De Khazaarse Maffia (KM)

Reacties · 21384 Bekeken

De Khazaarse Maffia: In relatie tot Oekraïne, Rusland en de Wereld

140617
 
 
'Iedereen' heeft het 'altijd' over de elite, de machthebbers op aarde, w.o. de familie Rothschild, zelden tot nooit gaat het om de kern van het verhaal.

Hoe komt het dat 't 'altijd' stil blijft over wat er werkelijk gebeurt, is gebeurd, staat te gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn? 

Het lijkt wel alsof de wereld meer en meer gevangen zit in een soort collectief angstsyndroom waarbij alles en iedereen zo politiek correct mogelijk probeert te zijn. Zelfs binnen de alternatieve media zie we dit, waar mensen het dan wel hebben over pedofielen en satanische bloedoffers, zelden tot nooit echt naar de achtergrond van dit alles op zoek gaan. Dat is wel van essentieel belang wanneer we iets willen begrijpen van wat er geo-politiek werkelijk op deze wereld gaande is en waarom.

Wanneer we willen weten hoe iets in elkaar steekt dienen we de bron te vinden; de oorsprong, om een beeld te krijgen hoe iets zich ontwikkeld heeft.

- wanneer je het verleden kent, dan kan je het heden begrijpen - wanneer je het heden begrijpt, dan kan je de toekomst (voor)zien -

*

De Khazaarse Maffia (KM)
 
Beschikbare informatie/documentatie maakt duidelijk dat Rusland na de val van de muur is bedonderd door Amerika en haar bondgenoten. Ondanks dat de Russen allerlei garanties kregen dat de NAVO niet verder naar het oosten zou uitbreiden dan Duitsland, is Rusland inmiddels omringd door NAVO-basissen en wordt het land steeds verder gedemoniseerd en bestempeld als agressief.Waar het op neerkomt is dat wanneer Rusland niet op geopolitieke, 'diplomatieke' wijze op de knien kan worden gebracht, er onherroepelijk een oorlog zal volgen want Rusland staat bovenaan het verlanglijstje van de gangsters die deze wereld controleren, althans, het grootste deel daarvan.
 
We hebben het dan primair over de elite van de Khazaren, hoog in de top van de machtspiramide, ook wel de Sabbateans genoemd of de Sekte van het Alziend Oog. Een andere benaming voor deze club is de Khazaarse Maffia (KM), het grootste en machtigste misdaadsyndicaat ter wereld.Khazarië
 
Het Rijk der Khazaren, een Khanaat, was vanaf de 1ste, maar voornamelijk de late 6de eeuw tot aan de 11de eeuw gevestigd in de Noordelijke Kaukasus (Georgië, Dagestan, Azerbeidzjan) en controleerde van daaruit de regio tussen en ten Noorden en Oosten van de Zwarte en de Kaspische Zee m.n. Oost-Oekraïne en de Krim, Zuid-Rusland, West-Kazachstan plus gebieden in West-Oezbekistan en Noord-West Turkmenistan.
 
 
De Khazaren waren een semi-nomadisch volk van Turcse origine, gaandeweg uitgebreid met diverse nomaden- en steppevolkeren plus stammen uit Centraal-Azië, met een drang naar plunderingen, overheersing en wraak.

*

The Jewish Encyclopaedia tells us about the Khazars/Chazars:

"Chazars: A people of TURCISH origin whose life and history are interwoven with the very beginning of the history of the Jews in Russia. ....driven on by the nomadic tribes of the steppes and by their own desire for plunder and revenge.

In the second half of the sixth century the Chazars moved westwards ....the kingdom of the Chazars was firmly established in most of southern Russia long before the foundation of the Russian monarchy by the Vangarians (855 AD) ....At this time the kingdom of the Chazars stood of the height of its power and was constantly at war. At the end of the eighth century...the chagan (king) of the Chazars and his grandees, together with a large number of his heathen people, embraced the Jewish religion. (Having the Christians to their left and the Muslims to their right they were asked [ordered] to join either one of those religions, but the Chagan out of protest [yeah right] chose the Jewish religion).

The Jewish population of the entire domain of the Chazars, in the period between the seventh and the eighth century, must have been substantial. About the ninth century it appears as if all the Chazars were Jews and that they had been converted to Judaism only a short time before.

It was one of the successors of Bulan named Obadiah, who regenerated the kingdom and strengthened the Jewish religion. He invited Jewish scholars to settle in his domain and founded synagogues and schools. The people were instructed in the Bible, Mishnah and the Talmud and the divine service of the Hazzanim.... In their writings the Chazars used the Hebrew letters.... the Chazar language predominated....

The Russian Vangarians established themselves at Kiev.... until the final conquest of the Chazars by the Russians after a hard fight. Four years later the Russians conquered all the Chazarian territory east of the Azov river. Many members of the Chazarian royal family emigrated to Spain.... Some went to Hungary, but the great mass of people remained in their 'native' country."
- Jewish Encyclopaedia, Volume IV, article on the Chazars.
Vangarians = Vanguard - https://vriendenplek.nl/read-blog/909

*

Het Khazaarse Rijk werd geregeerd door de meest wrede heersers die de wereld ooit gekend heeft en deze heersers waren aanhangers van wat men de Babylonische Zwarte Magie noemt. De Khazaren stonden in de hen omringende en de door hen gecontroleerde landen bekend als dieven, moordenaars, struikrovers en voor het aannemen van de identiteit van hen die onderworpen of gedood werden. Dit vormde het gebruikelijke leven in het Rijk der Khazaren naast de doorlopende oorlogen met de opkomende Arabische Kalifaten. 
 
- "The Thirteenth Tribe", Arthur Koestler
 
De landen in kwestie onder aanvoering van Rusland waren dat spuugzat en gaven het Khanaat rond 750 AD een ultimatum. De Chagan (koning) der Khazaren mocht een keuze maken welke van de drie grote religies hij wenste te adopteren voor zijn volk waarbij een ieder dit verplicht zou aannemen en het ook een vast onderdeel zou worden voor de opvoeding van de kinderen.
 
De Chagan kon dus kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaisme. De Chagan koos, welhaast voor de hand liggend, het laatste (politieke overweging en historische adaptie) en beloofde binnen de grenzen te blijven die voor de nieuwe religie bestonden. Het merendeel van de moderne Joden (95%) stamt daarmee af van de Khazaren; de zogenoemde Asjkenazische Joden -en kunnen derhalve geen aanspraak maken op Palestina aangezien hun oorsprong elders ligt-, niet te verwarren met de Khazaarse Joden die Mizrachi-Joden heten te zijn.
 
- "Facts are Facts", Benjamin Freedman

 
Ondanks de belofte bleven de Chagan en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst die bekend staat als Zwarte Magie of Secret Satanism (The Black Nobility). Dit geheime satanisme door de "Zwarte Nobelen" hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd waarbij men deze leeg liet lopen om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten.
 
De Chagan handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god Baäl, iets dat ook bekend is geworden als het aanbidden van de Uil en de Stier (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat de Chagan zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gecreëerd waarbij de Luciferiaanse Zwarte Magie werd vermengd met het Judaïsme om een religie te vormen die bekend zou worden als het Babylonisch Talmoedisme.
 
 
Deze godsdienst werd de nieuwe religie van de Khazaren en in feite was er niets veranderd en bleef het Khazarenrijk net zo kwaadaardig als het voor die tijd was geweest. Er veranderde in de praktijk dan ook bitter weinig, want nog steeds werden reizigers beroofd en gedood (de zijderoute) en de Khazaren stonden dan ook bekend als meesters in het vermommen en het aannemen van valse identiteiten.(*)
 
Dit alles duurde in de regio voort in de periode van de 8ste tot de 11de eeuw. Rond 1200 AD -niet toevallig rond de tijd van de kruistochten- was het einde verhaal, toen Rusland en de betreffende landen er definitief genoeg van hadden, niet in het minst omdat ook hun kinderen nog steeds door de Khazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de Chagan en zijn kring van aan hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Khazaarse Maffia (KM).

- "Anti-Semitism and the Babylonian Connection", Des Griffin 

(*) identiteitsdiefstal - iets dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds doen; om de ware identiteit en oorsprong voor anderen, de buitenwereld, te verbergen, plaatst de elite bastaardkinderen op posities van financiële, corporatieve en politieke macht - en in combinatie met hun in stand gehouden Babylonische verering van de (af)god Baäl en het offeren van kinderen maakt hen dat oppermachtig en vooral gevreesd. https://vriendenplek.nl/read-blog/913_the-games-of-thrones
 
Een ander iets waar de Khazaren bedreven in waren was het spioneren. Via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze daarom op de hoogte van de komende aanval op hun Khanaat en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven vervolgens zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuwe identiteit aan en in het geheim bleven ze hun Baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat Baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offeren.

 
Dat was het moment in de geschiedenis dat de Chagan van de Khazaren eeuwige wraak heeft gezworen op Rusland voor het verdrijven van de Khazaren uit het Khanaat.

Khazarië Verhuist

Een kleine kring getrouwen van de Chagan kwam via Oost-Europa uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het 'familiewapen' van de Bauers was een rood schild met daarop een hexagram; het wapenschild der Khazaren dat was gebaseerd op hun geheime bloedoffers van kinderen. Eventueel zou hun naam veranderen in Roodschild; Duits: Rot(es) Schild, en verwerden de 'familie' Rothschild zoals wij ze tegenwoordig kennen. Het hexagram zou later verschijnen op de vlag van een nieuw (hernieuwd) op te richten staat: Israël, en wordt derhalve ook wel Rothschildland genoemd.
 
De Rothschilds zijn wat men noemt het gezicht van de Khazaarse Maffia -beseffen we alleen niet omdat we dit stuk geschiedenis niet of slecht kennen- en vanuit Duitsland (Frankfurt) zijn ze erin geslaagd om het Europese en Amerikaanse bankensysteem te infiltreren en over te nemen door o.a. het creëren van de City of London ('The City'; 'The Square Mile') met name hun financiële instituten daar gevestigd; het huidige financiële hart van de wereld, dat de moderne oorsprong vindt in Italië, Florence, in de 14de/15de eeuw ten tijde van de Borgia en de de Medici families. 
 
N.B. Daar waar je in zaken als deze 'Joden' en 'Zionisten' leest/hoort, denk KhazarenWraak

De Khazaarse Maffia heeft eeuwige wraak gezworen aan Rusland en met de Communistische Revolutie hebben ze die wraak voor een deel uitgevoerd, een onvoorstelbare wrede en bloedige wraak op het Russische volk en Europa bij extensie. Een wraak die ze jarenlang hadden voorbereid. Hoe die revolutie door de Khazaarse Maffia werd georganiseerd zijn complete boekwerken over geschreven en gepubliceerd.
 
De wraak van de Bolsjewieken onder aanvoering van de Khazaarse Mafia is één van de vreselijkste en moorddadigste periodes ooit uit de wereldgeschiedenis. Rond de 60 miljoen (sommige bronnen vermelden rond de 100 miljoen) Russen, inclusief vrouwen en kinderen, zijn verkracht, gemarteld en vermoord. Sommige van de martelingen waren zo vreselijk dat ze hier maar beter niet beschreven kunnen worden. Als je toch nieuwsgierig bent, bekijk de inmiddels klassieke Russische film "Checkist" (Tsjekist) uit 1992 om -een beetje- een idee te krijgen van wat er in die tijd gebeurde.
 
Vandaag De Dag

Nadat de Sovjet Unie in 1991 uiteen viel en 'clown' Boris Jeltsin aan de macht kwam, werd Rusland financieel leeggeroofd en kwam de macht meer en meer in handen van de nieuwe oligarchen, 'de familie' genoemd. https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europese_oligarch

In 1999 kwam Poetin aan de macht en leek er weinig tot niets te veranderen, in werkelijkheid werkte Poetin in stilte aan een plan. Hij werkte gestaag aan het afbetalen van de schuld aan het IMF, een door Rothschild gecontroleerde bank, en in 2006 kwam Poetin met zijn eerste openlijke zet: de volledige schuld van Rusland aan het IMF werd afbetaald. Poetin haalde daarmee Rusland met succes uit de wurggreep van de Rothschilds. Voor deze, welhaast heroïsche, prestatie wordt Poetin sindsdien gekarakteriseerd als 'de vijand' van het Westen. Wat daarop volgde is ook geschiedenis.

*
 
De eeuwige lust voor wraak op Rusland van de Khazaarse Maffia staat nog steeds en zij zullen niet rusten voordat Rusland en haar grote steunpilaar, de Russisch Orthodoxe Kerk, linksom of rechtsom, zijn vernietigd.
 

-
https://geopolitics.co/2015/03/11/hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
-https://amg-news.com/the-hidden-powers-ashkenazi-khazarian-referred-to-as-fake-jews-and-roman-papal-bloodline-family-names/ 

Gerelateerd: Canoniek Recht 
-https://vriendenplek.nl/read-blog/705_het-grote-geheim-waar-het-allemaal-om-draait 

N.B. Willen we het één en ander daadwerkelijk begrijpen, dan dienen we te denken en te bezien in termen van de Matroesjka-poppetjes: niets is wat het lijkt, elk conflict heeft vele lagen. Begrijpen echter, is niet per se gelijk aan doorzien, daarvoor moeten we dieper, ook naar het metafysische niveau, of we dat nu leuk vinden of niet, of we daar nu wel of geen weerstand bij hebben, het is niet anders ... 

 
Samengevat

Met het bovengenoemde is het beter te begrijpen waarom Rusland (en bondgenoten) door de politieke elite en de Westerse media doorlopend wordt neergezet als 'de vijand' en dat een Vladimir Putin derhalve een luis in de pels is van de New World Order. Putin weet wat zijn volk is aangedaan, door wie en waarom. Hij weet donders goed dat de Westerse politieke elite verborgen Khazaren zijn en wat hun plan is - wo. een 'Groot Israël' als machtscentrum van de wereld, effectief een Khazarië 2.0 - en als Putin, gezien de geschiedenis, ergens geen zin in heeft is het dàt wel. https://web.archive.org/web/20120201023834/https://www.informationclearinghouse.info/pdf/The%20Zionist%20Plan%20for%20the%20Middle%20East.pdf 
 
Een paar jaar terug gaf Poetin daarom, openlijk, een duidelijke boodschap aan de Khazaarse Maffia: https://www.youtube.com/watch?v=oIeYoF1VhHct=2s
 
Het goede nieuws is dus dat Putin geen onderdeel uitmaakt van deze Khazaarse Maffia, integendeel. Hij heeft 't beste met het Russische en Europese volk voor want kent de geschiedenis, wetende over de miljoenen landgenoten en de vele miljoenen Europeanen die zijn omgekomen door de hand van de Khazaarse Maffia. Het slechte nieuws is dat hij een politicus is, dus op voorhand verdacht, en, belangrijker nog, corrumpeerbaar.

Het neemt niet weg dat Putin een uitstekend strateeg is, niet verwonderlijk gezien zijn achtergrond, en de Khazaarse Maffia steeds vooruit is, hen daarmee tot waanzin drijft; niet alleen figuurlijk, bovenal letterlijk, waardoor ze als gevolg; de verliezend hand, meer en meer het ware gezicht tonen - en dat ware gezicht is dat we hier van doen hebben met psychopaten van de bovencategorie en derhalve nergens voor terugdeinzen om hun doel te bereiken. https://vriendenplek.nl/read-blog/448_globalisten-en-de-pathocratie
 
Hoe dan ook, ondertussen gaan de Khazaren onverminderd door met het demoniseren van Rusland en de voorbereidingen van een oorlog met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. In 2014 voerde de NAVO maar liefst 282 militaire 'oefeningen' uit aan de grens met Rusland incluis de Maidan-revolutie in Oekraïne, in werkelijkheid een US-coup om een puppet-regime te installeren met o.a. de MH17(!) valse vlag als één van de gevolgen om Nederland (lees: De Gasunie) te dwingen het associatieverdrag met Oekraïne te tekenen. In 2017 (ten tijde van de publicatie van dit artikel) is het aantal militaire 'oefeningen' rond Rusland door de NAVO gestegen naar 548.

(!) MP Rutte was tot aan MH17 vel tegenstander van een associatieverdrag met Oekraïne en hield doorlopend de boot af - ná MH17 draaide hij om als een blad aan een boom. Toeval? Niet aannemelijk. De inferentie, of op z'n minst de implicatie, is dat er druk is uitgeoefend door een 'onzichtbare' hand. Wie of wat die hand geweest is moge in deze enige duidelijkheid geven, temeer omdat er in het totaalbeleid door Nederland meer en meer een verschuiving plaatsvond.

Waarom is het dat Oekraïne steeds opduikt?


 
Elke geo-politieke oorlogshandeling, met of zonder bommen en granaten, wordt 'gevochten' over grondstoffen en bezittingen, c.q., over controle; hegemonie - daar ligt de sleutel van/voor een geo-politiek conflict om te begrijpen hoe de lijntjes lopen. https://vriendenplek.nl/read-blog/1335_oorlog-en-oorlogsvoering-richtlijnen-en-doelstellingen
 


 
De Essentie (in het kort)

Energie wordt erkend als de sleutel tot alle activiteiten op aarde.
 
Natuurwetenschap is de studie van de bronnen en beheersing van natuurlijke energie. Sociale wetenschappen, theoretisch uitgedrukt als economie, is de studie van de bronnen en beheersing van sociale energie. Beide zijn boekhoudsystemen: wiskunde. Wiskunde is de primaire energiewetenschap en de boekhouder kan de koning zijn als het publiek onwetend kan worden gehouden over de methodologie van de boekhouding.
 
Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het doel is controle. Buiten dat blijft er nog n factor van belang: wie de begunstigde zal zijn.

Wanneer je de energievoorraad/levering/stroming controleert, controleer je alles.

De vroege bankenwereld -via Rothschild- had dat ook snel door. Geld is immers een representatie van iets, uiteindelijk energie.
Wanneer je de geldvoorraad controleert, en belangrijker nog, de schuld die geld creëert - wat neerkomt op afhankelijkheid - controleer je alles. https://vriendenplek.nl/read-blog/509_geld-valuta-gruwel-of-zegen

De controle over gelden en wapentuig beheerst een conflict, zo wordt gezegd, maar dat is slechts de helft van het verhaal. Het doel is niet zozeer om het conflict te beheersen, dat is secundair, het is om de schuld te beheersen die het conflict veroorzaakt, het primaire doel. De echte waarde van een conflict, de werkelijke waarde, ligt in de schuld die het creëert. Wanneer je de schuld beheert, beheer je alles, heb je alles onder controle. Dit is de essentie van de bankensector, om ons allemaal, of het nu naties of individuen zijn, slaven van schuld te maken.

 

Nawoord

En wij? Wij, als in Nederland en de meeste andere Europese en Westerse landen, zijn verworden tot vazalstaten; bolwerken van de Khazaarse Maffia, en in feite - gezien de beschikbare informatie in deze 'information age' - zou dat eigenlijk geen nieuws meer moeten zijn.

Ref.

- Benjamin Freedman: "Facts are Facts"

- Antony C. Sutton: "Wall Street and the Bolshevik Revolution"

- Juri Lina: "Under the Sign of the Scorpion"

- Arthur Koestler: "The Thirteenth Tribe"

- Alexander Solshenitzyn: "Two Hundred Years Together"

- Eustace Mullins: "The Curse of Canaan"

- Des Griffin: "Anti-Semitism and the Babylonian Connection"

- Alexander Dugin: "The Fourth Political Theory"

- Stanley L. Jaki: "God and the Sun at Fatima"

- Zbigniew Brzezinski: "The Grand Chess Board"

- Hilaire Belloc: "The Servile State"

(Deze boeken zijn in pdf formaat op het net te vinden en dus (ge)makkelijk door te bladeren)

 

Gerelateerd:

'The Real Winners of World Wars : In Relation to Russia/Ukraine '
https://vriendenplek.nl/read-blog/1508_the-real-winners-of-the-world-wars 

'Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu '
https://vriendenplek.nl/read-blog/702_slavernij-mensen-houden-toen-en-nu 

'The Great Reset '
https://vriendenplek.nl/read-blog/640_the-great-reset-het-programma-voor-de-grote-totalitaire-omwenteling 

'De Opmars van de Bio-Machines : Mens 2.0 '
https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-plan-de-opmars-van-de-bio-machines-mens-2-0 

'Psychopaten in Machtsposities '
https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_over-narcisten-sociopaten-en-psychopaten

 

Reacties
Jeanne Schretzmeyer 2 jr

Wat een werk om dat allemaal uit te zoeken. Wat moet je daar veel voor lezen ook ❤️