Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Gaat Komen

Een dictatuur, gezien de aard ervan, is strijdig met zichzelf en daarmee gedoemd ten onder te gaan, want elk totalitair systeem is intrinsiek paradoxaal; een fictie.

*

- De enige constante : verandering

Zowel de wiskunde als de geschiedenis leert ons dat elke dictatuur, beginnend of reeds gevestigd, openlijk of verborgen, eindig is; vroeg of laat ten onder gaat, geen stand houdt.

Dat komt door een aantal aspecten en begint gelijk al bij het fundament ervan: de ideeën, principes, die er aan ten grondslag liggen. Een dictatuur, gezien de aard ervan, is strijdig met zichzelf en daarmee gedoemd ten onder te gaan, want elk totalitair systeem is intrinsiek paradoxaal; een fictie. Zie: Karl Popper. "De Open Samenleving en Haar Vijanden".

 

 

We zien het nu eveneens, bij de bedoelde coronadictatuur, er worden wederom dezelfde denk- en inschattingsfouten gemaakt door de 'architecten' ervan, en gelukkig maar, en verklaarbaar, maar laten we ze hier op het net via het uitwisselen van ideeën en inzichten vooral niet wijzer maken dan ze zijn. Demagogen kunnen ook lezen.

Het is niet voor niks dat het internet, van origine een gesloten communicatiesysteem van en voor het Amerikaanse DoD, vrijgegeven is voor het publiek. Wanneer je iets virtueel voor niets krijgt, dan ben je niet de consument, dan ben je het product, de prooi.

- Het Web

Dat wat wij 'sociale media' noemen, effectief 'het (inter)net', is niets anders dan overheidscontrole onder een andere naam.
Vergelijk het maar met een spinnenweb, met de spin in het midden; het centrale punt, die van daaruit alles overziet, zich echter ook regelmatig verstopt, aan de rand van het web, uit het zicht, geduldig wachtende, tot er, precies als bedoeld, iets verstrikt raakt in het web en dan toeslaat.

- Technologie

Zij die de wereld (willen) regeren hebben dat altijd gedaan aan de hand van één of andere vorm van technologie; voortschrijdende technologie is dè rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt waar het macht en (over)heersen betreft.

De gedreven wetenschapper ziet vooruitgang, de corporate zakenman ziet een verdienmodel, de militaire generaal ziet een wapen, de machtshongerige politicus ziet massacontrole, de megalomane despoot ziet werelddominantie en de gemiddelde burger ziet gemak - en inderdaad, de burger het bos insturen blijkt keer op keer nogal gemakkelijk, de opgetekende geschiedenis bewijst dat, ontegenzeggelijk.

Dàt is het werkelijke probleem waar we mee te maken hebben, niet zozeer de psychologie en de niet zo grijpbare methodologieën die worden toegepast, hoewel het niet te onderschatten onderdelen ervan zijn, die zijn immers bekend. Het gaat om wat (nu nog) minder tot niet bekend is, maar niet lang meer. Dat gaat veranderen, we zien het al gebeuren; voortschrijdend inzicht.

 


Wanneer je het verleden kent, kan je heden begrijpen. Wanneer het heden begrijpt, kan je de toekomst (voor)zien.

Het is dus zaak in deze de (voortschrijdende) technologie, technologie in de brede zin van het begrip, te doorgronden; de aard ervan. Immers, wanneer je het probleem begrijpt; de mechanieken ervan doorziet, dan dient zich als vanzelf de oplossing aan; de reparatie, want in feite hebben we simpelweg te maken met 'function creep'; doelverschuiving. https://vriendenplek.nl/read-blog/879_parasites-amp-vampires-harvesting-energy.html 

- Lang verhaal in het kort

Het Donker begrijpt het Licht niet.
Nu niet gelijk in een stuip schieten en denken 'ja hoor, gaan we weer, "New Age" geneuzel'.
Het zeker is 'new age', d.w.z., het 'nieuwe' tijdperk, het is zeker geen 'geneuzel' want zeker niet nieuw, integendeel.
Het is zo oud als de wereld. De literatuur staat er bol mee. Het gaat zeker terug tot de veronderstelde eerste moderne beschavingen; Soemer en Egypte, is echter veel ouder. Eén van de (vele) voorbeelden waarmee het principe wordt weergegeven is "2001 : A Space Odyssey", de scenes met de primaten en de monoliet; ervoor en erna: 'Dawn of Man'.

- Het Wapen

Zij die de wereld (willen) regeren zijn weinig origineel, ze kennen één trucje, dat eindeloos wordt herhaald.
Ze zijn wel inventief, dat wil zeggen, handig in het steeds in ander jasje verkleden van het trucje, dat al sinds mensenheugenis wordt toegepast, waardoor we het -nog steeds- zo slecht herkennen. Het mag dan anders ogen, het principe; het mechaniek, is steeds hetzelfde: het P-R-O-Scenario; de methodiek. https://vriendenplek.nl/read-blog/880 

Om er voor te zorgen dat wij daar volgzaam in meegaan, moeten ze ons denken en onze beleving vormen; manipuleren, middels programmatie en indoctrinatie, ook wel opvoeding en educatie genoemd; de psychologie. https://vriendenplek.nl/read-blog/577 

De bedoelde Corona-dictatuur kunnen we dus ondervangen, voordat ie goed en wel begonnen is, door de methodiek die wordt toegepast te doorzien, dus het trucje te begrijpen, en de psychologie te begrijpen, dus ons eigen functioneren. Die twee samen maken dat het geheim aan het licht komt en openbaart zich als vanzelf 'the way out' en doet de toegepaste technologie er ook niet zoveel meer toe. Immers, iets dat eenmaal gezien is, kan niet meer on-gezien worden.

- De Aard van het Beestje

De aard van een geheim is nu eenmaal gelijk aan de aard van een verbloemde leugen of een verborgen waarheid: het dwingt zich naar de oppervlakte - een ieder die geprobeerd heeft een leugen of een waarheid te onderdrukken weet dit uit eigen ervaring; het is een verloren strijd, het komt een keer boven water, linksom of rechtsom. Het is een wetmatigheid.

Het gevolg is dat het wapen dat gebruikt wordt onbruikbaar wordt, niet meer werkt, krachteloos is geworden.
Sterker nog, het gaat zich tegen de gebruikers ervan keren - en dat geheel geweldloos, zonder bloedvergieten.


- Het Donker begrijpt het Licht niet - Een Analogie

Twee afgesloten ruimtes gescheiden door een muur met in het midden van die muur twee gesloten schuifdeuren.
De ene ruimte is pikdonker, de andere ruimte is helder verlicht.
Wanneer de schuifdeuren geopend worden, wat gebeurt er dan ....

- Een Catch-22

Uiteindelijk is het de megalomane minachting en arrogantie die de heersende klasse als een karmische boemerang terug in het gezicht krijgt. Megalomane arrogantie is een gevolg van zwelgen in zelfoverschatting wat leidt tot infantiel of kortzichtig denken en is dodelijk.

De bedoeling van 'de elite' is dat de vele lagen in de huidige pyramide-structuur die de wereld regeert (Zie: 'Zij Die De Wereld Regeren') teruggebracht worden tot slechts drie lagen: de elite aan de top, daaronder een ondoordringbaar bedoelde digitale 'muur' en daaronder de wereldbevolking. https://vriendenplek.nl/read-blog/866_planet-earth
Klaus Schwab en het WEF zijn daar heel duidelijk in, het wordt inmiddels openlijk gepromoot, Kunstmatige Intelligentie is het Toekomstige Walhalla - en dáár zit 'm de denk- een inschattingsfout, temeer omdat die K.I. ook nog 's 'zelf-lerend' moet gaan zijn. BIG mistake.

Waarom?

Daarop zien we in de 'Science Fiction' literatuur regelmatig op gewezen worden, 'The Ghost in The Machine'. De K.I. wordt op een gegeven moment zodanig intelligent dat het gaat begrijpen wie er aan de knoppen draaien en daarmee gaat begrijpen dat wie 'het' aankan zetten 'het' ook uitkan zetten en dat laatste gaat een zelf-denkende intelligentie natuurlijk niet toestaan. De knoppendraaiers zijn dus een potentiële bedreiging voor KI en die bedreiging dient derhalve geëlimineerd te worden.

Ook dit principe wordt weergegeven in "2001 : A Space Odyssey", akte 3, waarbij HAL 9000, gevoed en aangestuurd door K.I., nogal onverwacht uit de hoek komt: 'Jupiter Mission'.

Ergo: Klaus en zijn WEF staan al in een spagaat voordat ze goed en wel begonnen zijn: maak KI te intelligent en het wordt jouw ondergang, maak KI niet intelligent genoeg en dan gaat het menselijk vernuft en de inventiviteit -onder de wereldbevolking- tegen jou spelen. In beide gevallen verliezen Klaus en het WEF het spel.

https://www.weforum.org/ 
http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf 
https://www.globalgoals.org/ 
https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision_2050 

- Een Historische Keus

We zijn gearriveerd op een belangrijk, en bovenal bepalend, punt in de wereldgeschiedenis.
We zijn geschiedenis aan het schrijven als gevolg van een rapport door de Club van Rome (opgericht in 1968) getiteld "De Grenzen aan de Groei" (“The Limits to Growth: A Global Challenge”) uit 1972.
Dat werd gevolgd door "Het Globale 2000 Rapport" (Aan De President van Amerika) in 1980 waaruit in 1992 "Agenda 21" zou voortkomen, in 2015 omgedoopd tot "Agenda 2030" nu beter bekend als de "Sustainable Development Goals" (SDGs), als opgenomen in "Agenda 2030".
Die agenda wordt nu gepromoot als "The Great Reset" (2010/2020) met als slogan "Build Back Better".

(Het Globale 2000 Rapport leidde o.a. tot het officiële hiv-virus plan/beleid) 


Een veelzeggende passage uit "Grenzen Aan De Groei" leest als volgt:

"Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood enz. in het plaatje zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen/toedoen en daarmee is de 'echte' vijand dus de mensheid zelf. Het is derhalve de overtuiging dat de mensheid een gemeenschappelijke motivatie nodig heeft, namelijk een gemeenschappelijke tegenstander, om een ​​wereldregering te (kunnen) realiseren. Het maakt dan niet uit of deze gemeenschappelijke vijand een echte of een voor dit doel uitgevonden vijand is."

Opmerkelijk is dat deze en andere soortgelijke rapporten allen verwijzen naar, het begin van, de 21ste eeuw, vandaag de dag dus. https://vriendenplek.nl/read-blog/748_c-19-een-voorzetje.html 

.

Hoe dan ook, linksom of rechtsom, de keus is aan ons - het wordt of "Society 4.0" https://society4th.org/ of "Slavery 5.0" https://vriendenplek.nl/read-blog/702 

Wij zijn de 99


 

Gerelateerd:

'Agenda 2030'
https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030.html 

'The Great Reset'
https://vriendenplek.nl/read-blog/640_the-great-reset-het-programma-voor-de-grote-marxistisch-communistische-totalitai.html 

'Zij Die De Wereld Regeren' 
https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren-de-klassieke-piramide-structuur.html 

Ref.

Het 'Grote Ontwaken'
https://vriendenplek.nl/read-blog/661_het-039-grote-ontwaken-039.html

'De Honderdste Aap'
https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-corona-wereldorde-vs-de-honderdste-aap.html 


- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177 

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


Janis Say

125 Blogs posts

Reacties
Lotte Olivier 42 w

"Een dictatuur, gezien de aard ervan, is strijdig met zichzelf en daarmee gedoemd ten onder te gaan, want elk totalitair systeem is intrinsiek paradoxaal; een fictie." - Dat is een interessante stelling... Op welke tijdschaal is dit? Zouden de inwoners van Afghanistan hier bijvoorbeeld moed uit kunnen putten omdat zeker is dat hun onderdrukking van de afgelopen decennia ècht eindig is?