De "Herstart de Toekomst van Werk" Agenda : "Verstoring en Vernieuwing in een Post-COVID-Wereld"

Alle persoonlijke schulden zullen worden kwijtgescholden in ruil voor het overhandigen van al het persoonlijke bezit aan een administratieve autoriteit. Je zult niets meer bezitten, maar toch gelukkig zijn, want je hoeft je nergens meer zorgen over te maken. Mooi. Tegen welke prijs?

 

Het World Economic Forum (WEF) onder leiding van de econoom Klaus Schwab, althans officieel, heeft een volgend tipje van de sluier opgelicht, nou ja, 'tipje'.

 

Wanneer je beseft wat 'ze' van plan zijn, dan begrijp je waarom we nu te maken hebben met een "corona pandemie", een "pandemie" die weinig tot niets met gezondheid te maken heeft, maar de katalysator vormt naar een "nieuwe maatschappij", "het nieuwe normaal".

Zie: "The Great Reset"
https://vriendenplek.nl/read-blog/640_the-great-reset-het-programma-voor-de-grote-communistische-totalitaire-omwenteli.html  

 

Het WEF geeft één en ander prijs door middel van de publicatie van een zogenaamd 'White Paper'. Het is een 30 pagina's tellend document dat vertelt hoe de door hen geplande "Great Reset" zal worden uitgevoerd.

Het document heeft als titel: “Resetting the Future of Work Agenda: Disruption and Renewal in a Post-COVID World”.

Ze noemen het een White Paper omdat het nog niet de definitieve versie van het document is. Het is een proefdocument, c.q., het oplaten van een proefballon om te zien hoe de wereld hierop gaat reageren.

De meeste mensen weten (nog) niet dat dit document bestaat. Als ze het wel zouden weten, dan zou de wereld mogelijk massaal in opstand komen omdat ze dan beseffen dat hun leven zoals zij dat kennen voorgoed tot het verleden moet gaan behoren.

Het document belooft een 'ideale' toekomst voor ongeveer 80 procent van de bevolking die de komende tijd gaat overleven. Echter, het boek '1984' van George Orwell lijkt een onschuldig sprookjesverhaal vergeleken bij wat het WEF in petto heeft.

Ze nemen een tijdsbestek van tien jaar waarbinnen hun plannen geïmplementeerd moeten zijn, volkomen in overeenstemming met "Agenda 2030" van de Verenigde Naties.

https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030.html 

 

In het kort een aantal punten betreffende werk en werkgelegenheid:

 - Het digitale werkproces zal worden versneld, waarbij 84 procent van alle werkprocessen digitaal zullen worden of plaatsvinden via virtuele/video vergaderingen.

 - Ongeveer 83 procent van alle mensen zal op afstand werken, dat wil zeggen dat er geen fysieke interactie meer zal zijn tussen collega’s. Verder, een permanente anderhalve meter en het scheiden van de mensheid aangaande menselijk contact.

 - Ongeveer 50 procent van alle taken zal worden geautomatiseerd, met andere woorden: menselijke input zal drastisch worden verminderd, zelfs bij het werken op afstand.

 - Het digitaliseren van omscholen/bijscholen zal worden versneld. 42 Procent van bijscholings- of omscholingsprocessen zal digitaal plaatsvinden. Met andere woorden, geen menselijk contact, alles via een computer met behulp van A.I. (Artificial Intelligence oftewel Kunstmatige Intelligentie).

 - Het aantal omscholings- en bijscholingsprocessen zal worden opgeschroefd. 35 Procent van alle bestaande vaardigheden zullen worden omgeschoold. Dat wil zeggen, men zal afscheid nemen van bestaande vaardigheden omdat die overbodig zullen worden.

 - Het aantal reorganisaties zal worden versneld. Men noemt dit herstructurering. 34 Procent van alle bestaande organisaties zullen in aanmerking komen om te worden geherstructureerd. Met andere woorden: 34 procent van bestaande organisatiestructuren zal overbodig worden en ruimte moeten maken voor nieuwe raamwerken en dat betekent digitale raamwerken die de ultieme controle over alle activiteiten zullen bewerkstelligen.

 - Mensen zullen tijdelijk andere taken toegewezen krijgen. Ongeveer 30 procent van de werknemers zal hiermee te maken krijgen. Dat betekent ook een andere arbeidsbeloning, waarschijnlijk veel lager dan de huidige en net niet genoeg om van te kunnen leven. Maar, geen nood, want hiervoor zal het universeel basisinkomen in de plaats komen. Hierbij word je dan natuurlijk wel voor de volle 100 procent afhankelijk van het systeem en zal je zelf geen enkele controle meer kunnen uitvoeren.

 - Het aantal werknemers zal tijdelijk worden verlaagd met naar verwachting 28 procent van het totale personeelsbestand. Men noemt het tijdelijk, maar in werkelijkheid praten we over een permanent ontslag voor dat percentage omdat ze nooit meer fulltime zullen werken.

 - Daarnaast zal het totale personeelsbestand met nog eens 13 procent worden verminderd.

 - Er zal een tijdelijke toename plaatsvinden van 5 procent van het personeelsbestand dat zal bestaan uit tijdelijke, ongeschoolde werkkrachten die later zullen worden vervangen door robotica.

 - Verder zal een kwijtschelding van schulden een onderdeel vormen van de Great Reset. Alle persoonlijke schulden zullen worden kwijtgescholden in ruil voor het overhandigen van al je persoonlijke bezit aan een administratieve autoriteit. Je zult niets meer bezitten, maar toch gelukkig zijn, zo gaat de propaganda, want je hoeft je nergens meer zorgen over te maken.

 

Het heeft, wanneer het zover is, weinig zin om je tegen het systeem te verzetten want tegen die tijd heeft iedereen via de corona-vaccinaties de nano-chip, de 'Q-Dot', binnengekregen. Dat betekent dat je als gechipt individu via 5G en de komende 6G/7G kunt worden geprogrammeerd via, letterlijk, mindcontrol. Je gedachten kunnen worden gelezen en “bijgestuurd”. Zie: "Covid-1984 : De Corona Wereldorde" (Deel 2, sectie 'Het Doel - De Opmars van de Machines'). https://vriendenplek.nl/read-blog/582_covid-1984-de-corona-wereldorde.html 

Gerelateerd: 'Het Plan - De Opmars van de Bio-Machines : Mens 2.0' 
https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-doel-de-opmars-van-de-bio-machines.html 

 

Deze nieuwe 'revolutionaire' totalitaire manier van de controle over de mensheid die het WEF voor ogen heeft, heeft grote voordelen, althans, volgens, en voor, het WEF.

Het is geen complottheorie, het zijn de woorden van het WEF zelf, d.w.z., wanneer we begrijpend lezen.

https://www.weforum.org/whitepapers/resetting-the-future-of-work-agenda-disruption-and-renewal-in-a-post-covid-world  (pdf) 

Zie in dit kader ook "De Digi-Cosmos". https://www.youtube.com/watch?v=mfN3EJMVOQ4 


De WEF-verhaaltjes blijven de plank mis slaan, keer op keer...

Voorbeeld:

Volgens "The Future of Jobs Report" van het WEF uit 2018 https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf werd op dat moment ongeveer 29% van menselijke taken op de werkvloer door robots uitgevoerd en zouden robots tegen 2025 meer dan 50% van die menselijke taken uitvoeren. Het zou er tussen 2018 en 2022 toe leiden dat zo’n 75 miljoen banen verdwijnen. https://scientias.nl/de-vierde-industriele-revolutie-is-begonnen-zijn-we-straks-allemaal-overbodig/ 

Dat er banen verdwenen zijn is duidelijk, is echter niet te wijten of toe te schijven aan het door het WEF geschetste robotscenario - tenzij het WEF met het begrip 'robot' iets anders bedoelt ...

Het probleem met het door het WEF geschetste happy-go-lucky scenario is dat zelfs een 8-jarige je inmiddels kan vertellen dat alleen in sprookjes zaken als vanzelf komen aanwaaien. There exists no such thing as a free meal.

De muis vindt zichzelf gevangen in de val omdat niet begrepen wordt waarom de kaas ogenschijnlijk gratis is.

'Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Gaat Komen'
https://vriendenplek.nl/read-blog/621_waarom-de-bedoelde-dictatuur-er-niet-gaat-komen.html 


.

Buzz Words : The New World Order - The Fourth Industrial Revolution - Agenda 2030 - ID2020 - The New Normal - Build Back Better - The Green New Deal - Lock Step - Sustainable Development - Vision 2050 http://www.globalgoals.org/ 
 

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


Janis Say

124 Blogs posts

Reacties
John Rambo 1 y

Maar als je niets kunt bezitten wordt je dus ook niet betaald voor je werk.
Waarom zou ik dan mijn best doen?
Het is hetzelfde als vroeger in de DDR of CCCP.
Het maakt niet uit wat je doet, je krijgt evengoed je loon.
Maar de macht ligt geheel bij de heersers.
Bevalt het hen niet wat je zegt of doet, dan is één vinkje in je doessier genoeg, en je krijgt niks meer.
De 1% van de 1% zegt eerlijk alles te willen verdelen. Geven zij dan ook hun bezit op.
Onze 'Koning & Koningin" is hier ook voorstander van.
Gaan zij dan in een sociale huurwoning wonen met hun koters?