Wat zeggen de getallen over het jaar 2020

Voor diegene die mij niet kennen, ik ben Barbara Postema, sinds kort lid van vriendenplek. Ik heb een fascinatie voor getallen. Ik geef les in numerologie en maak jaarlijks een overzicht van de mogelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen die te verwachten zijn in het aankomende jaar. Ik zal

 

Er staat ons in 2020 veel chaos te wachten, er vinden grootschalige veranderingen plaats voor bijna iedereen op aarde. Een collectieve chaos, die zeker tot eind 2020 voor verwarring gaat zorgen. Deze veranderingen zijn zowel numerologisch als astrologisch goed te duiden. Ik ga proberen het uit te leggen met zowel de getallen als de planeten, ik verwijs ook naar een aantal artikelen over astrologie.

 

Saturnus als de grote begrenzer

Vanuit de numerologie werken we dit jaar met het getal 4 (2020=4). Het getal 4 hoort bij de planeet Saturnus. Deze 4 energie is de algemene trilling van het jaar en heeft dus invloed op iedereen.

Saturnus is de planeet van de begrenzing, het symbool van Saturnus is het vierkant.

Op allerlei manieren ontstaat er vertraging, het getal 4 is namelijk traag. Je wilt een nieuwe baan of hobby starten maar je kunt je er niet toe zetten of wordt gehinderd door externe factoren (economie).

Saturnus houdt van zekerheid, duidelijkheid en veiligheid. Dit raakt een fundamentele angst aan, angst voor het verlies van veiligheid en zekerheid. Saturnus is de planeet van diepe angsten en deze angsten gaan als golven over de aarde.

Toch heeft Saturnus als grote begrenzer ook een waar cadeau in zich. Het is namelijk de planeet die dwingend zorgt voor verdieping, de mens zal zich gedwongen voelen te verstillen, te vertragen en om geestelijk te verdiepen.

 

Saturnus vanuit  de Astrologie

Astrologisch is op 12 januari 2020 een cyclus van 34 jaar gestart, ook wel het Saturnus – Pluto vierkant genoemd. Pluto (het getal 1) is de planeet van de onderwereld (ons onderbewuste). Zij werkt door middel van crisis en transformatie. Deze situaties hebben vaak betrekking op macht en onmacht, zij kunnen hierdoor zeer ongemakkelijk aanvoelen. Het vierkant van Saturnus en Pluto geeft een enorm spanningsveld, de Saturnuskracht is namelijk beperkend, zij dwingt tot naar binnen keren. Waar zij als Vadertje Tijd de heer is van Karma. Tegen wil en dank worden wij geconfronteerd met onze onderwereld, onze levenslessen en onze diepste angsten.

Deze cyclus van 34 jaar Saturnus-Pluto zal zeker de onderste steen boven halen, we hebben het hier over wereldwijde maatschappelijke transformaties. Zeer accurate astrologische rapporten kun je lezen op de website van Ilse ten Berge (https://tenbergeastroblog.com/).

Er lopen nog twee andere cyclussen; Op 5 april is Jupiter conjunct met Pluto gaan lopen. De Pluto kracht die gaat over diepgaande transformatie werkt zich uit in Jupiter (getal 5).

Jupiter is de geluksplaneet, zij werkt verbredend en houdt van ervaringen (reizen, eten, leren). Jupiter gaat ook over geld, onze geldsystemen. Jupiter heeft ook bijna altijd te maken met recht en onrecht kwesties, zij speelt in op onze emoties en familiekwesties. Pluto (getal 1) brengt op deze levensgebieden crisis en transformatie.

Vervolgens de laatste cyclus; Jupiter en Saturnus gaan conjunct lopen tot 21 december 2020. Waar Jupiter je vrijheid symboliseert en Saturnus je begrenzing, kan deze combinatie behoorlijk wat frictie geven. 

 

De Numerologische uitwerking

We hebben dit jaar ook te maken met de 0 en de 2 (2020). De 0 (de Maan) werkt het sterkst door en beïnvloedt de 2 (Neptunus).

Cyclussen komen en gaan en tijdperken beginnen en eindigen. Het is de natuurlijke cyclus van het leven, de planeet die ultiem over cyclussen gaat is de Maan (de nul). De Maan regelt eb en vloed, de cyclus van de vrouw en zet de geboorte in gang.

De 0 is het ultieme transformatie getal, door chaos en afbraak, naar wederopbouw. Zij symboliseert het karmische wiel, de wet van oorzaak en gevolg. In ons geval een onderbewuste collectieve karmische afwikkeling. 

Nu we leven in 2020 en de 0 als chaos getal aan het werk is, voelen we de onrust van de 0. Emotionele onrust, die je ook kunt voelen tijdens een onrustige nacht gedurende volle maan.

Neptunus die beïnvloedt wordt door de 0 brengt onduidelijkheid en tweedeling. Neptunus is mistig en verwarrend, de 0 versterkt dit nog eens. 

De planeet Neptunus is van de dualiteit (angst-liefde / vrijheid-beperking). Je kunt in de angst en Saturnus zal je daar nog eens extra in stimuleren. Of je kunt in vertrouwen en deze periode zien als een tijd van verandering. Verandering kan enerzijds beangstigend zijn, anderzijds is het een enorme kans tot vernieuwing en groei.

Omdat Neptunus versterkt wordt door de 0, zal de tweedeling in de maatschappij toenemen. De mist van Neptunus zal eerst moeten opklaren, voordat dingen duidelijk worden.

Volgend jaar in 2021 komen we onder getal 5, behorende bij de planeet Jupiter. Alles zal uitvergroot worden, Jupiter is naar buiten gericht en houdt van vrijheid. We gaan strijden voor vrijheid. Of we deze ook gaan krijgen, zal nog duidelijk moeten worden. 

 

 


Barbara Postema

2 Blogs posts

Reacties