De Probleemsituatie - Het PRO-Scenario

Wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing.

 

De Probleemsituatie

- Een Synopsis

We kunnen een probleemsituatie pas echt bij de horens vatten wanneer het daadwerkelijk doorzien wordt; de essentie ervan wordt begrepen, eerder niet. Vóór die tijd handelen denkende te weten wat we aan het doen zijn maakt de zaken er niet beter op, eerder tegenovergesteld. Weten en begrijpen is niet twee keer hetzelfde ding, net zoals begrijpen en doorzien dat niet is, echter wel tot elkaar kunnen leiden.

De wereld wordt geregeerd middels principes; wetmatigheden, universele wetmatigheden, die zijn voor een ieder gelijk, dus ook voor demagogen. Eerst die principes doorgronden zodat we het Wat en Hoe begrijpen, dan pas kunnen we effectief tegengas geven door die principes te spiegelen overeenkomstig de aard van de toegepaste principes. Immers, een principe; een standaard gesteld/toegepast, werkt 'beide' kanten op: wanneer het tégen iets (ons) kan werken kan het ook vóór datzelfde iets (ons) werken.

Wanneer we een ogenschijnlijk complex iets -middels analyse- terugbrengen tot de essentie (ervan), dan blijkt 't keer op keer in werkelijkheid verbluffend eenvoudig. Analyse van een probleemsituatie; de mechanieken ervan, legt de aard ervan bloot, wordt het geheim gezien en in effect de oplossing aangereikt en hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen we het reeds bestaande wiel simpelweg een andere kant op laten draaien.

- Geruisloze Wapens voor Stille Oorlogen : Onzichtbare Manipulatie

Alles dat van een standaard wapen wordt verwacht, wordt ook van een geruisloos wapen verwacht door de makers ervan, maar dan in de eigen manier van functioneren.

Het schiet situaties, in plaats van kogels; voortgestuwd door gegevensverwerking, in plaats van chemische reactie (explosie); afkomstig van stukjes data, in plaats van korrels buskruit; vanaf een computer, in plaats van uit een geweer; bediend door een computerprogrammeur, in plaats van een scherpschutter; onder bevel van een corporate bankmagnaat, in plaats van een militair generaal.

Het maakt geen duidelijke explosieve geluiden, veroorzaakt geen duidelijke fysieke of mentale verwondingen en verstoort niet duidelijk het dagelijkse sociale leven. Toch maakt het een onmiskenbaar 'geluid', veroorzaakt onmiskenbare fysieke en mentale schade en interfereert onmiskenbaar met het dagelijkse sociale leven, d.w.z. onmiskenbaar en herkenbaar voor een getrainde waarnemer, iemand die weet waarnaar hij/zij moet kijken.

Het publiek kan deze wapens niet bevatten en kan daarom niet geloven dat ze door middel van wapens worden aangevallen en onderworpen. Het publiek kan instinctief het gevoel hebben dat er iets mis is, dat komt 'slechts' door de technische aard van de geruisloze wapens, ze kunnen echter hun gevoel niet op een rationele manier uiten of het probleem met intelligentie aanvechten. Daarom weten ze niet hoe ze om hulp moeten roepen en weten ze niet hoe ze zich met anderen moeten associëren om het aan te pakken en zich ertegen verdedigen.

Het is lastig vechten tegen wapens die onzichtbaar zijn, al helemaal wanneer het bestaan, de mechanieken, de principes, ervan niet bekend zijn bij hen die er aan onderworpen worden.

Wanneer een geruisloos wapen geleidelijk wordt toegepast, past het publiek zich aan de aanwezigheid ervan aan en leert het de aantasting van hun leven te tolereren totdat de druk (psychologisch via economie) te groot wordt en ze opgeven en instorten.

Daarom is het geruisloze wapen een vorm van biologische oorlogsvoering. Het tast de vitaliteit, opties en mobiliteit van de individuen van een samenleving aan door hun bronnen van natuurlijke en sociale energie en hun fysieke, mentale en emotionele sterke en zwakke punten te kennen, te begrijpen, te manipuleren en aan te vallen.

- Het PRO-Scenario

Wanneer er zich een politiek sociaal-maatschappelijk probleem voordoet, of beter gezegd, wanneer ons dat verteld wordt door de politiek/media, dienen we ons direct af te vragen of er wel een probleem is. Zo niet, dan worden we gemanipuleerd ons te gaan gedragen alsof het genoemde probleem er wel zou zijn waarmee we effectief zelf het probleem vormgeven en in de realiteit roepen gelijk het oproepen van spoken (zelf-manifestatie), er wordt een soort van 'magische' spreuk over ons uitgeroepen. Laat het voor wat het is; het non-confirmatie principe.

Wanneer je niet gelooft in de boeman, bestaat ie ook niet en manifesteert ie zich ook niet. De boeman bestaat alleen voor hen die er in geloven, niet voor hen die dat niet doen. De boeman in het spookhuis op de kermis schenken we ook niet echt aandacht aan als ware het een probleem, laten we ook voor wat het is: fictief.

Wanneer er zich een zichtbaar politiek sociaal-maatschappelijk probleem voordoet, stel de allerbelangrijkste vraag: cui bono; wie haalt hier voordeel uit - op welke manier. Het voert je direct naar de bron en legt bloot of het probleem 'natuurlijk' of gekunsteld is. Daar waar de menselijke hand speelt is het (geo)politieke 'probleem' kunstmatig en wordt het P-R-O-Scenario op ons losgelaten. Dat scenario kunnen we omkeren, tegen de initiator ervan gebruiken. We kunnen het initiatief dus overnemen; in eigen handen nemen.

Oplossingen voor complex geachte problemen blijken vaker wel dan niet verbluffend simpel te zijn.

- Hegeliaanse Dialectiek

Middels drogredenen mensen, volledige populaties zelfs, in probleemsituaties zetten die grotendeels fictief zijn, bedoeld om een achterliggende (verborgen) agenda te realiseren.

Daartoe wordt een beproefd concept toegepast: Hegeliaanse Dialectiek en vertaalt zich in het PPRO-Scenario; (vooropgezet) Plan -- (kunstmatig) Probleem -- (gegenereerde) Reactie -- (gewenste) Oplossing. Daarmee is de cirkel rond want de -gewenste en openlijke- "Oplossing" is gelijk aan het -vooropgezette en verborgen- Plan. Huub, Huub, Huub, Barbatruuk.

Wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing.
Sterker nog, dan is er sprake van of incompetentie of opzet.

Doorzie de probleemsituatie, dan openbaart zich de oplossing.


Janis Say

27 Blogs posts

Reacties