Covid-1984 : De Corona Wereldorde - Deel 2

Wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing - dan is er sprake van of incompetentie of opzet - er zijn geen andere opties.

Covid-1984 : De Corona Wereldorde 2/4

Hoe Vleermuizeritis De Vampiers Van Deze Wereld Vrij Spel Geeft

Maart/April/Mei 2020

 

Inhoud

Inleiding: Machinaties
Corona
De C-19 Griep
Een Wetenschappelijke Methode: "Koch's Postulaten"
Hegeliaanse Dialectiek
Axioma
Geen 'medicijn'
Stress
Foutieve Behandeling 'Corona'
Samengevat
Elektrificatie 'Up the Scale'
Het Doel - De Opmars van de Machines
Disclaimer
Gerelateerd

.

- Machinaties
 
Het heeft er alle schijn van dat het idee/plan achter het corona-sprookje de verplichte vaccinatie is met daarin de geëvolueerde rfid-chip; de Qdot, zodat cash geld geëlimineerd kan worden, iets waar al langer aan gewerkt wordt, vandaar het toegevoegde 'virus op bankbiljetten' sprookje - hoe lang bestaan er al 'virussen' c.q. verkoudheid en griep, en bankbiljetten en was dat ooit een -aantoonbaar- probleem? - zodat we digitaal gaan, met alle gevolgen van dien: 'The Brave New World'. Immers, ontneem mensen cash geld en effectief ontneem je hen daarmee hun vrijheid, dat is namelijk wat cash geld, meer nog dan producten, in werkelijkheid 'koopt'.
 
Overigens, hoe zit dat eigenlijk met andere vormen van bedrukt papier w.o. tijdschriften in wachtruimtes van huisartsen, tandartsen, overheidsbedrijven, ziekenhuizen enzovoort die eveneens 'van hand tot hand' gaan?
 
Het corona sprookje is 'slechts' een volgende stap in een gestaag stappenplan - 'the stepping stone approach' - middels Hegeliaanse Dialectiek - om uit uiteindelijk te komen tot een werelddictatuur en daartoe moet je mensen hun persoonlijke initiatieven ontnemen/onmogelijk maken.
 
- Corona
 
Het is niet zo dat Corona en 'Covid-19'/Sars-CoV-2 niet zouden bestaan. Het is begrijpelijk dat het wordt gezegd/beweerd, is echter iets te kort door de bocht. Het verdient enige nuance. Het gaat erom dat in deze het begrip 'virus' de misvatting is; een waarde wordt toegedicht die het niet heeft.
 
'Corona' is een generale term voor een griepfamilie van 30 stammen waarvan er 7 besmettelijk voor mensen zijn w.o. SARS-CoV (2003), HCoV-NL63 (2004), MERS-CoV (2012/2014) en SARS-CoV-2 (2019).

'CoV' betekent
COronaVirus en verwijst dus naar de coronagroep, meer niet. Hetzelfde geldt voor 'Covid-19' want 'covid' betekent COronaVIrusDisease, wederom een generale term die slechts naar de coronagroep verwijst en '19' is simpelweg de verwijzing naar het jaar 2019, het jaar dat het vermeende 'nieuwe' virus de kop opstak.

Dat 'Covid-19' ook SARS-CoV-2 (nCoV) wordt genoemd is omdat het vrijwel identiek is aan SARS-CoV uit 2002/03 (het verschil is moleculair en betreft slechtst 4 strengen).
 
- De C-19 Griep
 
Griep nestelt zich voornamelijk in de bronchiën. Wat SARS-CoV; 'Covid-19', zo vervelend maakt is dat het zich diep nestelt en hardnekkig is/kan zijn wat het tot een 'zware' griep kan maken en 't enige tijd behoeft het beestje de nek om te draaien, gelijk elke 'heftige' of 'zware' of aanhoudende griep.
 
- Een Wetenschappelijke Methode : 'Koch's Postulaten'
 
Het is dus niet verwonderlijk dat het bestaan van het vermeende virus niet is aangetoond -dat iets een virus wordt genoemd maakt nog niet dat het ook daadwerkelijk een virus is ('lijkt op -- dus is' denken/redeneren), tenzij aangetoond- conform de methodologie die er voor ontwikkeld is.

Aanhoudende verzoeken om het wetenschappelijk, peer-reviewed rapport dat het bestaan van het vermeende virus aantoont te overleggen, blijven onbeantwoord.

"Koch's Postulaten"
 
- de ziektekiem; het 'virus', moet in ongewoon grote hoeveelheden in de patiënt worden aangetroffen maar niet in gezonde organismen; flora/fauna, in deze de hominide, de mens.
- de ziektekiem; het 'virus', moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt.
- een 'proefdier' dat met de gekweekte kiem 'geïnjecteerd'/'besmet' wordt moet dezelfde ziekte krijgen.
- de ziektekiem; het 'virus', moet uit het 'proefdier' geïsoleerd kunnen worden en moet gelijk zijn aan de originele ziektekiem in het lichaam van de patiënt; 'patient zero'.
(De methode behoeft nog drie extra tussenstappen om eventualiteiten en misvattingen zoveel mogelijk uit te sluiten en tot wetenschappelijke zekerheid te komen) https://wakkeren.nl/het-niet-kunnen-bewijzen-dat-het-virus-bestaat/ 

 

- Hegeliaanse Dialectiek

'Verkwansel nooit de mogelijkheden die een goede crisis je bieden' - Niccolò Machiavelli

Overheden zijn op dit moment, wederom, druk bezig met wat ze altijd al gedaan hebben, en doen; waar ze hun bestaansrecht aan ontlenen, door het principe toe te passen dat we wereld regeert : middels drogredenen volledige populaties in probleemsituaties te zetten die grotendeels fictief zijn, bedoeld om een achterliggende agenda te realiseren, in deze "Agenda 2030".

Daartoe gebruiken ze een beproefd concept: Hegeliaanse Dialectiek, ook bekend als PRO of het PRO-Scenario, en bestaat uit vier simple stappen: PPRO; (vooropgezet) Plan -- (kunstmatig) Probleem -- (gegenereerde) Reactie -- (gewenste) Oplossing - en daarmee is de cirkel rond, want de -gewenste en openlijke- "Oplossing" is gelijk aan het -vooropgezette en verborgen- Plan. Huub, Huub, Huub, Barbatruuk. (Zie ook "Het PRO-Scenario" in Deel 3) 

Echter, wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing - dan is er sprake van of incompetentie of opzet: beleid.

Er wordt simpelweg een beproefde methode toegepast: mensen; een volledige bevolking, middels een, fictieve, crisissituatie (het probleem) iets gewenst te laten 'accepteren' (de oplossing) dat onder normale omstandigheden niet als acceptabel geacht zou worden, 'afgeschoten' wordt en weinig tot geen kans maakt.

Politiek in optima forma; mensen in een positie zetten waarbij het lijkt 'dat er geen andere optie is dan' - een afgeleide van de drogreden(ering) bekend als 'Vals Dilemma'.

Marcus Licinius Crassus bijvoorbeeld, had dat ook goed begrepen en gebruikte de opstand van de slaven/gladiatoren onder leiding van Spartacus om de burgerij van Rome angst aan te jagen om op die manier zijn politieke ambities te realiseren. "Sun Tsu" ('De Kunst van het Oorlogvoeren') had daar eveneens het één en ander over op te merken. Uiterst leerzaam.

'Wanneer je het verleden kent, dan kan je het heden begrijpen. Wanneer je het heden begrijpt, dan kan je de toekomst (voor)zien.'

- Axioma

Er wordt over het algemeen wel beseft dat dingen niet vanzelf gebeuren. Dingen gebeuren omdat mensen dingen doen. Als mensen niet zouden handelen, zou er niets gebeuren, behalve de natuur. Dus, daar waar de menselijke hand bij betrokken is, gebeuren dingen op één van twee manieren: per ongeluk (onbedoeld) of expres (opzettelijk). Er zijn geen andere opties.
'Alternatieve' visies op een situatie zijn derhalve niet per definitie 'onzin', eerder een logisch gevolg of op z'n minst een geval van 'rekening houden met'; 'niet uitsluiten dat', in de zoektocht naar een verklaring voor iets ('ongrijpbaars') omdat over het algemeen wel begrepen wordt dat (mis)daden die planning en organisatie behoeven niet toevallig, per ongeluk of uit zichzelf plaatsvinden; het zijn immers bewuste acties, geen onbewuste handelingen of natuurlijke verschijnselen.

- Geen 'medicijn'

De medicatie tegen wat Covid-19 wordt genoemd bestaat : Azitromycine, Ivermectine, Chloroquine en Hydroxychloroquine (HCQ), Artemisinine, Dexamethason, Aciclovir, Stavudine, Remdesivir(?) enz. in diverse samenstellingen en combinaties - al dan niet met ondersteuning van Zink, NAC, Vitamine C (time-released), Vitamine D3 en Vitamine K2 - afhankelijke van de specifieke klachten in relatie tot onderliggende aandoeningen die spelen (een hartpatiënt bijvoorbeeld behoeft een andere, aangepaste, behandelmethode dan een longpatiënt). Het wordt simpelweg niet of nauwelijks toegepast, zelfs verboden op straffe van boetes en zelfs arrestatie plus verlies van arbeidslicenties en ontslag -onder het mom van allerhande non-redenen- want dan zou het corona-sprookje definitief als een kaartenhuis in elkaar zakken. Het is dan ook opmerkelijk, om niet te zeggen veelzeggend, dat ministers van gezondheidszorg mensen niet informeren over bestaande en dus bekende werkzame behandelmethodes via hun nationale en internationale tv-persconferenties en dat (grootschalige) informatiecampagnes daaromtrent uitblijven.
 
Het is niet toevallig of per ongeluk dat de overheid, op advies van o.a. het RIVM, effectief de WHO, niets wil weten van opties aangedragen door derden en voor de 'probleemsituatie' maar één 'oplossing' ziet, waar dan ook tot vervelens toe op gehamerd wordt: vaccinatie. Een schreeuwender voorbeeld van het PRO-Scenario (Hegeliaanse Dialectiek) in actie is welhaast niet denkbaar.
 
- Stress
 
Zoals bekend veroorzaakt stress allerhande ziekteverschijnselen; wanneer iemand onderhevig is aan mentale spanningen uit zich dat in lichamelijke klachten; ziekteverschijnselen.
 
Paniek veroorzaakt stress, stress veroorzaakt ziekteverschijnselen en ziekteverschijnselen veroorzaken stress; een eeuwige cirkel. Het maakt wel onze vrienden de exosomen actief, die aangezien worden voor een 'virus', dat 'bestreden' moet worden. Ergo: stress ten gevolge van de corona-paniek versterkt de werkelijke oorzaak. Een vicieuze cirkel in een cirkel.

Effectief gebeuren er twee dingen, enerzijds wordt de werkelijke oorzaak niet onderkend, wordt dus niets tegen ondernomen, en blijft de ziekmaker vrijelijk zijn gang gaan, anderzijds wordt de genezer als ziekmaker gezien en als zodanig bestreden. Gevolg: we worden -al dan niet bewust- ziek gemaakt door zowel straling als stress en ziek gehouden -en zelfs gemaakt- door averechtse behandelmethoden.

Onze exosoompjes draaien dus overuren; double-time, tegen twee ziekmakers tegelijkertijd: stress en electrosmog, maar dan wel effectief; het afweersysteem in actie, de exosomen doen hun werk, worden echter met man en macht bestreden als ware ze de oorzaak; het 'virus', de vijand, terwijl ze in werkelijkheid een gevolg zijn; de oplossing, onze redders, gelijk onze vrienden de bacteriën, naast ook nog 's onze witte bloedlichaampjes die indringers aanvallen en opruimen.

De virus propositie is dus niet meer houdbaar, zeker niet sinds begin 1950 toen de wetenschappelijke geneeskunde het idee liet varen omdat de vermeende virussen onvindbaar bleven. Gaandeweg werd erkend dat bij het afsterven van cellen van gezonde organen; gezond weefsel, afvalproducten werden geproduceerd -exosomen dus- die men voorheen als "virussen" had betiteld. De virologie had zichzelf daarmee weerlegd en effectief als wetenschap opgeheven. Het heeft er dus alle schijn van dat de virusmythe willens en wetens in stand wordt gehouden. Waarom? Wel, cui bono?

Eén ding is zeker, dat de corona-situatie ongekende stresslevels teweegbrengt moge duidelijk zijn, een stresslevel dat adembenemend is, letterlijk, ten gevolge van een angstpsychose vanwege de rampspoed die gloort en het leven volledig op z'n kop zet; dreigt te zetten, door de stilstand van de economie die leidt tot faillissementen en banenverlies, dus inkomstenverlies, dus geldnood, dus de dreiging have en goed te verliezen, dus armoede, noem het rijtje maar op, het domino-effect. Als dat geen buitengewone stress oplevert. Dat wordt ook bevestigd door het hamstergedrag en de andere effecten die de samenleving ontwrichten w.o. het welhaast panische ontwijkgedrag (de anderhalve meter), de ophokplicht, de mondkapjes, de kliklijn, de apps enz.; de verregaande, steeds meer toenemende en vooral oppressieve controlemaatschappij, niet iets waar mensen nu echt relaxed en happy van worden.

Kortom, houd mensen in een stress-situatie, dan houd je ze ziek, c.q. zwak en hulpbehoevend, dientengevolge gevoelig voor 'kant-en-klaar oplossingen' die 'aangereikt' worden. Het is niet toevallig dat zij die 'probleem' roepen dezelfde zijn die met 'oplossingen' komen ...

Het waarneembare gegeven dat overheden in 'corona-gebieden' een vergelijkbaar, paniekbevorderend, beleid voeren, onthult een achterliggende methodologie en overkoepelde regie. Dit wordt -meer onderhuids dan bewust- opgepikt en laat bij mensen allerhande, innerlijke alarmbellen afgaan wat gelijk staat aan stress en leidt tot mentale onrust en dientengevolge fysieke gezondheidsproblemen; een zichzelf-voedende probleemsituatie, een eeuwige cirkel.

- Foutieve Behandeling 'Corona'

De zogenoemde corona-patiënten/slachtoffers krijgen zuurstof toegediend vanwege ademhalingsklachten.
Echter, de ademhalingsklachten is 'slechts' een (bij)verschijnsel ten gevolge van de werkelijke oorzaak die vooral de weke delen van het lichaam aantast, met name de longen, mede omdat electro-straling de moleculaire structuur van zuurstof verandert waardoor het zich minder goed hecht aan de hemoglobine in de rode bloedlichaampjes die zuurstof door het lichaam vervoeren.

Een 'corona-patiënt' lijdt dus aan een soort van hyperventilatie, immers, de beleving van een tekort aan zuurstof geeft de neiging versneld adem te halen, wat dus leidt tot hyperventilatie, effectief een teveel aan O2 en een tekort aan CO2. (We ademen Zuurstof (O2) in en ademen Koolstofdioxide (CO2) uit.) Daarom wordt hen die hyperventileren, meestal ten gevolge van een angstaanval, gesommeerd in een zakje te ademen waarmee de eigen uitgeademde CO2 wordt ingeademd en de O2/CO2 balans wordt hersteld en daarmee de natuurlijke ademhaling.

Door onnodig extra zuurstof de longen in te jagen worden de longen extra belast waardoor longschade kan ontstaan en zijn we verder van huis. Belangrijker echter, is dat door het onnodig toevoegen van zuurstof de O2/CO2 verhouding uit balans raakt en wel in die zin dat er een zuurstofvergiftiging optreedt ten gevolge waarvan iemand overlijdt, wat in deze dan aan 'corona' wordt toegeschreven.

Wat er werkelijk zou moeten gebeuren is patiënten/slachtoffers, tijdelijk, een andere ademhalingstechniek laten toepassen/aanleren, noem het een contra-hyperventilatie ademhaling. Er spelen ook andere verschijnselen w.o. overmatige slijmvorming in de longen waardoor mensen stikken in hun eigen slijm - gelijk de meeste Spaanse griep slachtoffers - wanneer niet correct behandeld.

De 'Covid-19' verschijnselen zijn gelijk aan hoogteziekteverschijnselen -en in deze stralingsziekteverschijnselen- die makkelijk te voorkomen/behandelen zijn. De methode is dat het lichaam de kans wordt gegeven -wat het van nature onder dergelijke omstandigheden toch al doet- meer rode bloedlichaampjes -te laten- aanmaken -met daarin hemoglobine waar zuurstof zich aan hecht- en op die manier meer zuurstof door het lichaam wordt vervoerd. Ademhalingsproblemen opgelost.

Oplossingen voor complex geachte problemen blijken vaker wel dan niet verbluffend simpel te zijn.

- Samengevat

Mensen overlijden niet dóór een griep(virus), wel mèt een griep(virus). Mensen overlijden door complicaties die optreden ten gevolge van onderliggende -in werkelijkheid bovenliggende- oorzaken; het is cumulatief, een optelsom (comorbititeit).

Mensen die 'overlijden aan corona' hebben zonder uitzondering allemaal dezelfde verschijnselen, al dan niet cumulatief: beschadigde longblaasjes, eroderend ijzer in het bloed; beide met ademhalingsproblemen tot gevolg en storingen in, en uitval van, andere weke lichaamsdelen ten gevolge van gebrek aan zuurstof; bloedpropjes in de aderen en longen, hetgeen kan leiden tot beroertes, hartfalen enz. wanneer niet correct behandeld. De medische vakliteratuur bevestigt dit, evenals medische specialisten en zelfs de huis- tuin en keukenarts weet dat inmiddels te melden. Pathologisch onderzoek bevestigt dit eveneens waar het 'corona/covid-19 slachtoffers' betreft w.o. in rapporten uit Azië, Italië, Rusland, India en Duitsland.

Dus waar hebben de WHO, het RIVM en de overheden [en fb-'factchecks'] het in hemelsnaam over?

Van overheden kunnen we nog stellen dat ze incompetent zijn, bij de WHO en het RIVM is dat een ander beestje, bij hen is het verre van aannemelijk dat zij niet op de hoogte zouden zijn van dat wat zowel door de medische specialisten 'met de voeten in de modder' als wel de medische vakliteratuur wordt bevestigd.

Het bestrijden van het vermeende virus, c.q., de 'bacterie' die actief is geworden ten gevolge van de werkelijke oorzaak, is dus het bestrijden van de verkeerde 'vijand' met desastreuze gevolgen van dien.

Aangezien het niet aannemelijk is dat de WHO en het RIVM incompetent zijn (tenzij wel, overweeg dan de implicaties), kunnen we maar tot één verbijsterende conclusie komen, ze doen het erom; het is bewust. Dit wordt mede bevestigd door hun verbod op medicatie die aantoonbaar werkzaam is waar het corona/covid-19 betreft.

Werkzame medicatie verbieden? Door de WHO en het RIVM? Hoeveel duidelijker moet 't nog worden ...

.

- Elektrificatie 'Up the Scale'

5G opereert in drie frequentiebereiken: 700 megahertz = 0,7 gigahertz, 3,5 gigahertz en binnenkort 26 gigahertz.

Voor perspectief, een magnetron werkt op 2,45 GHz, wifi op 2,4 GHz en draadloze computernetwerken, draadloze huistelefoons, babyfoons, bluetooth, 'slimme' meters enz. tot aan 5 GHz. We worden dus al meer blootgesteld aan electrostraling dan over het algemeen beseft, wat allerhande ziekteverschijnselen met zich meebrengt w.o. klachten over een droge keel/hoest, uitdrogingsverschijnselen, hoofdpijn, benauwdheid en kortademigheid, misselijkheid en overgeven, diarree enzovoort. In ernstige gevallen kan zich vocht in de longen en/of de hersenen ophopen. Wanneer dan geen passende maatregelen worden genomen, is de kans op overlijden groot tot zeer groot.

Deze verschijnselen, stralingsziekteverschijnselen, zijn nagenoeg gelijk aan hoogteziekteverschijnselen, in deze de electro-straling die de moleculaire structuur van zuurstof verandert waardoor het zich minder goed tot slecht hecht aan de hemoglobine in de rode bloedlichaampjes die zuurstof door het lichaam vervoeren en klachten veroorzaken.(-) Dat betreft de 0,7 tot 5 GHz frequenties. Wat de 14, 18 en 21 GHz reeds met ons doet en de 26 GHz frequentie electromagnetisch met ons gaat doen wanneer op grote schaal toegepast, toont en belooft niet veel goeds, laat zich echter raden aangezien onze hersenen met de rest van ons lichaam communiceren, en vice versa, middels electrische impulsen via ons zenuwstelsel.

Hetzelfde geldt voor de geplande 60 GHz frequentie voor de antennes op de 5G-masten die signalen ontvangen van het satellietnetwerk dat door o.a. SpaceX wordt aangelegd, wat neerkomt op een elektrisch grid, gelijk een vogelnet, maar dan rond de aarde. Thermodynamica dicteert dat het een giga-magnetron gaat worden. Krijgen de klimaatfanaten toch nog gelijk dat de aarde opwarmt en we nog maar 12 jaar hebben, past precies binnen 'Agenda 2030', want tegen die tijd moet 't wel rond zijn zodat het volgende project, gekoppeld aan 'Agenda 2030', 'Vision 2050', geïmplementeerd kan worden.(!)

(-) Bij 'lagere' doseringen electrostraling, zoals nu met 'Covid-19', levert dat griepverschijnselen op, bij 'hogere' doseringen electrostraling (5G) gaat dat o.a. ademhalingsklachten; verstikkingsverschijnselen, opleveren en kan daarmee een soort van DEW worden. Het wordt namelijk knap lastig organiseren/protesteren wanneer de satellieten via de antennes op de masten, gericht, de 60GHz activeren en er naar adem wordt gehapt als een vis op het droge.

(!) Zij die de wereld willen regeren hebben dat altijd gedaan aan de hand van één of andere vorm van technologie; voortschrijdende technologie is dè rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt waar het macht en (over)heersen betreft.

Waar gaat het in hemelsnaam allemaal over?

- Het Doel - De Opmars van de Machines

Het "niet-bestaande" 'Covid-19' - griep bestaat, 'virus' is een ander beestje - is zowel het excuus als de dekmantel voor de werkelijke agenda: 'Agenda 2030' w.o. 'ID2020' gekoppeld aan 'Vision 2050'.

Gecomprimeerd

De krachten achter de schermen willen helemaal geen 'medicijn' tegen 'Covid-19', ze willen -al dan niet verplichte- vaccinaties, voorgedaan als 'medicijn', in werkelijkheid het middel tot het doel: transhumanisering - de agenda achter de gendergekte - middels nanobots; ‘quantum dots’ (Qdots), in de vaccinaties, die ons RNA/DNA kunstmatig -van binnenuit- veranderen, aangestuurd door elektrische impulsen via 5G/6G/7G technologie; de masten/antennes en het satellieten-netwerk rond de aarde dat aangelegd wordt (Space-X https://nl.wikipedia.org/wiki/Starlink), om uiteindelijk te komen tot de zogenoemde 'singulariteit'; de stap die de mensheid nog moet gaan maken in haar 'evolutie' - zo zal het worden gebracht/gepromoot, onder het mom van 'het redden van het klimaat' en 'het bestrijden van de Covid-19 pandemie' - de stap waarbij onze lichamen en hersenen dusdanig getransformeerd worden zodat steeds meer natuurlijke cellen en eigenschappen vervangen worden middels nano-technologie en kwantum mechanica waarbij we volledig geïntegreerd worden met het internet (der dingen) en kunstmatige intelligentie, die dan voor ons zal denken en zal aansturen, waarmee we verworden tot semi-synthetische bio-robots; gevangenen van en in onze lichamen : The Rise of the Machines in a Brave New World - The 24/7, electrified, real time, digitalised, global surveillance of every patented individual. 

https://mobile.abc.net.au/news/2018-09-18/china-social-credit-a-model-citizen-in-a-digital-dictatorship/10200278

Is dat een wereld die we willen voor hen die na ons komen; onze (klein)kinderen?
Wanneer onze (klein)kinderen ons straks vragen wat we (ertegen) gedaan hebben om het voorkomen, wat gaan we ze dan vertellen, wat gaat dan ons antwoord zijn...

.

Disclaimer:
De geboden materie bestaat uit samenvattingen: 'in een notendop', het geeft hoofdpunten weer; de 'grove' lijnen, dan wel de essenties van iets, en zijn geenszins bedoeld compleet te zijn of 100% correct gesteld. Er spelen (geo)politiek tal van andere factoren die ook een rol hebben dan wel kunnen hebben, zo ook medisch w.o. bijkomende complicaties en verschilt per individu. Het is dan ook niet bedoeld als medisch advies, het is bedoeld als informatie, als insteek, een startpunt, ter overweging m.b.t. het onderwerp, voor eigen onderzoek. Neem niet klakkeloos aan wat dit artikel oreert, doe eigen onderzoek. Vind je wat wordt weergegeven twijfelachtig, ongeloofwaardig, helemaal niks of zelfs je reinste onzin? Prima. Laat 't voor wat 't is. Vind je het interessant, behulpzaam, handig of zelfs bruikbaar? Doe er je voordeel mee.

Gerelateerd:

"Indianenverhalen" - 'Van Horen Zeggen'
https://vriendenplek.nl/read-blog/499_quot-van-horen-zeggen-quot.html 

"Hoe De Wereld Te Regeren" : 'In 6 Eenvoudige Stappen'
https://vriendenplek.nl/read-blog/811_hoe-de-wereld-te-regeren-in-6-eenvoudige-stappen-verkorte-versie.html 

'De Moeder der Valse Vlaggen' - 'Barbaren aan de Poort'
https://vriendenplek.nl/read-blog/530_039-de-moeder-der-valse-vlaggen-039-spartacus-quot-barbaren-aan-de-poort-quot.html 

"Hegeliaanse Dialectiek" : 'Het P-R-O-Scenario'
https://vriendenplek.nl/read-blog/880_hegeliaanse-dialectiek-het-p-r-o-scenario.html 

"Agenda 2030" - 'De Wereldregering'
https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030.html 

"Op De Boerderij" : 'Mensenhouderij'
https://vriendenplek.nl/read-blog/503_039-op-de-boerderij-039-mensenhouderij.html 

"Menselijke Wezens : 'De Grootste Hulpbron'
https://vriendenplek.nl/read-blog/832_menselijke-wezens-de-grootste-hulpbron.html 

"Monsters" - Over de aard van hen die ons regeren
https://vriendenplek.nl/read-blog/448_het-ultieme-doel-van-globalisten-jou-in-een-monster-veranderen-gelijk-zijzelf.html 

"Het Verborgen Convenant" - Over 'de oorsprong'
https://vriendenplek.nl/read-blog/527_het-verborgen-convenant.html 

"Hoe Globalisten van Plan zijn om Technologie en Armoede te Gebruiken om de Massa -nog meer- tot Slaaf te Maken"
https://vriendenplek.nl/read-blog/518_hoe-globalisten-van-plan-zijn-om-technologie-en-armoede-te-gebruiken-om-de-massa.html 

"De Zwarte Dood" - We hebben het eerder gezien (Longread - Engelstalig)
https://vriendenplek.nl/read-blog/780_quot-the-black-death-quot.html 

"DE STAAT EIST ZEGGENSCHAP 'LEVENSCODE' OP"
https://vriendenplek.nl/read-blog/796_de-staat-eist-zeggenschap-039-levenscode-039-op.html 

"Zij Die De Wereld Regeren" : 'De Klassieke Piramide-Structuur'
https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren-de-klassieke-piramide-structuur.html 

"Slavernij 5.0" : 'Mensen Houden, Toen en Nu'
https://vriendenplek.nl/read-blog/702_slavernij-mensen-houden-toen-en-nu.html 

"Geruisloze Wapens voor Stille Oorlogen" - 'Onzichtbare Manipulatie'
https://vriendenplek.nl/read-blog/484_geruisloze-wapens-voor-stille-oorlogen-onzichtbare-manipulatie.html 

"De 'Complotdenker'" : 'Een Apodictische Verhandeling'
https://vriendenplek.nl/read-blog/486_de-039-complotdenker-039-een-apodictische-verhandeling.html 

"The Great Reset": 'Het Programma voor De Grote Totalitaire Omwenteling'
https://vriendenplek.nl/read-blog/640_the-great-reset-het-programma-voor-de-grote-totalitaire-omwenteling.html 

"Het Plan" - 'De Opmars van de Bio-Machines'
https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-doel-de-opmars-van-de-bio-machines.html 

"Archonten" - Over de aard van hen die de regeerders regeren
https://vriendenplek.nl/read-blog/505_039-archonten-039.html 

"De Deugmens" - 'Een Respectloos Mens'
https://vriendenplek.nl/read-blog/516_de-deugmens-een-respectloos-mens.html 

"De Wereld Binnenin" - Over onszelf
https://vriendenplek.nl/read-blog/577_de-wereld-binnenin.html  

"IDEEËN: MEME 012 - v2020" - Over de 'sleutels' tot een 'betere' wereld
https://vriendenplek.nl/read-blog/135_ideeen-meme-012-v2020.html 

.

In Deel 3

Inleiding: De Probleemsituatie
Een Synopsis

Regeren Vanuit Het Duister

Geruisloze Wapens voor Stille Oorlogen
Onzichtbare Manipulatie
Het PRO-Scenario
System Overload
Machtsprikkels vs Catch 22
De Keus
Progressie
Energie-vampieren
De Kracht van Het Getal
Nawoord

https://vriendenplek.nl/read-blog/536_covid-1984-de-corona-wereldorde-deel-3.html 

.

Covid-1984 : De Corona Wereldorde - Deel 1
https://vriendenplek.nl/read-blog/504_covid-1984-de-corona-wereldorde-deel-1.html 


Janis Say

98 Blogs posts

Reacties
Zohra 5 w

ik deel dit met veel mensen en hun reacties zijn ongelofelijk, ze staan totaal niet open voor dit soort info omdat ze zo diep in de hypnose zitten dat ze alles afwimpelen als 'complottheoriëen'. En je wordt er nog op aangevallen ook als je mensen hiermee confronteert!