Een CO2 Presenteerblaadje

Koolstofdioxide-bestrijders zijn effectief fotosynthese-ontkenners. Immers, het veronderstelde CO2-probleem en fotosynthese zijn in strijd met elkaar en wanneer twee zaken elkaar wederzijds uitsluiten is in ieder geval één van de twee een sprookje.

 

- De vinger op de zere plek

Lucht bestaat uit 78% stikstof (N2), 21% zuurstof (O2), 1% edelgassen, 0,7% waterdamp (H2O(g)) en 0,038% koolstofdioxide (CO2) ... laat dat even op je inwerken ..... Gedaan? Mooi.

Van dat geheel produceert de natuur 96%, de mens 4% ... laat ook dat even op je inwerken ..... Gedaan? Mooi.

Met betrekking tot CO2 produceert de mens dus 4% van 0,038%, dus 0,00152% ... zie jij het levensbedreigende probleem? Ik ook niet.

Toch spenderen overheden op jaarbasis tientallen miljarden tot honderden-miljarden aan belastinggeld om, naar zeggen, iets tegen te gaan dat 0,00152% van 0,038% is terwijl geen enkele bio-wetenschapper kan uitleggen waarom de menselijke productie van 0,038% CO2 een wereldwijd probleem zou zijn dat ons voortbestaan bedreigt en onze ondergang betekent als we niet heel snel ophouden met het produceren van die 0,00152%.

- Fotosynthese

Zonder dat we het beseffen halen we zo'n 15 keer per minuut adem, dat daarvoor genoeg zuurstof in de lucht zit is te danken aan fotosynthese.

Bomen, planten, algen en bepaalde bacteria zetten koolstofdioxide; CO2, en water; H2O, om in glucose (suikers); C6H12O6, en zuurstof; O2. Hiervoor gebruiken ze zonlicht als energiebron. Dit proces heet fotosynthese en de reactie die optreedt is als volgt:

water (H2O) + koolstofdioxide (CO2) = glucose (C6H12O6) + zuurstof (O2)

Zuurstof is in wezen het afvalproduct van fotosynthese. Rond de 50% van de totale zuurstof wordt geproduceerd door algen; wieren, in de oceanen, ongeveer 40% door bomen en planten en de rest door bepaalde bacteria. Daarnaast nemen algen, bomen en planten ook enorme hoeveelheden CO2 op uit de atmosfeer en voorkomen op natuurlijke wijze het broeikaseffect.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Algen 

Het broeikaseffect ontstaat voornamelijk door waterdamp; H2O(g). Waterdamp veroorzaakt ongeveer twee-derde van het natuurlijke broeikaseffect, de rest ontstaat door koolstofdioxide, methaan en ozon, en dat is maar goed ook anders zou planeet Aarde een ijsplaneet zijn.

Koolstofdioxide-bestrijders zijn dus effectief fotosynthese-ontkenners. Immers, het veronderstelde CO2-probleem en fotosynthese zijn in strijd met elkaar en wanneer twee zaken elkaar wederzijds uitsluiten is in ieder geval één van de twee een sprookje.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese 

- Weten en Begrijpen is niet twee keer hetzelfde ding

Het lijkt er meer op dat we niet ten onder gaan aan die 0,00152% maar aan het gegeven dat we in principe een goed geïnformeerde samenleving zijn die desalniettemin, niettegenstaande dat, ende ironisch genoeg, toch de ondergang tegemoet gaat ten gevolge van iets dat vele malen gevaarlijker is ... schrijnende ignorantie en blinde paniek. Het is dus niet het fysieke klimaat dat het probleem is, dat is slechts verondersteld, het is het mentale klimaat dat het werkelijke gevaar vormt.

- Implicatie en Inferentie

Er was een periode in de aardse geschiedenis dat de atmosfeer voornamelijk uit CO2 bestond. Als het dus waar is dat koolstofdioxide het levensgevaarlijke goedje is als gesteld, dan had de aarde al lang een dode planeet moeten zijn.

Iets minder ver terug in de tijd: de MWP (ca. 850-1250), toen lag het gehalte CO2 rond de 700ppm. Dus als het waar is dat het huidige gehalte van 350/400ppm zo gevaarlijk is, waarom leven we dan nog? Hadden we dan niet tijdens de middeleeuwen al uitgestorven moeten zijn?

https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-en-cultuur/2019/06/klimaatverandering-in-de-middeleeuwen 

Wanneer we het grotere plaatje er op bekijken is er helemaal geen toename van CO2, integendeel, er is een, kunstmatige, afname aan de gang en dat is vele malen gevaarlijker.

- Effekes eng ende spannend

Bij minder dan 150ppm gaat alles zo dood als een ... euh, nou ja, keidood dus. Boompjes, struikjes, minizwemdiertjes en rechtsdraaiende microdingensen worden helemaal happy van op z'n minst 1000ppm. Ten tijde van Dino en z'n vriendjes, toen zo'n beetje de gehele aardkloot een superjungle was, deden ze allemaal de 7000ppm, word je namelijk groot en sterk van. Maar ja, toen kwam er een steen uit de lucht vallen en gingen Dino en z'n vriendjes allemaal dood. Hahaha!! Gefopt! Helegaar niet waar. Dino en z'n vriendjes bang van een steen? Zeker nooit Fred Flintstone gezien. Nee, lieve kijkbuiskindertjes, de Dinoclub viel met z'n allen om omdat de carbonaatjes steeds minder werden en de zuurstofjes steeds meer. Dino en z'n vriendjes zijn met z'n allen een soort van gestikt; zuurstofvergiftiging. Zo ziellug ... en nou vinden een paar belangrijke meneren en mevrouwen in regeringen dat voor ons mensen ook één fijn plan.

Okiedokie, genoeg gelachen....

- Het wondermolecuul

Waarom hebben bio-wetenschappers het toch altijd over 'carbon-based life'; op koolstof-gebaseerd leven, als koolstof zo levensgevaarlijk is? Dat komt omdat diezelfde bio-wetenschappers het koolstofdioxide-molecuul het wonder-molecuul noemen. Moleculen gaan alleen verbindingen aan met moleculen uit de eigen groep, het koolstofdioxide-molecuul is daarop de uitzondering, dat gaat verbindingen aan met zo'n beetje alle moleculen; de reden dat we op aarde zo'n grote diversiteit aan leven hebben.

https://www.facebook.com/watch/?v=696857517447236 - de 05.50-10.00 min. sectie 

'Deeper, Deeper, Deeper Still', from "Cosmos: A Spacetime Odyssey" - The section shows how photosynthesis actually works. 'Deeper Still' tales about the Nature of the Universe, for instance about how Greek philosophers Thales (c. 624/623 – c. 548/545 BC) and Democritus (c. 460 – c. 370 BC) postulated that all matter was made up of combinations of atoms in a large number of configurations and describes how carbon serves as the basic building block for life on Earth due to its unique chemical nature. Quantum Physics/Mechanics proved them correct, once more. If people only understood Thermodynamics; basically a theory of everything, so much would become perfectly clear to them, no more confusion, thus no more fairy tales for the masses by individuals with political agenda's.

.

Ergo: zonder, of een tekort aan, koolstofdioxide ... end of story, game over, geen leven meer zoals wij het kennen en daar begint 't al aardig naar uit te zien. Je zou bijna gaan denken dat bepaalde krachten langzaam maar zeker bezig zijn met omgekeerde terravorming. Het heeft er namelijk alle schijn van dat er in deze sprake is van de toepassing van het P-R-O-Scenario; hèt principe dat de wereld draaiende houdt sinds we rechtop zijn gaan lopen.

- Ockham's Scheermes

We kunnen een probleemsituatie pas echt bij de horens vatten wanneer het daadwerkelijk doorzien wordt; de essentie ervan wordt begrepen. Wanneer we een ogenschijnlijk complex iets middels analyse terugbrengen tot de essentie (ervan), dan blijkt 't keer op keer in werkelijkheid verbluffend eenvoudig. Analyse van een probleemsituatie; de mechanieken ervan, legt de aard ervan bloot, wordt het geheim gezien en in effect de oplossing aangereikt en hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen we het reeds bestaande wiel simpelweg een andere kant op laten draaien.

https://vriendenplek.nl/read-blog/576_de-probleemsituatie-het-pro-scenario.html 

De makkelijkste manier, en tevens de snelste, om het waarheidsgehalte van iets dat wordt beweerd te bepalen is door die (waarheids)bewering te ontleden in implicatie en inferentie en zijn we over het algemeen snel klaar. Immers, wanneer iets niet logisch-geldend is, klopt er iets niet.

https://www.facebook.com/groups/561681094020554/permalink/636773346511328/ 

Zie in deze de eerder genoemde MWP (de Middeleeuwse Warmteperiode) en fotosynthese; een zichzelf-voedend (eco)syteem middels terugkoppeling, een waarlijk voortdurende beweging (perpetuum mobile). Simpel gesteld: waar denken we dat zuurstof (O2) vandaan komt, uit de lucht?

- Samengevat

CO2 is essentieel algen/bomen- en plantenvoedsel. Dit hebben we, als het goed is, 'allemaal' tijdens de biologie-lessen op school geleerd. Fotosynthese noemen ze dat dus. Algen, bomen en planten en bepaalde bacteria zetten CO2 om naar een ander gas, dat gas noemen we O2, zuurstof, dat is dat spul dat we zo'n 15 keer per minuut inademen.

Het verminderen van CO2 betekent dus dat algen, bomen, planten en de betreffende bacteria minder tot te weinig voedsel krijgen, honger lijden; verhongeren, en zelfs (af)sterven en er dus steeds minder tot te weinig zuurstof wordt geproduceerd. Ergo: minder CO2 betekent minder O2. Hoera, met z'n allen aan de COPD.

Toekomstig 'zuurstofmanagement' en 'O2-credits' is dus niet ondenkbaar. Heb je jouw credits voor de week al opgebruikt? Jammer dan. Vette pech. Ruimt lekker op ook.

- Tenslotte

Dus, beste klimaatbeterweter, dat je een mening gedaan bent/aanhangt betekent niet dat je daadwerkelijk weet/begrijpt waar je het over hebt, kennis van zaken hebben of er een mening op nahouden zijn twee totaal verschillende dingen, net zoals klimaat en milieu dat zijn ... en de baby in het badwater doet je ook de groeten.

.

Gerelateerd: een eerdere, 19de eeuwse, klimatologische blunder/fictie/absurditeit; "regen volgt de ploeg" ("rain follows the plow")

https://www.facebook.com/groups/561681094020554/permalink/616942301827766/ 


Janis Say

70 Blogs posts

Reacties
Refi Undutchable 1 w

Dank je wel voor het delen 🙏