'Op De Boerderij' : 'De Mensentuin'

Mensen proberen te duiden dat ze behandeld worden als vee is lastig; het is als koeien en schapen proberen uit te leggen dat ze productiehandel zijn; melkmachines en wolleveranciers; voedsel, energiebronnen waar de eigenaren op parasiteren en van leven.

 

Mensenhouderij

 

Net als alle andere dieren willen mensen hun omgeving domineren door gebruik te maken van de middelen om hen heen voor zover hun mogelijkheden dat toelaten.

In eerste instantie waren we jagers/verzamelaars totdat er iets magisch en tevens vreselijks gebeurde met onze geest; we werden ons bewust van onszelf en daarmee deed bewuste angst de intrede. We werden, alleen onder de dieren, bang voor verlies ... en de dood. Dit was het begin van een groot drama en een nog grotere mogelijkheid.

Toen we bang werden voor verlies, gevangenschap, marteling, pijn, de dood ... werden we beheersbaar - en oh zo waardevol - op een manier die geen enkele andere bron ooit zou kunnen zijn.

.

De meest waardevolle bron voor ieder mens om de controle over iets te krijgen is niet natuurlijke rijkdommen of gereedschappen of gewassen of dieren etc., het is andere mensen.


Je kan een dier bang maken in het moment omdat dieren, in tegenstelling tot de mens, bang zijn voor pijn in het moment, maar je kunt een dier geen angst inboezemen met verlies van vrijheid of met foltering of met opsluiting in de toekomst omdat dieren geen gevoel voor morgen hebben.

Je kunt een koe niet met marteling, of een schaap met de dood, bedreigen om meer melk en wol te produceren. Je kan een boom of een struik niet bedreigen met een zaag of een kapmes en schreeuwen om meer fruit of een korenveld bedreigen met een brandende fakkel en meer tarwe eisen.

Je kunt niet meer eieren krijgen door een kip te bedreigen, maar je kan wel een kippenboer zover krijgen om zijn kippen en eieren af te staan door hèm te bedreigen.

.

Door de geschiedenis heen is het houden van menselijk vee de meest winstgevende gebleken, en de meest destructieve, en we zijn nu op het punt van de vernietigende climax.

De menselijke samenleving kan niet rationeel begrepen worden totdat die wordt gezien voor wat het is : een reeks van bedrijven (landen, naties, provincies, steden) waar menselijke boeren (zetbazen) menselijk vee (slaven) houden.

Pas als we dat onder ogen zien kunnen we aan de bevrijding werken, eerder niet. Wanneer we de tralies niet herkennen voor wat ze zijn, gaan we ook de kooi niet zien, laat staan de deur, om over de sleutel nog maar niet te spreken.

 

 

De werkelijkheid van macht en heersen is vrij simpel: burgerboeren bezitten gewassen en vee, herenboeren bezitten land en mensen

 

'De maatschappij' laat zich beschouwen als een mensenboerderij waarin een collectief van boeren menselijk vee houden en uitbuiten voor eigen gewin. De methode die de 'herenboeren' toepassen is mensen in een 'open' gevangenis van dreiging van verlies (van have en goed) plaatsen plus het creëren van een hiërarchie binnen de slavenorde die daarmee zelf het systeem, de gevangenis, in stand houden; slavernij in optima forma.

Mensen vinden dit verwarrend want ze hebben hun vrijheden en denken daarom dat overheden die vrijheden in een hoog aanzien hebben staan en dus beschermen. Boeren echter, planten hun gewassen op een bepaalde afstand van elkaar om de opbrengst te verhogen en zullen bepaalde dieren grotere stallen of betere weidevelden toekennen als dat betekent dat het meer oplevert.

Beginnen we de aard van de boerderij waarop we grootgebracht zijn te herkennen?

In jouw land, jouw fiscale boerderij, verleent jouw boer jou bepaalde vrijheden en gunsten, niet omdat hij jouw vrijheid en welzijn belangrijk vindt, integendeel, hij doet dat omdat hij zijn winsten wil verhogen. Jouw weinige vrijheden en voordeeltjes worden gehandhaafd omdat ze winstgevend zijn voor jouw eigenaars.

Begin je de aard van de kooi waarin je geboren bent te herkennen?

.

Mensen proberen te duiden dat ze behandeld worden als vee is lastig; het is als koeien en schapen proberen uit te leggen dat ze productiehandel zijn; melkmachines en wolleveranciers; voedsel, energiebronnen waar de eigenaren op parasiteren en van leven.

Dat is wat de boeren, in opdracht van hun 'herenboeren', effectief doen: het oogsten van energie.

.

Energie wordt erkend als de sleutel tot alle activiteiten op aarde.

Natuurwetenschap is de studie van bronnen en beheersing van natuurlijke energie. Sociale wetenschappen, theoretisch uitgedrukt als economie, is de studie van bronnen en beheersing van sociale energie. Beide zijn boekhoudsystemen: wiskunde. Wiskunde is de primaire energiewetenschap en de boekhouder ervan kan de koning zijn als het publiek onwetend kan worden gehouden over de methodologie van de boekhouding.

Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het doel is controle. Buiten dat blijft er nog één factor van belang: wie de begunstigde zal zijn.

 

 

We trachten de verschrikkingen van onze slavernij te vermijden door de ogen te sluiten, door het hoofd af te wenden, want de directe confrontatie is te pijnlijk om te aanschouwen. We draaien om het eindeloze geweld van ons, nu stervende, systeem heen omdat we bang zijn voor de gevolgen; voornamelijk de represailles van de andere slaven. Immers, het sterkste slot op elke kooi is altijd ontkenning.

Echter, we kunnen alleen maar in die kooien worden gehouden die we weigeren te zien.

Wakker worden dan, open de ogen ... de boerderij zien voor wat het is, is 'm verlaten ...

Gerelateerd:

'Mensen Houden'
https://vriendenplek.nl/read-blog/702_slavernij-5-0-mensen-houden-toen-en-nu.html 

'Onzichtbare Manipulatie'
https://vriendenplek.nl/read-blog/484_geruisloze-wapens-voor-stille-oorlogen-onzichtbare-manipulatie.html - https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


Janis Say

125 Blogs posts

Reacties
patrick bosch 36 w

goed artikel