Welkom op de pagina 'De ontwaakte wereldstrijders'.

Wij zijn ook actief op Facebook:

Link: ---> https://www.facebook.com/groups/760135611801545

Profiel van Renate:

Link: ---> https://vriendenplek.nl/Renate

Omdat we op facebook herhaaldelijk te maken krijgen met bans een geregeld in de beruchte facebook 'jail' zitten gaan wij een poging doen hier iets op te bouwen!

Het werkt in feite het zelfde als facebook! Dus steek maar van wal!

Vergeet niet jouw vrienden voor deze pagina uit te nodigen:

Link: ---> https://vriendenplek.nl/ontwaaktestrijders/invite

image

Aug 5, 2022
GTB 651.

VERDERE WAARHEDEN KOMEN NAAR BOVEN. DE STROOM IS NIET TE STOPPEN.

Zoals reeds gezegd, de echte Biden is twee jaar geleden door een super geheim militair tribunaal veroordeeld tot de dood, waarna dit vonnis ook direct uitgevoerd werd. Maar ten einde de Cabal te misleiden werden drie toneelspelers ingezet, om Biden direct te vervangen en te spelen.
James Wood, John Kerry en Arthur Robinson. Zij hebben het uitstekend volgehouden voor het oog van de wereld. De grote Meute, moest zien waartoe het cabal regiem zou leiden. Zodat zij zich zouden afkeren van de democraten. Dit met het einddoel een burgeroorlog in de USA te voorkomen.
( Intern denk ik niet dat dat een probleem zou zijn geweest, temeer vast gesteld werd door het leger via een electronisch, in het geheim ingebracht watermerk op alle stembiljetten, dat Trump met een landslide in alle 50 staten ( geen een uitgezonderd) had gewonnen met gemiddeld 80 procent van de uitgebrachte stemmen.) - natuurlijk werd daardoor ook het hele frauderende gezelschap in de States en vooral daarbuiten vastgelegd.
Maar daarvoor heeft men de comedie niet doorgevoerd. De Echte reden, volgens mij, was het cabal regiem in alle landen bloot te leggen. u heeft gezien dat bijna op een enkeling na, alle regeringen fanatiek de orders van de Cabal ( lees WHO) ( lees WEF- Klaus Schwab) uitvoerden , diegenen die dat weigerden ( en dat waren drie regeringsleiders in Africa) werden afgemaakt.
Zie hoe Rutte met zijn kornuiten tekeer is gegaan tenopzichte van een expirimentele injectie. Hoe zij de bevolking voorlogen over de vreselijk gevaarlijke corona. Hoe zij dat bewust een A status gaven, zodat zij allerlei onderdrukkende maatregelen konden nemen, hen opgelegd door Klaus Schwab van de WEF, die zij zogenaamd niet kenden. Kijk naar de samenklontering van de zogenaamde oppositie, welke toen in het zadel zat.
Ik hoef dat niet allemaal te benoemen. U heeft het zelf moeten ondergaan. De grenzelose belazerde4ij en misleiding. Zelfs nu nog...
EN DAT GING IN ALLE LANDEN ZO. DAARMEDE KWAM DE EVIL NAAR BUITEN, DIE DE BEVOLKINGEN NIET ZAGEN, OMDAT ZIJ GERAFFINEERD Psychologisch BELAZERD WERDEN..
Welu, dat ligt nu allemaal bloot. Alle gesprekken zijn opgenomen, alle handelingen en achterkamertjes gesjoemel, belazerderij en misleiding is vast gelegd en recorded.
Dat was uIteindelijk het doel van de White hats/ Q forces en space command omdat bloot te leggen. Zij waren namelijk al in bezit van de 7 Servers op de wereld, waar alle data werden opgeslagen, genaamd Grumpy, Sneezy, Dopey, Happy, Sleepy, Queen en Dashful.( de 7 dwergen van Sneeuwitje)
De Bidenspeler ligt nu op de intensive care, Kamela Harris zou hem opvolgen maar mag niet, want zij is niet geboren in de USA en Nancy Pelosi is mentaal niet in staat als nr. 3.
TRUMP LIGT NU VOOR DE HAND ALS OPVOLGER, DOCH WIJ MOETEN WACHTEN OP DE LAATSTE AKTE, DE BELOOFDE FAKE INVASIAN VAN UFO’s.....
Dat kan er nog in zitten.....
GTB.

EVERY ANTI TRUMPER MUST WATCH THIS VIDEO‼‼

Must watch vid on the great reset and why they gunned for Trump.

ELKE ANTI-TRUMPER MOET DEZE VIDEO BEKIJKEN‼‼

Een video over de great reset en waarom ze Trump kapot willen maken

https://www.facebook.com/group....s/760135611801545/pe

image

https://www.facebook.com/group....s/760135611801545/pe

Over

Deze pagina is bestemd voor mensen die wakker zijn en mee strijden de wereld te helpen ontwaken