Messiaanse Studies
Messiaanse Studies

Messiaanse Studies

@MessiaanseStudies

Shalom lieve mensen en welkom op deze studiepagina!
Bezoek ook onze website:
https://messiaansestudies.jouwweb.nl/bijbelstudies

Wij zijn blij dat u deze website bezoekt omdat u blijkbaar belangstelling toont voor het Messiasbelijdende Jodendom. Tegenwoordig is het binnen het Christendom immers niet meer zo vanzelfsprekend om achter G'ds volk te staan omdat de vervangingsleer helaas steeds meer toegang krijgt binnen de diverse kerken en zelfs ook in de vrije groepen waardoor velen G'ds oorspronkelijke bedoelingen grotendeels uit het oog hebben verloren. Maar gelukkig is er gedurende de laatste decennia wereldwijd de Messiaanse beweging ontstaan doordat de Eeuwige overal Zijn dienstknechten heeft aangesteld om de "verloren schapen" terug te brengen naar Zijn kudde. Deze kudde is het gelovig deel van Israël (zie o.a. Psalm 78:52 en bijbelstudie nr. 085) terwijl de heidenen tot andere kuddes behoren. Het was de uitdrukkelijke wens en bedoeling van Yeshua, die door de christenen Jezus genoemd wordt, dat ook deze andere schapen naar Zijn stem zouden horen en zich in de stal (Israël) zouden voegen bij Zijn kudde (Yochanan [Johannes] 10:16). Door het gezamenlijke geloof in de G'd van Israël en de Joodse Messias Yeshua is het inderdaad rond tweeduizend jaar geleden één kudde geworden met één Herder (Mif’alot [Handelingen] 10:1 tot 11:18). Let wel: de "andere" schapen werden slechts toegevoegd en kwamen dus niet in plaats van de schapen die er al waren! Helaas hebben zij in de loop der geschiedenis de oorspronkelijke kudde (de Messiasbelijdende Joodse Gemeente) verlaten, tegen de wil van de Herder in een nieuwe kudde gevormd en een nieuwe stal gebouwd (de Kerk)! Maar wij leven nu in de eindtijd en de wederkomst van Yeshua is nabij! Daarom is het de hoogste tijd om de verloren schapen terug te halen en de christenen dwars door de kerken heen terug te brengen naar de Joodse wortels en de Joodse identiteit van ons geloof!

Bijbelstudies | Messiaanse Studies van Werner Stauder
Favicon 
messiaansestudies.jouwweb.nl

Bijbelstudies | Messiaanse Studies van Werner Stauder

Bijbelstudie 201. Het offer van Yeshua - Qor'bano shel Yeshua
Deel 2: Het offer van Yeshua in de symboliek van Pesach en Yom Kipur
https://messiaansestudies.jouw....web.nl/_downloads/fa

Bijbelstudie 200. Het offer van Yeshua - Qor'bano shel Yeshua
Deel 1: Het offer van Yeshua in de Psalmen en Profeten
https://messiaansestudies.jouw....web.nl/_downloads/59

Bijbelstudie 199. Een Koninklijk Priesterschap - Mam'lechet Kohanim
https://messiaansestudies.jouw....web.nl/_downloads/7d

Bijbelstudie 198. De geest van de Antichrist - Ruach Soten haMashiach
Deel 3: De geest van leugen en bedrog
https://messiaansestudies.jouw....web.nl/_downloads/e3

Bijbelstudie 197. De geest van de Antichrist - Ruach Soten haMashiach
Deel 2: De geest van rebellie en wetteloosheid
https://messiaansestudies.jouw....web.nl/_downloads/55