De 90% Propositie - Een (Interne) Contradictie

elk totalitair systeem is gedoemd te mislukken omdat het in strijd is met zichzelf, een paradox

 

Er wordt gesteld dat 'de elite' het plan zou hebben; bezig zou zijn, de wereldbevolking uit te roeien, zelfs tot 90%.

Laten we de stellingname volgen voor dat wat het voorstaat.

.

Bij elke stellingname geldt dat er een trein gaat rijden die vanaf een beginstation via tussenstations een eindstation bereikt en staat gelijk aan een logisch-geldend argument, inferentie (noodzakelijk gevolg).

Station 1:
Het beginstation, de propositie: 'Globalisten werken actief aan het extermineren van 90% van de menselijke soort; de wereldbevolking'.

Station 2:
Het noodzakelijke gevolg van die stellingname is dat de globalisten het eigen werkvolk elimineren.

Station 3:
Aangezien het werkvolk gelijk is aan de consumentenmarkt, is het noodzakelijke gevolg daarvan dat de globalisten de eigen consumentenmarkt vernietigen.

Station 4:
Het noodzakelijke gevolg daarvan is dat de globalisten de deuren van hun eigen corporaties kunnen sluiten.

Station 5:
Het domino-effect heeft tot noodzakelijk gevolg dat de globalisten hun eigen positie ondermijnen en zichzelf buiten spel zetten want in effect is het eigen globalistische ideaal de nek omgedraaid aangezien het fundament van het geheel, en hun positie; het werkvolk/de consumentenmarkt, is geëlimineerd.

Station 6:
Het eindstation: Daar sta je dan, als 'globalist', zonder globaal opererend, corporatief productie- en consumentennetwerk want geen werkvolk om producten te produceren en geen consumentenmarkt om de producten aan te slijten.

Ergo:
De 90% propositie staat haaks op; is in strijd met, het globalistische verdienmodel.
De propositie; de hypothese, haalt zichzelf onderuit want is in strijd met zichzelf: de zichzelf-weerleggende bewering.

 

Diverse (wetenschaps)filosofen gaven en geven het reeds aan, wo. Karl Popper in 'De Open Samenleving en Haar Vijanden'; elk totalitair systeem is gedoemd te mislukken omdat het in strijd is met zichzelf, een paradox. Het is om die reden dat een dictatorial systeem een beperkte levensduur heeft, het gaat, vroeg of laat, ten onder aan de eigen principes, want zijn strijdig met zichzelf, paradoxaal.


Janis Say

70 Blogs posts

Reacties