. Laten we eerlijk zijn, bedrijven zijn verantwoordelijk voor de meeste voorschriften waarin onze maatschappij verzuipt. Ze hebben zelf het vrije ondernemingssysteem verstikt doordat ze concurrentie haten, terwijl de conservatieven blijven roepen dat ze voor vrij ondernemerschap zijn.


Reacties