DE NAAKTE WAARHEID

Een negentiende - eeuwse legende

*
 
Op een mooie dag ontmoetten de Waarheid en de Leugen elkaar.

De Leugen zei tegen de Waarheid: "Het is een prachtige dag vandaag!"
De Waarheid keek omhoog naar de hemel en zuchtte, want de dag was werkelijk prachtig.

Ze besloten gezamenlijk de dag door te brengen en kwamen op een gegeven moment aan bij een waterput.

De Leugen nodigde de Waarheid uit, "Kom, het water is erg aangenaam, laten we samen baden!"
De waarheid, wederom achterdochtig, testte het water en ontdekte dat het inderdaad heel erg aanlokkelijk was.

Ze ontdeden zich van hun kleding en stapten in de waterput.

Na enige tijd klom de Leugen plotseling uit de waterput, trok de kleding van de Waarheid aan en rende weg.

De woedende Waarheid kwam uit de put en liep overal heen om de Leugen te vinden en Haar kleding terug te krijgen.

.
 
De mensen die de naakte Waarheid zagen wendden hun blik af, uit schaamte, verachting en boosheid.

De arme Waarheid keerde terug naar de put, verstopte zich hierin en verdween voor altijd, zich schamend voor Haar onbedekte naaktheid.
 


Sindsdien reist de Leugen de wereld rond, verkleed als de waarheid.

Het valt maar weinigen op omdat de meesten onder ons er geen enkele behoefte aan hebben geconfronteerd te worden met de naakte Waarheid.

.

Afbeelding: "De waarheid die uit de bron komt", Jean-Léon Gérôme, 1896.


- https://vriendenplek.nl/WaarofNietWaar 

Janis Say

111 Blogs posts

Reacties
Manon DeSource 1 w

Degene die het schilderij voorzien heeft van de titel "De waarheid die uit de bron komt", heeft het niet begrepen. De waarheid komt niet uit de bron, maar de Waarheid IS de bron.