Hoe Globalisten van Plan zijn om Technologie en Armoede te Gebruiken om de Massa -nog meer- tot Slaaf te Maken

De tralies die je niet kan zien, proeven, horen, ruiken, aanraken

Tirannie wordt vaak gezien als een plotselinge en onverklaarbare ontwikkeling in een samenleving; het product van een enkelvoudig despootje dat voor een beperkte tijd aan de macht komt door publieke angst of dommigheid. Dit is één van de grote leugens van het moderne tijdperk.

De waarheid is dat voor bijna elke historisch verachtelijke 'tiran' geldt dat hij slechts een marionet was van een grotere bestuurlijke kliek en dat de constructie van elke totalitaire staat in de loop van decennia langzaam en stilletjes werd uitgevoerd door een paar financiële elitisten. Van de Bolsjewieken, tot Pol Pot, tot Mao Zedong, tot Idi Amin, tot de meeste tin-pot dictators in het Midden-Oosten, Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika, en ja, ook Europa, is er altijd een georganiseerde groep financiers en denktanks op de achtergrond geweest die de carrières van de corrupte politici en de militaire juntas van een tijdperk voeden en in stand houden.

Echter, ons is en wordt door populaire media verteld 'hoe het werkt': dat tijdens moeilijke economische of sociale omstandigheden mannen met charismatische persoonlijkheden en kwade bedoelingen plotseling naar de oppervlakte komen en de macht grijpen door een betere wereld te beloven in ruil voor openbare trouw. Maar waar kwamen die economische en sociale crisissen eigenlijk vandaan? Waren ze een natuurlijk gevolg van het tijdperk of waren ze bewust zo ontworpen?

De vraag stellen is 'm beantwoorden. Immers, de opkomst van een tiranniek systeem kost veel tijd, planning en enscenering. Mensen springen niet zomaar meteen impulsief recht in de armen van een dystopisch nachtmerriesysteem. Tenzij ...

- Predictieve Programmering

De realiteit is dat mensen psychologisch geconditioneerd moeten zijn om vrijheid in te ruilen voor de illusie van veiligheid/zekerheid. Soms duurt dit generaties. Elke poging tot een totalitair kader roept onvermijdelijk een opstand op. Daarom is de meest succesvolle tirannie er één die het publiek zelf eist. Het publiek moet denken dat het hun eigen of op z'n minst een goed idee is, anders zullen ze het, vroeg of laat, bestrijden.

Globalistische financiers en machtsverslaafden hebben meer nodig dan alleen militaire macht of bureaucratische kracht om hun ideale slavenmaatschappij te verkrijgen. Ze hebben 4de generatie oorlogvoeringstactieken nodig. Ze moeten de massa verleiden om hun eigen dienstbaarheid; de onderwerping, te aanvaarden.

Er zijn twee elementaire instrumenten die deze uitkomst mogelijk maken: de eerste is klassiek, gecontroleerd economisch verval, de tweede is modern, de integratie van een technologische goelag in elk aspect van het openbare leven.

- Economische Wapens voor Massale Afleiding en Geruisloze Wapens voor Stille Oorlogen

Het is geen toeval dat dictatoriale regeringen aan prominentie winnen wanneer de wereldeconomie lijdt; het is buitengewoon moeilijk voor mensen om waakzaam te blijven voor tirannie wanneer ze volledig worden afgeleid door hun eigen strijd voor overleving. Dit is de reden waarom de focus altijd primair op economie en oplossingen voor begrotingsrampen ligt; het begint en eindigt met de economie. Wanneer een bevolking zich er toe aanzet de eigen alternatieve economische systemen te ontwikkelen voordat zich een crisis voordoet, autonoom is, zullen ze minder afgeleid worden door de chaos en meer geneigd zijn op te merken wanneer de globalisten tirannie aanbieden als de redding.

Het is daarom dat globalisten, de minder zichtbare dictators, autonome landen laten neerzetten als een dictatuur en een gevaar voor de wereldvrede, dus landen zijn die hoognodig vrede en democratie en dus 'voortuitgang' aangeleverd moeten krijgen, goedschiks of kwaadschiks.

Zonder alternatieve markten -met name op lokaal, regionaal en landelijk niveau- is er geen overvloed, geen bescherming tegen een economische crash. Omdat de meeste mensen afhankelijk zijn van het bestaande systeem voor hun levensonderhoud, verwordt de economie tot een zeer nuttig wapen voor de globalisten.

.

Het in gijzeling houden van de economie schept tal van voordelen. Door deflatoire druk kunnen de lonen laag worden gehouden, terwijl hogere betaalde banen verdwijnen. De productie kan geleidelijk worden afgebouwd of uitbesteed. Het runnen van eigen kleine bedrijven wordt moeilijk tot onmogelijk naarmate de belastingen in het algemeen stijgen, terwijl tegelijkertijd de financiële omstandigheden afnemen.

Door inflatoire of stagflationaire druk worden lage lonen en de ontoereikende banenmarkt gecombineerd met exploderende prijzen. Dit maakt overleven voor veel mensen onmogelijk zonder overheidssteun.

In deze kunstmatig gecreëerde sfeer wordt het werkende publiek afhankelijk van de dienstensector die geen bruikbare vaardigheden biedt. Al snel zijn er dan hele generaties mensen zonder enige productiecapaciteit. Het worden drones die werken in uitzichtsloze kantoor- en detailhandelstages die hun dagen verspillen, wetende dat ze niets bereiken dat verder gaat dan een schamel loonstrookje.

Het ontbreken van een groter doel of missie in het leven en het knagende besef dat de gemiddelde persoon geen productieve capaciteit heeft, creëert een voelbare atmosfeer van wanhoop. Mensen zijn geen eigenaar van hun werk en ze hebben niet veel om trots op te zijn voor hun werk; niets om naar te wijzen en te zeggen: "Ik heb dat eigenhandig gecreëerd". Het publiek komt dan op het punt dat ze zelfs een economische ineenstorting verwelkomen, eenvoudigweg om aan de uitzichtsloosheid te ontsnappen.

.

Dit is waar bewegingen die totalitarisme ondersteunen vandaan komen, de subset van burgers die genoeg hebben van vechten tegen de economie en geen gevoel van onafhankelijkheid hebben. Deze mensen weten niet hoe ze hun eigen problemen moeten oplossen en op zoek zijn naar iemand anders om het voor hen te regelen. De globalisten stellen graag hun eigen vooraf vastgestelde oplossingen voor aan het publiek zodra de financiële/economische structuur een punt van maximale pijn bereikt.

Nadat de economie is 'gerepareerd' in ruil voor de onderwerping van de bevolking, door de bevolking, kunnen mensen op een dag nog steeds besluiten dat de deal oneerlijk was en in opstand komen. Er is dus een afschrikmiddel nodig om ze op één lijn te houden.

- De Technologische Vissentank

Het is belangrijk om te begrijpen dat er geen noemenswaardig land in de Westelijke of Oosterse wereld is dat geen digitaal controlenetwerk aan het bouwen is en dat Oosterse landen net zo ondergeschikt zijn aan globalistische eisen als Westerse landen. Alle geopolitieke drama's rond gebeurtenissen als de handelsoorlog, de Syrische oorlog, diverse verkiezingen, enz., doen er uiteindelijk niet toe. Bij het bepalen of aan de touwtjes van een bepaalde overheid worden getrokken door de globalistische kliek, hoef je alleen maar te kijken naar hoe snel ze onderdrukkende systemen implementeren die globalistische belangen dienen.

De Indiase regering bijvoorbeeld, heeft het nieuws gehaald omdat hun hooggerechtshof heeft beslist dat het controversiële biometrische programma "Aadhaar" legaal is. In een land van 1,3 miljard mensen is al ongeveer 1 miljard mensen biometrisch geprofileerd in een nationale database. Deze gegevens omvatten o.a. vingerafdrukken, irisscans en gezichtsscans.

Er wordt betoogd dat India een nogal vreemde plek is om met zo'n database te experimenteren aangezien 60% van de bevolking onder de armoedegrens leeft en de meeste mensen nauwelijks basisvoorzieningen hebben. Integendeel, juist daarom is het de perfecte plaats voor de globalisten om de wereldbevolking op grotere schaal te catalogiseren.

Financiële wanhoop en een gebrek aan productievaardigheden neigt ernaar om onderdanigheid te produceren. Honderden miljoenen mensen die door armoede zijn getroffen in India's uitgestrekte stedelijke riolen geven vrijwillig hun biometrische gegevens bloot in ruil voor hulpprogramma's van de overheid.

Voor de mensen die (nog) niet zijn verlamd door de slechte economie heeft India andere maatregelen ingesteld, waaronder de eis dat iemand toegang heeft tot overheidsdiensten, een bankrekening opent of zich aanmeldt voor een gsm-dienst en óók de biometrie vrijgeeft aan de overheid. In naties die nog niet verarmd zijn op het Indiase niveau, zijn er meer subversieve maatregelen genomen om de bevolking te bewaken. Gegevens wordt simpelweg beslag op gelegd in plaats van verhandeld.

.

In Rusland heeft Vladimir Poetin de Yarovaya-wetten die hij in 2016 heeft ondertekend in werking gesteld. Alle digitale gegevens van telefoongesprekken tot e-mails worden nu geregistreerd en minimaal zes maanden door de overheid opgeslagen voor toegang door die overheid, dit omvat ook Facebook- en Twitter-berichten. De bloggerswet van 2014 vereist ook dat een blogger met meer dan 3000 volgers in een overheidsdossier wordt geplaatst en dat ze niet anoniem kunnen blijven. Alle bedrijven die een openbaar Wi-Fi-netwerk gebruiken zijn wettelijk verplicht om gebruikers te identificeren met een ID die ook minstens zes maanden wordt bewaard.

Het Russische FISA-achtige surveillancenetwerk is enorm, maar toch lijken veel mensen in de vrijheidsbeweging deze realiteit te negeren met misplaatste Poetin-aanbidding. Ook Rusland wordt sterk beïnvloed door internationale financiers.

Goldman Sachs en JP Morgan zijn de grootste investeringsbanken in het land. Hun centrale bank werkt nauw samen met het IMF en de BIS. Het Kremlin heeft in het verleden gepleit voor een wereldwijde munt gecontroleerd door het IMF en Poetin geeft in zijn eigen biografie 'First Person' toe dat hij al sinds hij president van Rusland werd bevriend was met de New World Order-verkoper Henry Kissinger. De Russische minister van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, bekritiseerde recentelijk de VS in een toespraak tot de algemene vergadering van de VN over haar 'aanvallen' op de 'internationale orde', waaronder het ondermijnen van de Wereldhandelsorganisatie en wereldwijde afspraken over klimaatverandering. Een goed verstaander ...

- 'Big Data'

Met het bovenstaande in het achterhoofd, zou het niemand moeten verbazen dat Rusland meespeelt met globalistische inspanningen om elke levende persoon te identificeren en te volgen. Het zou ook geen verrassing moeten zijn dat Donald Trump, omringd door globalisten in zijn eigen kabinet, middels zijn administratie FISA-bewaking voortzet en uitbreidt.

Aan het begin van 2018 ondertekende Trump een wetsvoorstel waarin de garantieloze FISA-massasurveillance van de Amerikaanse bevolking door de National Security Agency werd vernieuwd. Leidende democraten steunden de actie volledig. Ondanks alle recente retoriek van Trump tegen FISA, is het de Trump-administratie die de voortzetting van FISA mogelijk maakt.

Grote sociale-mediabedrijven werken van ganser harte samen met massasurveillance, omdat zij regelmatig persoonlijke gegevens delen met overheden over de hele wereld. Facebook zag alleen al in 2017 meer verzoeken van de overheid om gegevens dan voorheen, met een toename van meer dan 30%, en de aard van het merendeel van deze gegevensuitwisseling is niet openbaar, het recente Facebook-schandaal spreekt echter boekdelen. Dit is een reden waarom we verbaasd zouden moeten zijn over de recente conservatieve woede over discriminatie op sociale media, het is alsof persoonlijke vrijheidsactivisten worden misleid met omgekeerde psychologie zodat ze zelf ongehinderde deelname aan mediasites eisen die hen bespioneren. Waarom zou iemand zich nog aanmelden voor zulke websites?

- Waar Gaat Dit Allemaal Naartoe?

Hoe vertaalt de combinatie van armoede en digitale surveillance zich in tirannie? Het Chinese programma voor sociale kredietwaardigheid is het antwoord. Het systeem is gebaseerd op het idee van "het behouden van vertrouwen", maar van wie is het vertrouwen? Welk vertrouwen? Op wie of wat? Het vertrouwen van de bevolking in de overheid natuurlijk.

Dat vertrouwen wordt gemeten met behulp van een sociaal-kredietscore die wordt bijgehouden over het leven van een burger middels een puntensysteem dat beloont en bestraft. Gestraft gedrag omvat van alles; van het niet op tijd betalen van belastingen, roken in niet-roken gebieden, verkeersovertredingen, drugs - en alcoholgebruik tot het publiceren van zaken op internet waarvan de machthebbers het afkeuren. Wie positief scoort, krijgt makkelijker toegang tot leningen, banen, woningen, goede scholen voor de kinderen enz.; meer bewegingsvrijheid. Wie minder goed scoort krijgt sancties opgelegd die de bewegingsvrijheid indammen en die kunnen verregaand zijn. In Europa zullen ze het 'basisinkomen' noemen of iets dergelijks.(*)

China, evenals India, is representatief voor het eindspel voor het globalistische ideaal voor beschaving. Door massale economische strijd die leidt tot afhankelijkheid van overheidswelzijnsprogramma's en werkgelegenheidskansen, kunnen maar weinig burgers het zich veroorloven om op de zwarte lijst te worden gezet. Het sociale-kredietsysteem van China en India creëert een omgeving waarin elke actie van de kant van de burgers wordt gevolgd en vervolgens wordt "beoordeeld" voor acceptatie of consequenties. Dit omvat hoe mensen attitudes tegenover de overheid zelf uiten. Vanzelfsprekend is dit het ultieme besturingsmechanisme, vergelijkbaar met de Cheka die Lenin en Stalin in Rusland na de Bolsjewistische Revolutie hebben opgetuigd of de Stasi-praktijken in de DDR, maar dan nu op een enorme digitale schaal.
- https://mobile.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dictatorship/10200278 

China is razendsnel aan het urbaniseren, voor een land als China op zich niet slecht, er schuilt echter een schaduwkant, een hele zwarte. Aan de hand van voortschrijdende technologie verworden steden nog meer dan voorheen wat ze toch al zijn, open gevangenissen; the brave new world, een digitale dictatuur.
- https://www.ad.nl/buitenland/23-miljoen-chinezen-mogen-niet-meer-reizen-omdat-ze-te-weinig-punten-hebben~a9cdb688/ 

 

 

- Big Brother is 'God'

Dit is de reden waarom massale digitale bewaking een monster is, ongeacht of iemand de wetten overtreedt of niet, een monster dat te groot is om te zien; de onzichtbare 'god'. Het geeft de overheid de macht om gedrag te dicteren en te vormen door zelfcensuur te implementeren in plaats van mensen met direct geweld te dwingen. Het is tirannie afgedwongen op een minder voor de hand liggende manier; een gevangenis waarin de gevangenen zelf de kettingen, de sloten en de tralies onderhouden en in stand houden; gelijk religie. Individuen durven namelijk niets te doen buiten de collectieve normen uit angst dat het als sociaal-negatief kan worden geïnterpreteerd want leidt tot straf.

Straf kan onder meer bestaan ​​uit minder snel of geen toegang tot een lening, niet meer mogen solliciteren voor bepaalde (overheids)functies, de internetverbinding/snelheid aan banden leggen, kinderen de toegang tot betere scholen ontzeggen, minder tot geen toegang tot de woningmarkt, noem maar op, de opties zijn legio. Kortom, minder tot minimale bewegingsvrijheid. Het kan eveneens leiden tot het verlies van toegang tot de economie zelf en wanneer de meeste mensen van salaris tot salaris leven, kan dit zelfs de dood betekenen, zowel mentaal als fysiek. Met name de mentaliteitsverandering is waar het de machten achter de globalisten om te doen is met de intentie om daarmee te komen tot het transhumanisme: the rise of the machines. https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-doel-de-opmars-van-de-bio-machines.html 


(*) Die social credits komen hier ook, zijn reeds onderweg.

Nog niet zo lang geleden lekte vanuit het Provinciehuis van Utrecht een plan uit voor "de gezonde wijk".
Dat is een groen-links-draaiende dystopie (wat is het groene gedeelte aan groenlinks?), waarin niks mag, alles moet en mensen onder volledige controle staan van "wijkcoaches" die instaan voor de "mentale en fysieke gezondheid" van de wijkbewoners. Mensen kunnen in die "gezonde wijk" 'social credits' verdienen waarmee ze producten kunnen kopen en meer inspraak krijgen naarmate ze meer credits hebben. Men verdient de credits door "gezond sociaal gedrag" te vertonen.
Een rechtstreekse kopie van het Chinese systeem. Dit is een serieus plan en moet in nieuwe, 'autoluwe' wijken als 'proef' worden ingevoerd. Dus pas op met het 'basisinkomen', en alles dat er mee samenhangt, dat kon wel eens heel anders uitpakken dan het lijkt.


Ref.

'How Globalists Enslave The Masses'
'The Completion Backwards Principle'
'The Rise of The Machines'

Gerelateerd:

'Is er een manier om te voorkomen dat psychopaten in machtsposities terechtkomen?'
https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_is-er-een-manier-om-te-voorkomen-dat-psychopaten-in-machtsposities-terechtkomen.html 


 

Janis Say

124 Blogs posts

Reacties
Zohra 2 jr

Geweldig!!

 
 
Het Andere Nieuws MarcB 2 jr

Weer een topper van een blog!