Het BlogBoek

Betreft de machinaties àchter de geo-politieke schermen (Jan.-Jul. '21/52 - annueel v.02)

*

IDEEËN: MEME 012 - v'21

Meme 012 is een historische vernieuwing. Dit is de eerste keer in de 'recente' menselijke geschiedenis dat zoiets als Meme 012 heeft plaatsgevonden; plaatsvindt. Dit was/is alleen mogelijk vanwege het internet. Het zou nooit eerder mogelijk zijn geweest. Een zeer eenvoudige en krachtige formule -of concept- om te begrijpen.
https://vriendenplek.nl/read-blog/614 

Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Gaat Komen

Een dictatuur, gezien de aard ervan, is strijdig met zichzelf en daarmee gedoemd ten onder te gaan, want elk totalitair systeem is intrinsiek paradoxaal; een fictie.
https://vriendenplek.nl/read-blog/621 

System Overload - De Kans en De Keus

De toekomst wordt bepaald door het karakter van hen die 'm vormgeven
https://vriendenplek.nl/read-blog/622 

De Khazaarse Maffia (KM)

'Iedereen' heeft het 'altijd' over de elite, de machthebbers op aarde, wo. de familie Rothschild, zelden tot nooit gaat het om de kern van het verhaal.
https://vriendenplek.nl/read-blog/623 

How To Rule The World : In 6 Easy Steps (Abridged Version)

The P-R-S Scenario - Hegelian Dialectic
https://vriendenplek.nl/read-blog/624 

Een CO2 Presenteerblaadje

Koolstofdioxide-bestrijders zijn effectief fotosynthese-ontkenners. Immers, het veronderstelde CO2-probleem en fotosynthese zijn in strijd met elkaar en wanneer twee zaken elkaar wederzijds uitsluiten is in ieder geval één van de twee een sprookje.
https://vriendenplek.nl/read-blog/626 

De Corona Wereldorde vs De Honderdste Aap

Doorzie het probleem, dan openbaart zich de oplossing
https://vriendenplek.nl/read-blog/627 

The Great Reset: Het Programma voor De Grote Communistische-Totalitaire Omwenteling

De term verscheen (maar niet voor het eerst) in het kielzog van Corona waarmee het onheil dat op ons afstevent en neerdaalt een naam heeft, tezamen met het WEF en Klaus Schwab.
https://vriendenplek.nl/read-blog/640 

De "Herstart de Toekomst van Werk" Agenda : "Verstoring en Vernieuwing in een Post-COVID-Wereld"

Alle persoonlijke schulden zullen worden kwijtgescholden in ruil voor het overhandigen van al het persoonlijke bezit aan een administratieve autoriteit. Je zult niets meer bezitten, maar toch gelukkig zijn, want je hoeft je nergens meer zorgen over te maken.
https://vriendenplek.nl/read-blog/641 

Het Doel - De Opmars van de Bio-Machines

De tralies die je niet kan zien, proeven, aanraken, horen, ruiken ... De 24/7 geëlektrificeerde real time digitale globale surveillance - van elk individu.
https://vriendenplek.nl/read-blog/649 

Het 'Grote Ontwaken'

De tegenstrijdigheid -de interne contradictie- is de inherente makke van elke ideologie.
https://vriendenplek.nl/read-blog/661 

Vaccinaties Niet Verplicht, Geen Vaccinatiepaspoort, Weigeraars Niet Gediscrimineerd

Raad van Europa beslist dat vaccinaties niet verplicht en weigeraars niet gediscrimineerd mogen worden, er geen vaccinatiepaspoort komt en moeten contracten van regeringen met vaccinfabrikanten volledig openbaar worden gemaakt
https://vriendenplek.nl/read-blog/663 

Het Controversiële Decennium '10-'20

Overdenkingen in een Vogelvlucht
https://vriendenplek.nl/read-blog/666 

Corona - Covid-19 : Een Nieuw Paradigma

Bij onderzoek in deze, om het even welke insteek wordt gehanteerd, komen we steeds op hetzelfde punt uit, het spoor leidt elke keer weer in dezelfde richting - en dat is veelzeggend.
https://vriendenplek.nl/read-blog/671 

Zuurstofmanagement en O2-Credits

Bereid je maar voor op 'zuurstofmanagement' en 'O2-credits', want is niet ondenkbaar. Heb je jouw credits voor de week al opgebruikt? Jammer dan. Vette pech. Ruimt lekker op ook.
https://vriendenplek.nl/read-blog/683 

Corona en 'Covid-19'

Oplossingen voor complex geachte problemen blijken vaker wel dan niet verbluffend simpel te zijn.
https://vriendenplek.nl/read-blog/680 

Stemmen - Partijpolitiek

Over stemmen; verkiezingen, bestaan een aantal hardnekkige misverstanden en mythes, mythes die door het onderwijs, de media, en de politiek zelf, in stand worden gehouden.
https://vriendenplek.nl/read-blog/685 

Het Is Niet Wat We Wel Zien - Het Is Wel Wat We Niet Zien

Wanneer partijen die rechtlijnig tegenover elkaar staan tot een overeenstemming trachten te komen, is het altijd de Nee-partij die aan het langste eind trekt.
https://vriendenplek.nl/read-blog/695 

Slavernij : Mensen Houden, Toen en Nu

De groei van de staat is altijd evenredig aan de voorgaande economische vrijheden. Economische vrijheden scheppen rijkdom en die rijkdom trekt meer dieven en politieke parasieten aan, wiens hebzucht dan de economische en maatschappelijke vrijheden vernietigt.
https://vriendenplek.nl/read-blog/702 

De MediMaffia

We zullen angst als ons wapen gebruiken
https://vriendenplek.nl/read-blog/703 

Het Grote Geheim Waar Het Allemaal Om Draait

Jij bent bezit, een lijfeigene, handelswaar - van de staat, voor de staat, zonder rechten.
https://vriendenplek.nl/read-blog/705 

De Geschiedenis van Het Moderne Farma-Kartel

De epidemie van onnodige invaliditeit en sterfte als gevolg van de farmaceutische handel in ziekten is ongeëvenaard in de geschiedenis.
https://vriendenplek.nl/read-blog/734 

Human Beings : The Greatest Resource

The reality of political power is very simple: bad farmers own crops and livestock - good farmers own land and human beings.
https://vriendenplek.nl/read-blog/747 

C-19 - Een Voorzetje

Wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing - dan is er sprake van of incompetentie of opzet; beleid.
https://vriendenplek.nl/read-blog/748 

Globalisten bereiden een nieuwe crisis voor

Het spel lijkt te mislukken. De globalisten zullen nog een crisis nodig hebben in de hoop verdere lockdowns af te dwingen, kompleet met medische paspoorten en ontwapening.
https://vriendenplek.nl/read-blog/757 
 
UN report pushes global government to “prevent future pandemics”

Just because the people who claim it, happen to be close to and are instructed by the very people who start countless wars and cause mayham and warfair all over the place and who can't stop drooling over the prospect of a world-wide dictatorship, doesn't mean they do not mean well
https://vriendenplek.nl/read-blog/758 

The Jesuits, The Federal Reserve Bank, WW I-II and The Titanic

- they are the men in dark cloaks carrying daggers -
https://vriendenplek.nl/read-blog/763 

The Handbook of Human Ownership 1-4

A Manual for New Tax Farmers
1 - https://vriendenplek.nl/read-blog/773 
2 - https://vriendenplek.nl/read-blog/772 
3 - https://vriendenplek.nl/read-blog/771 
4 - https://vriendenplek.nl/read-blog/770 


"The Black Death"

It has happened before - Chapter 18 from "The Gods of Eden" [Scanned Pages] -longread-
https://vriendenplek.nl/read-blog/780 

Spike proteïne in vaccins verantwoordelijk voor ernstige en blijvende schade

In peer reviewed studies is nu bewezen dat het mRNA vaccin niet in de schouderspier blijft, maar zich door het hele lichaam kan verspreiden, ‘en dat is zeer verontrustend’ – MIT wetenschapper erkent: ‘Implicaties zijn afschuwelijk’
https://vriendenplek.nl/read-blog/781 

Vaccin-onderzoeker legt “enorme fout” bloot, stelt dat spike-eiwit in vaccinatie gevaarlijk ‘vergif’ is

Nieuwe onderzoek geeft aan: “geen ernstige gevolgen voor mensen voor wie het SARS-Coronavirus geen hoog risico-pathogeen is, en dat zijn al onze kinderen”.
https://vriendenplek.nl/read-blog/791 

DE STAAT EIST ZEGGENSCHAP 'LEVENSCODE' OP

WETSVOORSTEL ZEGGENSCHAP 'LICHAAMSMATERIAAL' NAAR TWEEDE KAMER
https://vriendenplek.nl/read-blog/796 

'Europa Moet Ten Onder'

Beleidsstukken, Uitspraken Bronnen
https://vriendenplek.nl/read-blog/797 

Gelt Is Fals

Creëer schuld, controleer/manipuleer die schuld, om het even welk soort schuld, en dan controleer je alles (middels chantage).
https://vriendenplek.nl/read-blog/801 

The Holographic Nature of Existence

Everything, including yourself and all its apparent parts is of a holographic nature, and holograms, much like the atom, consist of mainly 'empty' space, nothing much there.
https://vriendenplek.nl/read-blog/802 

De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wil de Verenigde Staten van Europa (VSE)

Een 'Hunger Games' wereld, met een 'Capitool': de wereldregering, een aantal 'Districten': de werelddelen, onderverdeeld in 'Subdistricten': de voormalige landen.
https://vriendenplek.nl/read-blog/806 

Hoe De Wereld Te Regeren: In 6 Eenvoudige Stappen (Verkorte Versie)

Hegeliaanse Dialectiek of Het PRO-Scenario
https://vriendenplek.nl/read-blog/811 

Deja Boe ...

Wanneer je beseft dat we het eerder hebben gezien en meegemaakt
https://vriendenplek.nl/read-blog/819 

Een Nieuwe Religie

Toekomstig generaties zullen verplicht worden hun wekelijkse credits niet te overschrijden...
https://vriendenplek.nl/read-blog/827 

Menselijke Wezens : De Grootste Hulpbron

De realiteit van politieke macht is heel eenvoudig: amateuristische boeren bezitten gewassen en vee - professionele boeren bezitten land en mensen.
https://vriendenplek.nl/read-blog/832 

Covid : over een veelgehoord 'misverstand'

Hoe de statistiekdrogreden toe te passen
https://vriendenplek.nl/read-blog/862 

Planet Earth : A Slave Colony

The world is a slave colony run by a crime syndicate.
https://vriendenplek.nl/read-blog/866 

We, the SHEEPLE

Just Follow The Asshole In Front Of You
https://vriendenplek.nl/read-blog/867 

The Book of the Damned

Charles Hoy Fort (1874 – 1932)
https://vriendenplek.nl/read-blog/869 

Welcome To The Punch and Judy Show

DON'T WATCH THE PUPPETS, NOTICE THE PUPPETEERS!!
https://vriendenplek.nl/read-blog/874 

Beating The Drums of War

When war(fare) is meant to establish, extend, maintain peace - shouldn't we have had it by now?
https://vriendenplek.nl/read-blog/875 

Parasites and Vampires - Harvesting Energy

The top of the pyramid depends upon the whole of the pyramid and the whole of the pyramid depends upon its base. So, where do we think the real power lies?
https://vriendenplek.nl/read-blog/879 

Hegeliaanse Dialectiek : Het P-R-O-Scenario

Wanneer je het verleden kent, dan kan je het heden begrijpen. Wanneer je het heden begrijpt, dan kan je de toekomst (voor)zien.
https://vriendenplek.nl/read-blog/880 

GNM - Germaanse 'Nieuwe' Geneeskunde

Het is de angst en de stress die de “pandemie” veroorzaakt, niet het vermeende virus. Wanneer de angst stopt, stopt de stress en stopt de “pandemie”
https://vriendenplek.nl/read-blog/882 


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


Janis Say

123 Blogs posts

Reacties