Zien we wat over het hoofd?

Korte introductie en mijn visie op het geloof/ religie.

Eerst maar een korte introductie over waarom ik gedreven ben om het onderstaande te schrijven.
Vanaf mijn geboorte t/m mijn 12de jaar ben ik praktisch gezien niet echt religieus opgegroeid. Mijn moeder was (en is nog steeds) een gelovige. Mijn moeder is vanuit huis Nederlands hervormd opgegroeid en opgevoed. Mijn moeder is degene die mij aanleerde om een gebedje op te dreunen voordat ik ging slapen, maar dat liet ik zelf al gauw links liggen. Ik voelde hier het nut niet van in? Eerlijk gezegd weet ik niet waarom ik dit niet aanhield, was nog maar een kind en voelde mij blijkbaar niet geroepen ofzo.

Mijn vader, ook vanuit huis uit Nederlands Hervormd, maar alleen als NH ingeschreven, dus niet als mijn moeder naar de kerk geweest ( nooit een van binnen gezien zelfs vroeger). Dit was zoals het vroeger ging, was je een in Nederlands Hervormd gezin geboren dan werd je automatisch ook met die religie ingeschreven of je het nu daadwerkelijk aanhing of niet. Zelfde geval als je Katholiek, Protestants, Gereformeerd etc. zou zijn geweest.
Nu dan mijn vader was dus wel zoekende. Mijn vader heeft een jeugdvriend, al vanaf de kleuterklas, die bij de Jehovah's Getuigen hoorde. ( toen, nu nog steeds) Toen ik een jaar of 8 was kreeg ik ineens te horen van mijn vader dat God een naam zou hebben, Jehovah. Blijkbaar heb ik me daar nooit echt druk om gemaakt, want ook dat liet ik al gauw los.

Toen kwam het punt in mijn leven zo rond mijn 12de dat mijn ouders beiden besloten een bijbelstudie met de Jehovah's getuigen te nemen. Ze hadden dit blijkbaar kort durend in het verleden gedaan, daar waar ik een jaar of 8 ben geweest. Dit hield op, mede door de angsten van mijn moeder omdat ze bang was om naar de hel te gaan als ze zich met een ander geloof bezig hield.
Blijkbaar waren haar gemoederen hierin gekalmeerd door de opvolgende jaren, want toen gingen ze er echt voor toen ik 12 was. Niet de meest lekkere periode voor mij, want ik begon op dat moment net met mijn 1ste jaar middelbare school. Als 12 jarige werd ik dan ook direct meegezogen in het hele gebeuren, want volgens de Jehovah Getuigen was ik oud genoeg om mee te studeren. Dus dat gebeurde, natuurlijk werd ik als kind met hun paradijs en het eeuwige leven gelokt. Wilde dieren die je bijvoorbeeld kon knuffelen zoals een leeuw, pandabeer. En... heb de bijbel hierdoor wel een aantal keren volledig uitgelezen. (oude en nieuwe testament tesamen, want daar werken de getuigen mee net als het christendom, met hier en daar aanpassingen)

Toch heb ik dat nooit echt gelooft en speelde het spel maar mee, ik moest wel want was nog kind. Bij het opgroeien werd het alleen maar zwaarder. Contacten op vriendschappen bestonden vooral uit de mensen van de organisatie. Op mijn weg naar mijn 18 jaar lieten leeftijdsgenootjes zich dopen. Sommigen trouwden al vroeg. Een ongedoopte was geen interessante partner in een huwelijk.
Vanaf mijn 12de tot ongeveer aan mijn 23ste heb ik het gevoel gehad dat er wat mis was met me. Iedereen om me heen geloofde overtuigend in Jehovah met de zogenaamde bijhorende liefde die men daarin voelt. Ik heb echt gedacht dat ik dan een slecht mens was. Heb mij hierdoor laten dopen ( bracht geen verandering in het gevoel).

Ben toen op mijn 20 ste getrouwd met iemand uit de gemeenschap en dat bleek een rasechte narcist te wezen. Ik werd door deze vooral geestelijk gemanipuleerd, later uitte het zich in lichamelijke agressiviteit. Ik ben hier toen mee als eerste naar de ouderlingen uit de gemeenschap gegaan. Nou ik schoot daar dus niets mee op, want een van die ouderlingen zei doodleuk ik heb mijn vrouw ook weleens geslagen, daar waar ik vertelde dat mijn exman mij aan de haren de trap aftrok en diezelfde avond mijn keel dicht probeerde te knijpen. Ik ben toen maar aangifte gaan doen bij de politie, de aangifte is voorgekomen, maar daar is niets spectaculairs uit voortgekomen dan een voorwaardelijke boete, dus wanneer hij binnen een x gebonden tijd de misstap weer begaat, moest hij boete betalen. Ben na bijna 6 jaar uit dit huwelijk gestapt en kort daarna uit de organisatie. Voor de duidelijkheid ik ben niet uitgesloten omdat ik wilde scheiden. Ik heb zelf laten weten dat ik geen deel van de organisatie meer wilde zijn. ( heb mijzelf dus uitgesloten)
Dit is in de ogen van de organisatie nog veel erger, want ze zien je dan als iemand die moedwillig de rug naar God heeft toegekeerd.

Gevolg hiervan was, ik kwam helemaal in mijn eentje met 2 jonge kinderen in de echte wereld terecht, want niemand, echt helemaal niemand dus ook je opgebouwde vriendenkring en in sommige gevallen familie, wilt niets meer met je te maken hebben. Ik heb in die tijd wel mijn nieuwe partner leren kennen, dus klein beetje minder eenzaam. Gelukkig heb ik ook ouders, ja nog steeds getuigen, die hier niet voor zijn gezwicht en heb nog steeds contact met ze en we komen nog steeds bij elkaar op bezoek.
Hoe dan ook ik kwam hierna er ook achter hoe de echte wereld (o.a. overheid) werkt, na in wat valkuilen terecht zijn gekomen, hiermede vergelijkbaar hoe de religie werkt. Ik ben vanaf mijn 26ste toen ik uit de organisatie stapte op echt onderzoek gegaan, ik begon met de oorsprong van de Jehovah's getuigen. Jehovah's getuigen hebben de mond vol van onderzoek doen, maar weet wel dat je alleen maar onderzoeken mag aan de hand van wat zij je aanbieden. Elk onderzoek wat daarbuiten is, is komt van Satan af. Er zijn genoeg getuigen om deze redenen uitgesloten geweest.

Al de onderzoeken die ik toen al deed, staan tot heden dag met elkaar in verband in alles wat er gebeurd om je heen. ( mensen uit de Illuminati) Ja de oprichter Charles Taze Russell van de Jehovah's getuigen was er een die stamt uit een illuminati tak/ familie. Zij ontkennen dit ten zeerste maar het graf en de gedenksteen van het Wachtorengenootschap van deze persoon is gebaseerd op de free mason/ illuminati symbolen, o.a. de piramide, kruis met kroon. (Zie afbeelding hieronder) In het begin werden typische symbolen als het kruis en de kroon hiervan nog gebruikt in de lectuur binnen de organisatie. De eerste wachttoren uitgaven gingen onder de naam Zion's Watchtower. Over het kruis en de kroon zal ik later eens uitleg geven. Beiden hebben niets met christenen te maken in elk geval.
Verder was de oprichter van de mormonen ook iemand uit de free mason /Illuminati kringen.

 

 

Deze "korte" intro, wat niet zo kort lijkt misschien, is de aanleiding voor mij geweest om dingen die mij wijsgemaakt worden onder de loep te nemen (zowel religieus als op werelds vlak), zo hier het vervolg hoe ik de religie zie, leidraad christendom, maar wijkt weinig af van andere religies uiteindelijk:


Ten eerste zul je opgemerkt hebben aan de hand van mijn introductie dat ik niet in God geloof. Denk dat men mij eerder zou indelen in het spirituele gedeelte, maar goed ik hecht niet aan naampjes verder.

Ik begin hier als eerste met hoe ik de drie eenheid bezie. Deze is belangrijk om te kunnen begrijpen wat ik nu bedoel met de toekomstige stukken die ik nog ga schrijven op het religieuze vlak. Er zullen dus nog een paar blogs komen waarin ik bepaalde kernen onder de loep neem. Ik heb het weleens eerder gezegd dat de bijbel een kern van waarheid bevat, maar in een vals afleidend jasje is geschreven. Maar goed hier komt het dan, mijn proces van bewustwording.

De drie éénheid naar mijn bevindingen die er werkelijk bedoeld wordt:
Vader (God) - Jouw eigen ziel is het goddelijke
Zoon (Chirstus) - Is de mens die jij zelf bent
Heilige geest (Gods werkzame kracht) - Wijzelf bezitten/ zijn die kracht, o.a. dat we de capaciteiten bezitten om het onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, jouw kracht is jouw bewustzijn en daarmee o.a. intuïtie. Deze kracht kan ons ook verbinden als mensen met elkaar, wat ons als mensheid veel machtiger maakt.

Het is heel belangrijk om te beseffen wie je bent, dus wakker worden uit de gehele leugen is hiervoor nodig, aanvaarden dat we al eeuwen in dit bedrog leven, daarmee is al een hele grote stap in de vooruitgang van de mens gemaakt en is de stap naar je werkelijke redding door juist te onderzoeken wat er in het verleden is gebeurd. Met die kennis uit het verleden kunnen we onze eigen toekomst redden. Voor velen is het verleden nog steeds het geloven in leugen die ze je geleerd hebben, omdat men denkt dat wat men geleerd heeft waar is. Dit is meteen de reden waarom steeds gezegd word dat "de geschiedenis zich herhaald".

Het ontbreken van de waarheid die men voor je probeert te verbergen is hier de oorzaak van, mede het feit dat veel mensen niet meer vertrouwen op zichzelf (Heilige geest) door o.a religie die je aanleert om op iets te vertrouwen wat buiten jouzelf is, wat je dus inactief maakt., maar ook zwak. Maar ook het massaal volgen van een ander mens, leider, koning, groep etc zal jou zwak maken. Zodra je het woord van een ander spreekt, spreek je niet meer vanuit jezelf.

Dat is de perfecte strategie om dingen in gang te zetten terwijl men niets onderneemt omdat men vertrouwt op God, Christus, Allah, Jahweh, Jehovah etc, die ons komt redden. Maar die komt niet, omdat veel mensen niet inzien dat zij zelf het zijn die eigenlijk bedoeld worden. Er zijn steeds meer aanwijzingen vanuit de geschiedenis dat er niet zoiets als één God is buiten onszelf. Religie, en met name de 3 grote religies en daaruit nog verschillende stromingen, is niets meer dan massamanipulatie en hersenspoeling van de mens om deze weg te houden van zijn ware aard. Je zit al in één van de fuiken.

Ja maar..., zullen anderen weer zeggen, er zijn ook mensen die geen religie aanhangen. Klopt, meteen ook een van de redenen waarom er kleinere stromingen zijn ontstaan voor degene die vertrouwen kwijt zijn geraakt in de grote 3 of die juist die nooit geloofd hebben. Daar zijn o.a. de Jehovah's Getuigen mee in het leven geroepen. Onder het mom van nieuw licht, bla bla. Kortom zij zijn de ware godsdienst en hebben de waarheid.
* Zucht*... Wees eens eerlijk, denken ze dat niet allemaal dat ze het juiste hebben?
Hoe dan ook, nieuwe geloofsstromingen zijn niets anders dan nieuwe fuiken.

Dan nu, de mensen zonder geloof of religie, zitten deze niet in een fuik?
Helaas veel van deze mensen zitten ook in een fuik. Ik noem het maar de fuik van o.a. materialisme, luxe, (geindoctrineerd) onderwijs en sinds kort mag je vaccinatiefuik ook toevoegen.
Deze mensen willen en kunnen daar niet meer zonder of zien het gewoon niet, in principe is het materialisme en geld hun god. Men gelooft dat dat hetgeen is wat ze gelukkig maakt.
Een Nederlands voorbeeld hierin is een Mark Rutte die jaren terug 2 verdieners ging promoten. allebei werken, meer uitgeven, dat is het echte leven. Daarbij nog eens dure scholingen want die 2 verdieners moeten wel bezig blijven (studeren, werken en dan zonder vragen stellen sterven). Vooral bezig blijven om niet door te hebben wat er om hen heen gebeurt. Blijkbaar is de mens vooral met het hebben van veel geld te paaien, althans de meesten dan. Nou ondertussen hebben we gezien wat de situatie 2 verdieners heeft gebracht. O.a. duur huis gekocht op basis van 2. Één van de 2 verliest baan en daarmee ook je huis, auto of andere dingen die je niet meer kan betalen. Ook je kinderen vallen hieronder, minder tijd of zelfs geen tijd om ze zelf op te voeden en worden dan in dagverblijven en BSO's geplaatst, met als gevolg dat indirect anderen invloed uitoefenen op de opvoeding.

Nu is het materialisme één van de voorbeelden die ik noem, maar er zijn dus nog tal van fuiken waar "niet-gelovigen" in terecht komen. Deze fuiken kun je allemaal herkennen door waarmee media en autoriteiten jou voeden. Vooral media is de laatste jaren een belangrijk onderdeel geworden om mensen die niet (meer) geloven, in andere fuiken te gaan krijgen, helaas belanden hier evengoed ook een aantal gelovigen in. Vaccinatiefuik is daarom ook een mooi voorbeeld, de wakkere heeft dit gezien, hoeveel mensen zich hebben laten beïnvloeden door vertrouwen te hebben in het hoger af, de overheid, en hiermee ingegaan zijn.
Je moet de fuik zo zien: Er wordt je iets wijsgemaakt, je trapt er in en bent voor hen al binnen. Dus geen gevaar meer voor de hogere kringen. Mits je er toch uit weet te ontsnappen. Maar zij zullen hun best doen of je dan in een andere fuik alsnog te lokken bent. Helaas zijn er ook genoeg gevallen van mensen die niet in de fuiken tuinden en het met deze mensen uiteindelijk slecht afgelopen is. De waarheid moet hardhandig de kop in worden gedrukt.

Wat ook opvalt is dat de meeste van deze fuiken geregeerd worden door ANGST vanuit de leider die dit aanstuurt. Religie heeft altijd een basis van angst. Religie is al een aantal eeuwen lang de grootste fuik geweest.
Christendom hemel of hel, Islam als je sterft ben je in afwachting van de dag des oordeels waarin wordt bepaald of je naar het paradijs gaat of naar het hellevuur.
Het Jodendom eningszin hetzelfde als het Christendom, maar hier zijn weer verschillende stromingen onder, maar enkele angstzaaiende methoden zijn dat slechte zielen gepijnigd zullen worden door demonen die zij zelf hebben gecreëerd, anderen geloven dat de "slechte zielen"door de dood vernietigd worden en ophouden te bestaan.

Religie heeft voor een lange tijd gewerkt om de mens dom/ inactief te houden. De tijden zijn inmiddels veranderd waardoor men minder religies aanhangt dan men in het verleden deed, waardoor nieuwe fuiken opgezet moesten worden. Let goed op!
Er zullen in de aankomende tijd meerdere stukken van mij komen, al kost dit mij heel veel tijd. Niet al mijn stukken zullen draaien om religie, absoluut niet, maar het meeste zal zijn wat daar toch in het verleden is gebeurd, religie is daar gewoon onderdeel van en veel gaat hand in hand.
Ik kan een ieder aanraden om zijn eigen onderzoek op te pakken, of altijd een aanvullend onderzoek te doen op de dingen je leest. Alle puzzelstukken liggen verspreid over het verleden, leer dat kennen en houdt ondertussen je verstand erbij met alles wat er nu gebeurd. Het verleden ga je echt nodig hebben, want daar ligt onze sleutel.


Adriana J Bdk

2 Blogs posts

Reacties
❤️ Zohra ❤️ 3 w

Wow Adriana, wat geweldig geschreven en wat een reis heb jij moeten afleggen. Ik had vroeger ook een vriendin die ooit in de Jehovah-secte heeft gezeten. Ze is er geloof ik zelf op 13-jarige leeftijd uitgestapt maar herft hier tientallen jaren zeer ernstige psychische problemen aan overgehouden, zelfs psychotisch geweest omdat zij een hypergevoelig typje was. Hoe het nu met haar gaat weet ik niet daar zij ca. 3 jaar geleden van het ene op het andere moment het contact heeft verbroken. Ik denk dat ze nog behoorlijk psychisch met zichzelf in de knoop zat. Ze is wel altijd enorm gelovig gebleven en soms werd ik daar ook enorm moe van. Maar ik nam haar zoals ze was omdat ik begreep dat ze in de war was. Geloof maakt meer kapot dan je lief is. Ik beschouw mezelf ook als een 'spiritueel' persoon, en moet niets hebben van wélk geloof dan ook. Ik woon in Capelle aan dne IJssel en ben dus omgéven met christenen en voel mij hier totaal niet thuis en ben ook hard bezig om te verhuizen. Ook had ik een tante die in deze sekte zat, ik vond het vreselijk als ze weer met bijbelteksten liep te strooien maar verder was ze wel een lieve tante.

Het is echt pittig en heel eng wat je omschrijft dat elk geloof stamt vanuit de illuminati, we zijn er helemaal door omgeven en dat vindt ik behoorlijk eng. Het geloof is eigenlijk nog satanischer dan de 'Satan' die ze zo 'verketteren', vandaar ook veel oorlog en geweld 'in de naam van God'. Ik wil er niets mee te maken hebben.... brrrr