Alternatieve samenleving?

Reacties · 654 Bekeken

Het leven anno 2021. Een wereld vol met vreemde beleidsplannen en maatregelen. Een wereld vol met (niet)denkende medemensen. Overheden lijken bewust de eigen denkkracht van de burger om zeep te helpen. Al decennia lang, trouwens.

Dit leidt tot een steeds verder uitgedoofd licht in onze samenleving. Dit kan heel erg beangstigend zijn. Velen van jullie zullen de neiging hebben om heel erg hard te gaan roepen om niet mee te gaan in deze hersenspoelerij. Mag ik een andere benadering voorstellen?
 
Ik weet dat wat ik nu zo ga zeggen een controversiële visie zal zijn voor velen. Ik vraag jullie om er goed over na te denken, om je heel erg bewust te zijn van je eigen gedachten proces, maar ook van het mijne, welke ik hier probeer uit te leggen.
 
Al decennia lang proberen overheden over de hele wereld de burger lam en murw te maken middels allerlei betuttelende wetten en maatregelen. Ze schuwen daarbij de inzet van de mainstream media en beperking van het vrije woord op geen enkele wijze. Voor de heldere geesten onder ons is dit al heel lang een duidelijk feit.
De methoden van de overheden werken verdeeldheid in de hand. Deze verdeeldheid wordt geütiliseerd als middel om de menigte te onderdrukken en laten doen wat 'men' wil. Inmiddels zijn er al veel voorbeelden bekend van dubieuze financiële belangen met diverse volksbewegingen. Belangen die de verdeeldheid nog groter maken, belangen die de zuiverheid van de bewegingen compromitteren.
 
Het logisch gevolg is dat mensen zoals wij, mensen die wél zelfstandig nadenken, mensen die 'wakker' zijn en zien wat er in de wereld werkelijk gebeurd, behoorlijk van zich zijn gaan laten horen. De heldere en liefdevolle boodschap van 'het andere kamp' moest ook worden verkondigd. Deze boodschap wordt ook nog steeds verkondigd. Maar ik vraag me af of de wijze waarop de juiste is?
 
Want, als wij met zijn allen heel hard gaan roepen dat het anders moet en kan, tegenover die menigte die heel hard roept dat hun manier de enige juiste is, dragen wij dan niet ook bij aan een grotere verdeeldheid onder de burgerij? Moeten wij niet voor een nog veel extreem vreedzamere manier kiezen? Moeten wij niet gaan voor een manier die ons verheft tot lichtend voorbeeld voor al diegenen die in twijfel zijn? Een manier die ook de 'opgeslokte' medemens zal doen nadenken?
 
Wat als wij stoppen met roepen, stoppen met 'ontwaken'? Wat als wij ons focussen op een leefstijl die van begin tot eind omhelst wat wij verkondigen? Wat als wij ons richten op een werkelijk lichtend bestaan? Een bestaan waarbij wij liefdevol naar élke medemens toe zijn. Een bestaan waarbij wij ons onthouden van élke vorm van discussie, élke vorm van communicatie die een 'strijd' (debat) oproept.
 
Laten wij met zijn allen ons richten op een leefwijze die andere mensen doet beseffen dat er écht een andere manier mogelijk is! Laten wij nu het 'goede' voorbeeld gaan geven. Want immers luidt het gezegde: 'Een goed voorbeeld doet volgen'! Laten we dat nu in de praktijk gaan brengen!
 
Dan zullen we zien dat:
 
  1. de discussie zal doodbloeden;
  2. doordat de discussie niet meer is, zal de verdeeldheid inkrimpen;
  3. door de inkrimpende verdeeldheid, zal de eenheid onder het volk vergroten;
  4. doordat de eenheid onder het volk vergroot, zal de macht van de corrupte overheden langzaamaan gaan tanen;
  5. doordat de macht onder de corrupte overheden tanende is, zullen meer mensen gaan zien dat een andere leefwijze mogelijk is;
  6. doordat de ogen op deze wijze langzaam open gaan, zullen mensen weer geneigd zijn hun eigen hersens te gebruiken en zich niet langer te laten misleiden door allerlei valse berichtgevingen die door overheden via de mainstream media verspreid worden;
  7. doordat de valse berichtgevingen afnemen, ontstaat meer ruimte voor ware en objectiveerbare feiten in ons bestaan en versterkt wederom onze samenleving en ons gevoel van eenheid.
 
Kortom: Leef de vrije samenleving in woord en daad en laat de bezoedelde, door overheden gedreven, samenleving ontwaken vanuit een leidend voorbeeld!
 
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
 
 
 
Reacties
Hans Biemond 2 jr

kan me hier ook wel in vinden maar zal moeilijk blijven niet mijn mening te uiten maar zeker gewoon positief doorgaan verbeter de wereld begin by meself

 
 
Frank Remie 2 jr

👀 precies dat: Focus op het positieve (dingen opbouwen) i.p.v dingen afbreken (het negatieve) 🤓 je ergens voor inzetten en niet ergens tegen zijn. 🤓 Het is de mindset die de basis legt voor het bouwproject (fundamenen) en als deze al een negatieve vibe hebben werkt het dus uiteindelijk niet 😎Peace Love unity Respect en Namaste 🙏

 
 
Caroline Bronstring 2 jr

Ken de like button niet vinden 😅 Ik denk dat je een goed punt hebt. Wat ik om me heen zie is een voortzetting van wat al millennia speelt. Men is ergens bang voor, zoekt naar mechanismes om die angst te onderdrukken, kiest vertegenwoordigers die goed zijn in onderdrukken, om er vervolgens achter te komen dat ze zelf onderdrukt worden. De wereld lijdt m.i. op dit moment zwaar aan controle neurose. Maar och, de Maya kalender nadert haar einde toch? De voorspelling is dat na dit staartje van de slang Quetzacotl, er 1000 jaar vrede zal volgen. Ben benieuwd of ik dat noch mee ga maken.