Het 'Grote Ontwaken'

De tegenstrijdigheid -de interne contradictie- is de inherente makke van elke ideologie.

 

Het is gaande. We worden wakker.


Daarom hebben 'ze', zij die achter de schermen aan de touwtjes trekken; 'de overlords', nu zo'n haast - en mede door die haast komt er meer en meer aan het licht waardoor het 'verborgene' zich openbaart. https://vriendenplek.nl/read-blog/505_039-archonten-039.html


We worden 'wakker' en dientengevolge gaan we 'zien'. Da's niet het plan, want dan valt de verborgen agenda in duigen, dus moeten we, d.w.z., de toenemende bewustwording, onderdrukt worden. Een verloren strijd.

 

 

De 'overlords' zijn helemaal niet in strijd met ons, de mensheid, ze zijn in strijd met de natuurlijke orde der dingen wo. evolutie en de aard van het universum, een strijd die op voorhand verloren is. Evolutie mag dan, kunstmatig, te vertragen zijn, is echter niet te stoppen en het universum doet per definitie wat het doet, daar helpt geen lieve moedertje aan.


We leven in interessante tijden, we zijn getuige van de volgende grote stap in de menselijke evolutie, iets dat maar weinigen gegeven is, we bevinden ons er middenin. Hoe bijzonder is dat ...

De 'overlords' hebben daar geen boodschap aan, die hebben er alle belang bij dat alles blijft zoals het is. Ze ontlenen hun bestaansrecht immers aan onze 'slapende' staat, en nu dat we 'wakker' aan het worden zijn, zullen we 'hen' zien voor wat ze zijn en hebben derhalve geen plaats meer om te 'schuilen', zichzelf verborgen te houden, en zijn ze reddeloos verloren.


Dat moet natuurlijk ten koste van alles voorkomen worden, maar helaas, time's up. We will prevail.


It's not about the sleeping sheep, it's about the waking up of the slumbering lions.

https://vriendenplek.nl/read-blog/527_het-verborgen-convenant.html 

 

 


'Ze' hebben al verloren - per definitie.

Immers, een dictatuur gaat ten onder aan zichzelf omdat een dictatuur intrinsiek paradoxaal is; in strijd met zichzelf.

The 0.0001% - The Tiny Dot : How the few control the many
https://www.youtube.com/watch?v=IS9sxqsozjg 

Nederlands Ondertiteld https://www.youtube.com/watch?v=IT3XCVtWoQo 

 

We zien het al gebeuren, want de burger; de arbeider, is gelijk aan de consument -- en wanneer de arbeider -een groot gedeelte van- het inkomen verliest, dan heb je aan hem/haar als consument ook niet zoveel meer.

Ergo: het buiten spel zetten van de consument is gelijk aan het vernietigen van de consumentenmarkt en kunnen de conglomeraten hun deuren sluiten, want hebben geen afnemers meer om hun producten aan te slijten. Hoe handig is dat dan?

De voorgenomen dictatuur is derhalve in strijd met het verdienmodel van 'de elite'.

https://vriendenplek.nl/read-blog/589_de-90-propositie-een-interne-contradictie.html 

 

De tegenstrijdigheid -de interne contradictie- is de inherente makke van elke ideologie.

En, ook niet onbelangrijk, 'de overlords' kunnen alleen overleven zo lang ze onze energie kunnen stelen; het zijn namelijk effectief energie-dieven.
Dus, wanneer we hen die energie, onze energie, onthouden, dan is het over and out. Game Over.

 

https://vriendenplek.nl/read-blog/879_parasites-amp-vampires-harvesting-energy.html 

 

Ook de overlords, met al hun ogenschijnlijke macht, zijn gebonden aan de wetmatigheden die gelden in een 3D-wereld.

Op deze planeet is het nu eenmaal zo dat op een actie een reactie volgt: Newton's Derde Wet, die je in deze de Law of Inevitability kan noemen. Op de actie 'The Great Reset' volgt een tegenreactie, in deze 'The Great Awakening', het is onvermijdelijk.

Dat is de spagaat waarin de overlords zich bevinden, vandaar hun paniek, en wanneer je in paniek raakt, word je irrationeel. Vandaar hun irrationele dictaten. Het begin van het einde. The Law of Inevitability at work. You simply cannot beat the Forces of Nature. Never. Ever.

 

 

 

Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Gaat Komen
https://vriendenplek.nl/read-blog/621_waarom-de-bedoelde-dictatuur-er-niet-gaat-komen.html 

De Corona Wereldorde vs De Honderdste Aap
https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-corona-wereldorde-amp-de-honderdste-aap.html 

 

.

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


Janis Say

123 Blogs posts

Reacties