Democratie = Homeopathie

Politici herhalen zo vaak hun standpunten dat hun volgers mentaal verdoofd raken waarbij zowel de oorspronkelijke beweegredenen als wel het oordeelsvermogen, incluis de eigen mening, worden overruled.

We leven in een democratie. Hoezee!
 
Democratie geeft de burger de mogelijkheid overal in mee te beslissen. Zo kan iedereen die dat wil zaken laten gebeuren of tegenhouden. De wetten en regels die daaruit voortkomen moeten helpen om de samenleving te verbeteren en te beschermen. Helemaal top.
 
Het woord 'democratie' komt voort uit het Grieks en betekent: demos (volk) en krateo (regeert); volksheerschappij.
Dus niet volksvertegenwoordigersheerschappij, dat draagt een andere naam, maar ik dwaal af .....
 
 
 
 
Midden in een woonwijk ligt een groot grasveld er een beetje verloren bij en moet hoognodig opgeleukt gaan worden. De gemeente wil de bewoners laten kiezen en heeft drie geinige opties bedacht:
 
- een mini-park met vijver, fontein, waterval, bankjes, wandelpaden
- een fijn kunstwerk van, natuurlijk, een lokale kunstenaar
- een openbaar sportveld met duurzame sportattributen
 
De uitslag in percentages was: sportveld 40%, kunstwerk 15%, mini-park 35%. Het sportveld kreeg in verhouding meer stemmen dan het kunstwerk evenals het minipark. De democratie heeft gezegevierd. Het grasveld verwordt tot iets waar de meeste mensen niet voor gekozen hebben. Immers, 60% heeft namelijk niet gekozen voor het sportveld. Mooi hè, democratie?
 
Politiek
 
Met bovenstaande in ogenschouw kan je je dus voorstellen dat, wanneer er, pak 'm beet, twee-en-twintig partijen meedoen met landelijke verkiezingen, er weinig van jouw mening, voorkeur en invloed overblijft. Die verdunt dermate in het geheel dat het brouwsel democratie gerust homeopathie genoemd kan worden.
 
Homeopathie
 
En dan niet - zoals vaak, foutief, wordt gedacht - uit het oogpunt van verdunning maar vanuit dat wat het wel is; potentiëring. Dat is het grondig inprenten van gewenste eigenschappen; de informatie, in een ontvankelijk medium; de drager. Door dit telkens te herhalen verdwijnt eventueel zowel de oorspronkelijke stof als wel alle andere informatie (de 99 kopieën).
 
Politieke Homeopathie
 
Politici herhalen zo vaak hun standpunten dat hun volgers mentaal verdoofd raken waarbij zowel de oorspronkelijke beweegredenen als wel het oordeelsvermogen, incluis de eigen mening, worden overruled. Partijen en politici kunnen zich vervolgens precies veroorloven wat ze toch al in gedachten hadden ... huub, huub, huub ... barbatruuk.
 
.
 
En dat, waarde lezer, is hoe de statistiek-drogreden(ering) 'werkt': door daadwerkelijke cijfers om te zetten in percentages, wat het mogelijk maakt ze met elkaar te 'verwateren' waarmee een beeld ontstaat dat niet aan de werkelijkheid voldoet.

 

Janis Say

92 Blogs posts

Reacties