C-19 - Een Voorzetje

Wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing - dan is er sprake van of incompetentie of opzet; beleid.

 

Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van een gegeven is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te identificeren; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken, in die zin dat 'toeval'; willekeur, uitgesloten kan worden?

Daartoe hebben we een aantal handige hulpmiddelen tot onze beschikking wo. het volgende axioma:

wanneer iets 1 keer gebeurt, dan is het uitzonderlijk
wanneer iets 2 keer gebeurt, dan is het toevallig
wanneer iets 3 keer gebeurt, dan is het een patroon
wanneer iets 4 keer of vaker gebeurt, dan is het structureel

Bij Corona, een griepfamilie van ruim dertig stammen waarvan er 7 besmettelijk zijn voor mensen wo. SARS-CoV, in deze nCoV/SARS-CoV-2/Covid-19, zijn we dus snel klaar want we hebben hier met een griepvariant van doen, niet meer, niet minder.
 
Voor het opzetten en realiseren van een dictatuur zijn we eveneens snel klaar want volgt altijd hetzelfde stappenpatroon, de opgetekende geschiedenis is daar het bewijs van. De vorm, de uiterlijke verschijning, mag dan een andere zijn, de methodologie is exact dezelfde.

Het gaat er niet om hoe iets genoemd wordt, het gaat er om wat iets is. Het gaat niet om de sticker en de verpakking, het gaat om wat er in zit.
 
Wanneer je het verleden kent, dan kan je het heden begrijpen. Wanneer je het heden begrijpt, dan kan je de toekomst (voor)zien.


Doelverschuiving: 'Function Creep'

Overheden zijn op dit moment, wederom, druk bezig met wat ze altijd al gedaan hebben; waar ze hun bestaansrecht aan ontlenen, door het principe toe te passen dat de wereld regeert : middels drogredenen volledige populaties in probleemsituaties te plaatsen die grotendeels fictief zijn, bedoeld om een achterliggende agenda te realiseren, in deze "Agenda 2030" (2015), voorheen "Agenda 21" (1992), incluis "ID2020", gekoppeld aan de vervolg-agenda "Vision 2050" met als tussenstap "The Great Reset" (2010/20); 'Build Back Better'.(*)

Daartoe gebruiken ze een beproefd concept: PPRO; (vooropgezet) Plan -- (kunstmatig) Probleem -- (gegenereerde) Reactie -- (gewenste) Oplossing - en daarmee is de cirkel rond, want de -gewenste en openlijke- "Oplossing" is gelijk aan het -vooropgezette en verborgen- Plan. Huub, Huub, Huub, Barbatruuk.

Dit is bekend als Hegeliaanse Dialectiek oftewel het PRO-Scenario.

Er wordt simpelweg een beproefde methode toegepast: mensen; een volledige bevolking, middels een crisissituatie (het, fictieve, probleem) iets te laten 'accepteren' (de, gewenste, oplossing) dat onder normale omstandigheden niet als acceptabel geacht zou worden, 'afgeschoten' wordt en weinig tot geen kans maakt. Politiek in optima forma; mensen in een positie zetten waarbij het lijkt 'dat er geen andere optie is dan' - een afgeleide van de drogreden(ering) bekend als 'Vals Dilemma'.

Wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing - dan is er sprake van of incompetentie of opzet, c.q., beleid.

Marcus Licinius Crassus bijvoorbeeld, had dat ook goed begrepen en gebruikte de opstand van de slaven/gladiatoren onder leiding van Spartacus om de burgerij van Rome angst aan te jagen om op die manier zijn politieke ambities te realiseren. "Sun Tsu" ('De Kunst van het Oorlogvoeren') had daar eveneens het één en ander over op te merken. Uiterst leerzaam.

Het is niet per ongeluk dat zij die in deze 'probleem' roepen toevalligerwijs dezelfde zijn die tevens de 'oplossing' aandragen.

'Verkwansel nooit de mogelijkheden die een goede crisis je bieden' - Niccolò Machiavelli


Samengevat

Confronteer een bevolking met 'een probleem', accentueer het, wacht de reactie af en stel dan 'de oplossing' voor, een oplossing die vervolgens een ander probleem creëert, dat vervolgens om een oplossing vraagt enzovoort. Effectief een eeuwige cirkel, een zichzelf-voedende terugkoppeling, éénmaal opgestart houd 't zichzelf in stand; een principe binnen het principe: treetje voor treetje, stapje voor stapje; the Stepping Stone Approach.


Axioma

Er wordt over het algemeen wel beseft dat dingen niet vanzelf gebeuren. Dingen gebeuren omdat mensen dingen doen. Als mensen niet zouden handelen, zou er niets gebeuren, behalve de natuur. Dus, daar waar de menselijke hand bij betrokken is, gebeuren dingen op één van twee manieren: per ongeluk (onbedoeld) of expres (opzettelijk). Er zijn geen andere opties.

'Alternatieve' visies op een situatie zijn derhalve niet per definitie 'onzin', eerder een logisch gevolg of op z'n minst een geval van 'rekening houden met'; 'niet uitsluiten dat', in de zoektocht naar een verklaring voor iets ('ongrijpbaars') omdat over het algemeen wel begrepen wordt dat (mis)daden die planning en organisatie behoeven niet toevallig, per ongeluk of uit zichzelf plaatsvinden; het zijn immers bewuste acties, geen onbewuste handelingen of natuurlijke verschijnselen.

Uit: 'Covid-1984 : De Corona Wereldorde'

 

(*) "Agenda 21" uit 1992 is afgeleid van "Grenzen Aan De Groei : Een Globale Uitdaging" (1972), een Club van Rome rapport gebaseerd op de, toen al achterhaalde, theorie van Thomas Malthus (1766 –1834) “Een Essay Over Het Principe Van De Bevolkingsgroei” uit 1798. Uit de laatste twee kwam "Het Globale 2000 Rapport Aan De President" (van Amerika) uit 1980 voort als opzetje naar "Agenda 21".

Een veelzeggende passage uit "Grenzen Aan De Groei" leest als volgt:

"Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood enz. in het plaatje zouden passen. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen/toedoen en daarmee is de 'echte' vijand dus de mensheid zelf. Het is derhalve de overtuiging dat de mensheid een gemeenschappelijke motivatie nodig heeft, namelijk een gemeenschappelijke tegenstander, om een ​​wereldregering te (kunnen) realiseren. Het maakt dan niet uit of deze gemeenschappelijke vijand een echte of een voor dit doel uitgevonden vijand is."

Saillant Detail: "Het Globale 2000 Rapport" leidde tot het officiële hiv-virus plan/beleid.

.

Opmerkelijk is dat deze en andere soortgelijke rapporten allen verwijzen naar, het begin van, de 21ste eeuw, vandaag de dag dus.

Toevallig?

Zal toch wel.


Janis Say

53 Blogs posts

Reacties