The Great Reset: Het Programma voor De Grote Marxistisch-Communistische Totalitaire Omwenteling

De term verscheen (maar niet voor het eerst) in het kielzog van Corona waarmee het onheil dat op ons afstevent en neerdaalt een naam heeft, tezamen met het WEF en Klaus Schwab.

! (o¿O) ?
 
Sinds begin 2020 is het Coronavirus over de hele wereld verspreid en steeds meer mensen hebben het gevoel dat er iets mis is met de zogenaamde pandemie.
 
Eindeloze tegenstrijdigheden, intimidatie van de burgers en de gerichte vernietiging van bestaansmiddelen, industrieën en vrijheden als de primaire taak van de autoriteiten lijken het credo. Niet alleen hier, in het landje aan de Noordzee of in 'het Westen', maar over de gehele wereld.
 
Zeer vergezocht lijkt deze 'verdenking' niet. In de zomer van 2020, toen men na de eerste schrik weer voorzichtig begon te wennen aan een bepaalde normaliteit, hoorden we over de “Great Reset”. Er werd ineens gesproken over de Grote Reset; de Grote Herstart, "Build Back Better", en de unieke mogelijkheid die Covid-19 zou bieden het te realiseren.
 
Het WEF en Klaus Schwab
 
Het “World Economic Forum”, kortweg WEF, is een wereldwijd actieve stichting gevestigd in Genève, wiens jaarlijkse bijeenkomst in januari in Davos 3.000 van de belangrijkste internationale figuren in hun jets bijeenbrengt om ideeën uit te wisselen over actuele problemen. Het zijn echter niet alleen topbestuurders en eigenaars van de 1.000 grootste bedrijven van de planeet die langskomen, er zijn ook meesterbreinen, ultrarijken, activisten, vakbondsleiders, beroemdheden, politici, mediamakers - iedereen die maar iets te zeggen heeft - die uitgenodigd worden.
 
Het brein van het evenement is Klaus Schwab, en dat al zo'n 50 jaar. Gedurende deze tijd heeft hij het forum naar ongekende hoogten getild en, volgens “Time Magazine”, is hij één van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. De populaire bijnaam voor intimi is “God” en dat zegt veel. Niemand heeft zo gemakkelijk toegang tot alle heersers als hij. In juli 2020 publiceerde de man een controversieel ouder werk; “Covid-19: The Great Reset”. Het lezen ervan laat een vreemde smaak in de mond achter.
 
Totalitaire Omverwerping Gepland
 
Een paar indrukken
 
- het werk heeft al een tijdje in de lade gelegen, het rouleerde als 'The Great Reset' sinds 2010 binnen de politiek en think tanks, corona dient slechts als een handige trigger voor de toepassing ervan - als het niet 'het virus' was geweest, dan was het wel een andere probleemsituatie als excuus geworden
 
- onder een flinterdun verschuillaagje van duurzaamheid, rechtvaardigheid en ecologie komt men eeuwenoud materiaal tegen, een beetje opgefleurd en versierd met digitale franje, zodat het niet meteen opvalt dat we hier met “Bolsjewisme 2.0” van doen hebben, bedoeld voor de 'Generatie Greta' die zich deze nonsens maar wat graag door de keel laat stouwen

- idealistisch gezien is het een utopie, realistisch gezien is het een dystopie, dat geldt zowel voor het Kalergi-plan als voor het Schwab-plan
 
- bedrijven, die in ongebreidelde hebzucht de kar in de modder hebben gedreven, willen nu, dankzij het virus, met een brutale systeemwijziging de hoek omslaan en zich met dit boekje een complete paradigmaverschuiving naar een 'groen' globalisme doen toeschrijven - maar wie gelooft het inmiddels nog, want uiteindelijk zijn zij het die het profijt ervan zullen, en moeten, hebben
 
- als we alleen de idealistische geschriften van een oude professor in handen hadden, dan zou het nog geen vermoeide glimlach waard zijn - literair is het een prul - helaas moeten we ervan uitgaan dat dit het programma voor de komende jaren is, het is immers het verlengde van de agenda die sinds Thomas Malthus is gaan spelen

- entree 'Agenda 2030', voorheen 'Agenda 21', inmiddels iets beter bekend als de 'Sustainable Development Goals' agenda die door de politiek openlijk wordt gepromoot: de instructies voor de grote communistische-totalitaire omverwerping onder een andere naam
 
Dr. Schwab en zijn WEF is, zoals het elke dag duidelijker wordt, een organisatie als iets uit een James Bond film, ogenschijnlijk het machtigste netwerk ooit - en effectief reeds de bedoelde wereldregering, zeker sinds de fusie met de Verenigde Naties (juni 2019). https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030.html 
 
 
 
Klaus Schwab, geboren in een familie van industriëlen in Ravensburg, Duitsland, studeerde in 1971 af aan diverse elite-universiteiten, publiceerde zijn eerste boek over economie en richtte met steun van de Europese Commissie het WEF op, dat toen nog bekend stond als het “Management Forum”.
 
Voor de globale “doener” werd het een erezaak om tot de exclusieve kring te behoren die elk jaar in januari in de Zwitserse badplaats Davos bijeenkomen waar ze allemaal gretig uit de hand van Klaus Schwab eten. Zijn invloed groeide en groeide. Hij maakte al snel deel uit van de stuurgroep van de Bilderbergconferenties en de lijst van prijzen en eredoctoraten, aan hem toegekend, wordt langer en langer. Het WEF zwemt in geld, noemt wel de partnerbedrijven, maar niet de exacte financiering, echter, alleen al de overschotten van de enorme premiebetalingen zouden een half miljard dollar bedragen.
 
Gerhard F., aan het begin van het millennium toen hij werd uitgenodigd in Davos : “De sfeer is uniek, als een groot padvinderskamp. Kronkelig, gezellig, de grootsten ter wereld op één plek, allemaal onder elkaar - en je bent er! Als jongeman is het gewoon heel cool om ineens naast mensen te staan als een Bill Gates”.
 
Schwab weet dit en moedigt deze uitwisseling aan. Hijzelf had het voorrecht kennis te maken met Henry Kissinger op Harvard in de jaren zeventig, een zeer duurzaam contact voor hem, zegt hij zelf. Het is enigszins verrassend dat deze “Masters of the Universe” nu met zulke drastische plannen aan het licht komen, want de heer Schwab zou niet met deze ideeën durven komen zonder de steun van de topspelers. Zo laat ene Larry Fink, hoofd van BlackRock, zich rechtstreeks in de hoge beveiligde vleugel van Davos sluizen, houdt daar een publiek vast, en vertelt de lager geplaatste zilverruggen wat en hoe. (BlackRock heeft enorme aandelenbelangen in ALLE top 1000 bedrijven). https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren 
 
Een kleine groep immens rijke en machtige mensen trekt er nu op uit als een bende radicale saloncommunisten en legt een volledige herordening van het dagelijks leven van de mensheid op, en tot in het kleinste detail. Waarom speelt Dr. Schwab, na herstel van kanker en zijn enorme successen, niet met zijn achterkleinkinderen, zoals andere gesettelde mannen aan wie men op dergelijke leeftijd meestal niet eens de afstandsbediening overlaat?
 
Democratie? Nee, Dank Je!
 
Opnieuw de voormalige grootondernemer Gerhard F.: “Deze mensen leven meestal volledig afstandelijk in hun ivoren torens, ver weg van elke realiteit en zonder tegenspraak. Velen lijden vaak aan een zekere grootheidswaan en willen koste wat het kost hun voetafdruk op de wereld achterlaten. Geld is daar al heel lang saai en irrelevant”.
 
Dat typetjes als Jeff Bezos of Mark Zuckerberg als kinderen door hun vriendjes in de vuilnisbak werden gezet, kan men zich levendig voorstellen. Wat de mensen van dat kaliber vandaag, vele miljarden later, na hun 5e drankje in een groepje, uitdenken, is voor het gemiddelde publiek beduidend minder voorstelbaar.
 
Het beangstigende ervan is de onvoorstelbare macht van deze elite, die zo moeilijk te bevatten lijkt. De gecumuleerde beurswaarden en omzet van de betrokken WEF-bedrijven lopen in de triljoenen. Naast de internationale organisaties zitten ook alle giganten van het bankwezen, de media, de farmaceutische industrie, de bewapeningsindustrie en de voedingsindustrie in de club, evenals de reuzen van de gegevensverzameling, de telecommunicatie en de biotechnologie. Dat biedt ongekende mogelijkheden.
 
Wat de situatie nog zorgwekkender maakt, is de arrogantie van de machthebbers bij het nemen van 'democratische' beslissingen, men doet simpelweg gewoon wat men zelf wil, of wij stervelingen het nu leuk vinden of niet. Neem bijvoorbeeld het partnerschap dat het WEF in juni 2019 met de Verenigde Naties is aangegaan voor de versnelde uitvoering van 'Agenda 2030'. Alle 193 VN-lidstaten hebben getekend. Verbaasd? Nooit van gehoord? Niet handig waarde lezer. https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030.html 
 
Dr. Schwab en zijn vrienden hebben met sub-organisaties en NGO’s voor zichzelf extra legers opgericht met onder andere de stichting “Young Global Leaders” voor “uitzonderlijke mensen” tot 40 jaar, of de “Global Shapers Community” voor toegewijde mensen van jongere leeftijden. Duizenden hebben de interne opleidingen al afgerond. Je kan je dus afvragen waarom de 'protestborden' van BLM, de Klimaatjugend, de SJW etc. zo veel op elkaar lijken. Wat een verrassing dus dat George Soros ook een ondersteunend element is bij het WEF en in 2020, in Davos, weer eens een miljard dollar heeft gedoneerd voor 'onderwijs'.
 
Ontwrichting en Vernieling
 
Het fysieke boek “Covid-19: The Great Reset” moet helaas doodserieus genomen worden, en het heeft hetzelfde doel als de Mao-bijbel, effectief het Communistische Manifest: er zouden dus geen onzekerheden meer moeten zijn over de ware bedoelingen. Voor al diegenen die hieraan twijfelen, lees op pagina 227 als klein voorbeeld over de gevolgen voor de gastronomie (horeca) en kijk dan zelf hoe braaf onze overheids-actoren daaraan voldoen.
 
De Great Reset betekent vernietiging, en vernietiging is noodzakelijk voor deze mensen, want alleen uit de chaos zal de hernieuwde gevangenisplaneet ontstaan. Zoals altijd in de geschiedenis en met Marxistische experimenten, doet het lijden van de mensen er niet zoveel toe.
 
Plandemie
 
Wanneer 'het virus' straks een adempauze zal nemen op de overblijfselen van onze oude wereld en plotseling radicale groeperingen overal als bij toverslag onder hun stenen vandaan gekropen komen, gaan rellen en plunderen, ogenschijnlijk tegen racisme, ongelijkheid, klimaatverandering, ingegroeide teennagels en wat al niet, dan weet je: met de hartelijke groeten van Klaus Schwab en vrienden, leve de Great Reset! De Grote Herstart!
 
 
Gerelateerd:
 
De "Herstart de Toekomst van Werk" Agenda : "Verstoring en Vernieuwing in een Post-COVID-Wereld" - een aantal tipjes van de sluiers opgelicht; de proefballonnetjes
 
Buzz Words : The New World Order - The Fourth Industrial Revolution - Agenda 2030 - ID2020 - The New Normal - Build Back Better - The Green New Deal - Lock Step - Sustainable Development Goals - Vision 2050 http://www.globalgoals.org/ 
 

Janis Say

125 Blogs posts

Reacties
0987654321 51 w

"lees op pagina 227 als klein voorbeeld over de gevolgen voor de gastronomie"
Dat wordt lastig: de versie die ik heb, bevat maar 195 pagina's en de versie onder jouw link (http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf) heeft slechts 110 pagina's.