Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Gaat Komen

Een dictatuur, gezien de aard ervan, is strijdig met zichzelf en daarmee gedoemd ten onder te gaan, want elk totalitair systeem is intrinsiek paradoxaal; een fictie.

*

- De enige constante is verandering

Zowel de wiskunde als de geschiedenis leert ons dat elke dictatuur, beginnend of reeds gevestigd, openlijk of verborgen, eindig is; vroeg of laat ten onder gaat, geen stand houdt.

Dat komt door een aantal aspecten en begint gelijk al bij het fundament ervan: de ideeën, principes, die er aan ten grondslag liggen. Een dictatuur, gezien de aard ervan, is strijdig met zichzelf en daarmee gedoemd ten onder te gaan, want elk totalitair systeem is intrinsiek paradoxaal; een fictie. Zie: Karl Popper. "De Open Samenleving en Haar Vijanden".

 

 

We zien het nu eveneens, bij de bedoelde coronadictatuur, er worden wederom dezelfde denk- en inschattingsfouten gemaakt door de 'architecten' ervan, en gelukkig maar, en verklaarbaar, maar laten we ze hier op het net via het uitwisselen van ideeën en inzichten vooral niet wijzer maken dan ze zijn. Demagogen kunnen ook lezen.

Het is niet voor niks dat het internet, van origine een gesloten communicatiesysteem van en voor het Amerikaanse DoD, vrijgegeven is voor het publiek. Wanneer je iets virtueel voor niets krijgt, dan ben je niet de consument, dan ben je het product, de prooi.

- Het Web

Dat wat wij 'sociale media' noemen, effectief 'het (inter)net', is niets anders dan overheidscontrole onder een andere naam.
Vergelijk het maar met een spinnenweb, met de spin in het midden; het centrale punt, die van daaruit alles overziet, zich echter ook regelmatig verstopt, aan de rand van het web, uit het zicht, geduldig wachtende tot er, precies als bedoeld, iets verstrikt raakt in het web en dan toeslaat. 

- Technologie

Zij die de wereld (willen) regeren hebben dat altijd gedaan aan de hand van één of andere vorm van technologie; voortschrijdende technologie is dè rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt waar het macht en (over)heersen betreft.

De gedreven wetenschapper ziet vooruitgang, de corporate zakenman ziet een verdienmodel, de militaire generaal ziet een wapen, de machtshongerige politicus ziet massacontrole, de megalomane despoot ziet werelddominantie en de gemiddelde burger ziet gemak - en inderdaad, de burger het bos insturen blijkt keer op keer nogal gemakkelijk, de opgetekende geschiedenis bewijst dat, ontegenzeggelijk.

Dàt is het werkelijke probleem waar we mee te maken hebben, niet zozeer de psychologie en de niet zo grijpbare methodologieën die worden toegepast, hoewel het niet te onderschatten onderdelen ervan zijn, die zijn immers bekend. Het gaat om wat (nu nog) minder tot niet bekend is, maar niet lang meer. Dat gaat veranderen, we zien het al gebeuren; voortschrijdend inzicht.

 


Wanneer je het verleden kent, kan je heden begrijpen. Wanneer het heden begrijpt, kan je de toekomst (voor)zien.

Het is dus zaak in deze de (voortschrijdende) technologie, technologie in de brede zin van het begrip, te doorgronden; de aard ervan. Immers, wanneer je het probleem begrijpt; de mechanieken ervan doorziet, dan dient zich als vanzelf de oplossing aan; de reparatie, want in feite hebben we simpelweg te maken met 'function creep'; doelverschuiving. https://vriendenplek.nl/read-blog/879_parasites-amp-vampires-harvesting-energy.html 

- Lang verhaal in het kort

Het Donker begrijpt het Licht niet.
Nu niet gelijk in een stuip schieten en denken 'ja hoor, gaan we weer, "New Age" geneuzel'.
Het zeker is 'new age', het 'nieuwe' tijdperk, het is zeker geen 'geneuzel' want zeker niet nieuw, integendeel.
Het is zo oud als de wereld. De literatuur staat er bol mee. Het gaat zeker terug tot de veronderstelde eerste moderne beschavingen; Soemer en Egypte, is echter veel ouder. Eén van de (vele) voorbeelden waarmee het principe wordt weergegeven is "2001 : A Space Odyssey", de scenes met de primaten en de monoliet; ervoor en erna: 'The Dawn of Man'.

- Het Wapen

Zij die de wereld (willen) regeren zijn weinig origineel, ze kennen één trucje, dat eindeloos wordt herhaald.
Ze zijn wel inventief, dat wil zeggen, handig in het steeds in ander jasje verkleden van het trucje, dat al sinds mensenheugenis wordt toegepast, waardoor we het -nog steeds- zo slecht herkennen. Het mag dan anders ogen, het principe; het mechaniek, is steeds hetzelfde: het P-R-O-Scenario; de methodiek. https://vriendenplek.nl/read-blog/880 
Om er voor te zorgen dat wij daar volgzaam in meegaan, moeten ze ons denken en onze beleving vormen; manipuleren, middels programmatie en indoctrinatie, ook wel opvoeding en educatie genoemd; de psychologie. https://vriendenplek.nl/read-blog/577 

De bedoelde Corona-dictatuur kunnen we dus ondervangen, voordat ie goed en wel begonnen is, door de methodiek die wordt toegepast te doorzien, dus het trucje te begrijpen, en de psychologie te begrijpen, dus ons eigen functioneren. Die twee samen maken dat het geheim aan het licht komt en openbaart zich als vanzelf 'the way out' en doet de toegepaste technologie er ook niet zoveel meer toe. Immers, iets dat eenmaal gezien is, kan niet meer ongezien worden.

- De Aard van het Beestje

De aard van een geheim is nu eenmaal gelijk aan de aard van een verbloemde leugen of een verborgen waarheid: het dwingt zich naar de oppervlakte - een ieder die geprobeerd heeft een leugen of een waarheid te onderdrukken weet dit uit eigen ervaring; het is een verloren strijd, het komt een keer boven water, linksom of rechtsom. Het is een wetmatigheid.

Het gevolg is dat het wapen dat gebruikt wordt onbruikbaar wordt, niet meer werkt, krachteloos is geworden.
Sterker nog, het gaat zich tegen de gebruikers ervan keren - en dat geheel geweldloos, zonder bloedvergieten.Het Donker begrijpt het Licht niet - Een analogie

Twee afgesloten ruimtes gescheiden door een muur met in het midden van die muur twee gesloten schuifdeuren.
De ene ruimte is pikdonker, de andere ruimte is helder verlicht.
Wanneer de schuifdeuren geopend worden, wat gebeurt er dan ....

 

Gerelateerd:

'De Probleemsituatie'
https://vriendenplek.nl/read-blog/576_de-probleemsituatie-het-pro-scenario.html 

Ref.

'Zij Die De Wereld Regeren' 
https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren-de-klassieke-piramide-structuur.html 

Het 'Grote Ontwaken'
https://vriendenplek.nl/read-blog/661_het-039-grote-ontwaken-039.html

'De Honderdste Aap'
https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-corona-wereldorde-vs-de-honderdste-aap.html 

 

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 

 

 


Janis Say

92 Blogs posts

Reacties
Lotte Olivier 1 w

"Een dictatuur, gezien de aard ervan, is strijdig met zichzelf en daarmee gedoemd ten onder te gaan, want elk totalitair systeem is intrinsiek paradoxaal; een fictie." - Dat is een interessante stelling... Op welke tijdschaal is dit? Zouden de inwoners van Afghanistan hier bijvoorbeeld moed uit kunnen putten omdat zeker is dat hun onderdrukking van de afgelopen decennia ècht eindig is?