De 90% Propositie - Een (Interne) Contradictie

elk totalitair systeem is gedoemd te mislukken omdat het in strijd is met zichzelf, een paradox

 

Er wordt gesteld dat 'de elite' het plan zou hebben; bezig zou zijn, de wereldbevolking uit te roeien, zelfs tot 90%.

Laten we de stellingname volgen voor dat wat het voorstaat.

.

Bij elke stellingname geldt dat er een trein gaat rijden die vanaf een beginstation via tussenstations een eindstation bereikt en staat gelijk aan een logisch-geldend argument, inferentie (noodzakelijk gevolg).

Station 1:
Het beginstation, de propositie: 'Globalisten werken actief aan het extermineren van 90% van de menselijke soort; de wereldbevolking'.

Station 2:
Het noodzakelijke gevolg van die stellingname is dat de globalisten het eigen werkvolk elimineren.

Station 3:
Aangezien het werkvolk gelijk is aan de consumentenmarkt, is het noodzakelijke gevolg daarvan dat de globalisten de eigen consumentenmarkt vernietigen.

Station 4:
Het noodzakelijke gevolg daarvan is dat de globalisten de deuren van hun eigen corporaties kunnen sluiten.

Station 5:
Het domino-effect heeft tot noodzakelijk gevolg dat de globalisten hun eigen positie ondermijnen en zichzelf buiten spel zetten want in effect is het eigen globalistische ideaal de nek omgedraaid aangezien het fundament van het geheel, en daarmee hun positie; het werkvolk/de consumentenmarkt, is geëlimineerd.

Station 6:
Het eindstation: Daar sta je dan, als 'globalist', zonder globaal opererend, corporatief productie- en consumentennetwerk want geen werkvolk om producten te produceren en geen consumentenmarkt om de producten aan te slijten.

Ergo:
De 90% propositie staat haaks op; is in strijd met, het globalistische verdienmodel.
De propositie; de hypothese, haalt zichzelf onderuit want is in strijd met zichzelf: de zichzelf-weerleggende bewering.

Samengevat:
Wanneer we willen geloven dat 'de elite' de wereldbevolking wil uitroeien, dan moeten we ook geloven dat die 'elite' ongelooflijk dom is want het betekent dat ze hun positie en bestaansrecht elimineren. Niet aannemelijk. Die optie 'werkt' alleen wanneer we stellen dat ze geen mensen maar parasieten zijn, want alleen een parasiet of een virus gaat zover als het vernietigen van de eigen leefomgeving, en dat is een andere discussie, en een confronterende, want 'gewone' mensen hebben daar ook een handje van. 

https://vriendenplek.nl/read-blog/879_parasites-amp-vampires-harvesting-energy.html
https://vriendenplek.nl/read-blog/1150_evolutie-terravorming-amp-kristallijn.html 


Scenario's:
Gezien de technologie die inmiddels bestaat en 'de elite' over beschikken, hebben ze het helemaal niet nodig omslachtige en onnodig ingewikkelde methodes te bedenken en toe te passen, één druk op de spreekwoordelijke knop is voldoende om in één klap het grootste gedeelte van de wereldbevolking te elimineren. De wereldmachten hebben voldoende wapentuig verzameld om de wereld 20 keer te kunnen opblazen, op z'n minst.

Om het even welk scenario je er op loslaat, je komt steeds klem te zitten omdat elk van die scenario's in strijd is met zichzelf; zichzelf tegenspreekt. Zo ook het scenario dat werkrobots de mens zullen vervangen en dus het werk voor 'de elite' zullen verrichten want heft 't probeem van de tevens vernietigde consumentenmarkt niet op; het verdienmodel van 'de elite'.

Tevens is het zo dat machtswellustelingen meer macht willen, niet minder. Macht is immers een verslavingen en, zoals bij elke verslaving, heb je steeds meer nodig van dat wat de verslaving voedt om dezelfde bevrediging te krijgen, in deze de endorfine-rush; directe bevrediging in de hersenen - een doodlopende straat. 

Conclusie: Gedoemd te Mislukken

Diverse (wetenschaps)filosofen gaven en geven het reeds aan, wo. Karl Popper in 'De Open Samenleving en Haar Vijanden'; elk totalitair systeem is gedoemd te mislukken omdat het in strijd is met zichzelf, een paradox. Het is om die reden dat een dictatorial systeem een beperkte levensduur heeft - het gaat, vroeg of laat, ten onder aan de eigen principes want zijn strijdig met zichzelf, paradoxaal.

Eindconclusie(s):
De maatschappij is gestuctureerd als een pyramide; the trickle-down economie. De top van de piramide is dus afhankelijk van de rest van de piramide en de piramide in z'n geheel steunt op de basis; het werkvolk. Dus, waar denken we dat de werkelijke macht ligt ...

Dat is dan ook de grote illusie, het werkvolk laten geloven dat ze machteloos zijn - omdat de werkelijkheid een andere is.
Er rest de 'elite' dan ook geen andere optie het volk in een nieuwe, meer geavanceerde, illusie te plaatsen; de augmented of artificial reality.

Het is dan ook niet toevallig dat o.a. facebook alle kaarten zet op het metaversum; "The Singularity', iets dat al geruime tijd door types als Ray Kurzweil, Klaus Schwab, Elon Musk volop gepromoot wordt, de zogenoemde 'New World Order': 'The Brave New World' via Transhumanisme. Het is tevens daarom dat overheden zich aan het her-organiseren zijn in de overstap van het militaire-industriële complex naar het technocratische-industriële complex, het moet simpeler, minder omslachtig, d.w.z., veiliger, voor 'de elite'.

De huidige machtstructuur, de piramide met de vele lagen, is meer en meer inefficient gebleken, lastig te controleren; teveel schijven, er gaat teveel 'verkeerd' en brokkelt dus meer en meer af. Daarom moet er een nieuwe piramide komen, van slechts drie lagen: 'de elite' aan de top, een ondoordringbaar bedoelde digitale muur in het midden en het werkvolk op de bodem. Klinkt simpel genoeg, is echter iets minder simpel dan het lijkt.

Er worden wederom dezelfde denk- en inschattingsfouten gemaakt door de 'architecten' van de dictatuur in wording zoals we dat door de gehele geschiedenis heen zien, en gelukkig maar, en verklaarbaar, maar laten we ze hier op het net via het uitwisselen van ideeën en inzichten vooral niet wijzer maken dan ze zijn. Demagogen kunnen ook lezen.

Het volstaat te duiden dat het werkvolk wéér het fundament is want zonder fundament heeft de piramide geen bestaanrecht. Dat is dan ook de zwakke schakel in de plannen die 'de elite' hebben; de mens, en de zwakke schakel voor 'de elite' is de kracht voor de rest van ons. There's safety in numbers.

.

Dus, leuk bedacht die digi-slavernij; die 'nieuwe' kunstmatige realiteit en transhumanisme, echter, zoals elke chirurg je kan vertellen, organisch leven zal, vroeg of laat, anorganisch 'leven' afstoten. Je kan dan technologisch allerhande failsafes inbouwen, dat heeft echter gevolgen voor de gedroomde drielaags-piramide, immers, voor elke failsafe, wordt een laag aan de piramide toegevoegd en voor dat je het weet heb je weer een piramide van tig lagen en raak je wederom verstrikt in je eigen gecreëerde doolhof. A no-win scenario. Als er al winst wordt behaald door de 'elite', is het tijdelijk. "Life wil always find a way", inmiddels een gevleugelde uitspraak, en heeft de menselijk evolutie wel bewezen, met name de vroege varianten.

Naast de fysiologische aspecten spelen er ook psychologische aspecten, d.w.z, de menselijke geest, die laat zich niet ondersneeuwen, iets waaraan in The Matrix gerefereerd wordt.

"Heb je er ooit wel eens goed naar gekeken, je verwonderd over zijn schoonheid, zijn genialiteit? Miljarden mensen leven gewoon hun leven, zich niet bewust. Wist je dat de eerste Matrix was ontworpen om een ​​perfecte menselijke wereld te zijn waarin niemand zou lijden, waarin iedereen gelukkig zou zijn.
Het was een ramp. Niemand wou het programma accepteren. Hele oogsten gingen verloren. Sommigen waren van mening dat we de programmeertaal niet hadden om jullie perfecte wereld te beschrijven, maar ik geloof dat mensen als soort hun realiteit bepalen juist door middel van ellende en lijden. De perfecte wereld was een droom waaruit jullie primitieve cerebrum steeds probeerde te ontwaken. Daarom is de Matrix opnieuw ontworpen voor dit, het hoogtepunt van jullie beschaving. Ik zeg jullie beschaving, want zodra we voor jullie begonnen te denken, werd het werkelijk onze beschaving, en daar gaat het natuurlijk om. Evolutie. Zoals de dinosaurus. Kijk uit het raam. Jullie hebben jullie tijd gehad. De toekomst is onze wereld. De toekomst is onze tijd."

Dan speelt er ook nog het 'uncertainty principle'.

Het onzekerheidsprincipe houdt in dat het in het algemeen niet mogelijk is om de waarde van een grootheid met absolute zekerheid te voorspellen, zelfs als alle veronderstelde beginvoorwaarden zijn gespecificeerd.

Dat geldt zeker voor de quantum mechanica, een relatief jonge wetenschap, er is nog veel dat we van de quantum fysica niet weten, nog aan het begrijpen zijn, en laat die bedoelde technocratische maatschappij voor de toekomst nu juist gebaseerd zijn op de kwantum singulariteit.

Dus nee, de gedroomde technologische dictatuur gaat 'm uiteindelijk niet worden.

Het is natuurlijk wel aan ons hoe 'hobbelig' die weg wordt. Wanneer we het laten door-etteren, gaan we nog een hoop ellende tegemoet. Kiezen we ervoor nu voet bij stuk te houden, kan 't maar 's veel sneller afgelopen zijn met de hiërarchische machtsstructuur dan het nu lijkt. https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-corona-wereldorde-vs-de-honderdste-aap.html 


Gerelateerd:

'Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Gaat Komen'
https://vriendenplek.nl/read-blog/621_waarom-de-bedoelde-dictatuur-er-niet-gaat-komen.html 


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 

 


Janis Say

127 Blogs posts

Reacties