Geld/Valuta : Gruwel of Zegen

Er is maar weinig te bedenken dat mensen meer bezig houdt dan geld. Dat komt omdat geld voor het overgrote deel van de mensheid een onoverkomelijk probleem is.

*

Geld/valuta zelf is niet waardevol; alleen de goederen en diensten die ermee verkregen kunnen worden zijn dat.

De rijkdom van elk individu of land wordt uiteindelijk bepaald door wat wordt geproduceerd in termen van waardevolle producten en diensten, niet door de hoeveelheid geld/valuta dat het produceert, drukt, distribueert en vasthoudt.

Een natie zou zelfs zonder geld/valuta kunnen overleven zolang het op een andere manier productief is. Zonder productie van goederen, het aanbieden van diensten en de uitwisseling ervan, verliest geld/valuta onmiddellijk de vermeende waarde.

Het doel van geld/valuta is om de uitwisseling van goederen en diensten te vergemakkelijken. Geld/valuta is dus slechts een hulpmiddel binnen het ruilsysteem. Ruilhandel is de handeling van het ruilen van iets wat iemand bezit of doet, voor iets van iemand anders. Productie en ruilhandel is de basis van alle economie; ze zijn de benodigdheden voor elke economie, geld/valuta is dat niet.

- Sociaal Krediet

Binnen een systeem van Sociaal Krediet, in tegenstelling tot het huidige systeem van Sociale Schuld, ontleent geld de waarde niet aan grondstoffen zelf, maar aan de producten en diensten die dat geld koopt. Geld is dan een boekhouding; kredieten die van de ene rekening naar de andere geheveld worden, in overeenstemming met de verkopen en de aankopen, d.w.z., de som van de productie.

Telkens wanneer de productie toeneemt, neemt de hoeveelheid geld evenredig toe. Nooit wordt op enig moment rente betaald over enig geld en wordt de vooruitgang gemarkeerd, niet door een toename van de sociale schuld, maar door een evenredig dividend uit te keren aan elk individu en worden de prijzen aangepast aan de algemene koopkracht door een prijscoëfficiënt.

Niemand verliest, iedereen wint!

En daar heb je het, Sociaal Krediet.

Eenvoudig hè?

We kunnen daarom onomstreden concluderen dat zolang regeringen en bancaire kartels niet in staat blijken te zijn om met Sociaal Krediet te komen; de oplossing voor de financiële problemen direct bij de hand, het zonder twijfel axiomatisch is dat regeringen en financiële instellingen poppenkasten zijn.

Laten we realistisch zijn, als jij en ik het kunnen bedenken, kunnen regeringen en bancaire kartels dat niet ??

 

 

Nog eenvoudiger; leg een belasting van 1% op alle beurstransacties, die

- vele miljarden per jaar opbrengt voor de schatkist
- daarmee alles betaalt, inclusief overheidsschuld
- de noodzaak wegneemt voor 'ons, de mensen' belasting te betalen
- ertoe zal leiden dat mensen hun geld naar hartenlust uitgeven

- daarmee vele voordelen oplevert voor de economie
- daarmee vele voordelen oplevert voor de aandelenmarkt
- daarmee vele voordelen oplevert voor alles en iedereen
- daarmee een oneindige, immer uitdijende; een zelf-voedende terugkoppeling (een feedback loop), genereert en een werkelijk duurzame groei tot gevolg heeft.

Gerelateerd:

https://vriendenplek.nl/read-blog/801_gelt-is-fals.html 
https://vriendenplek.nl/read-blog/967_ik-wil-de-wereld-plus-5.html 
https://vriendenplek.nl/read-blog/968_understanding-the-illusion.html 


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


Janis Say

132 Blogs posts

Reacties