Het gebeuren in Elburg daagt mij HOOGSTPERSOONLIJK uit, om uit eigen beweiging, ONDANKS MIJN EIGEN PERSOONLIJKE TOESTAND ÉN DIE DIE VAN MIJN BUURTGENOTEN IN ELBURG, met dat stelletje zwakkelingen van Woningcorooratie Uwoon, die al veel langer dan anderhalf jaar nota bene WÍSTEN dat bovenbuurman EEN BEKENDE VAN DE POLITIE IS, vanwege drugsgebruik én geluidsoverlast, maar die maar hebben laten blíjven begaan, zonder énige concequentie voor hemzelf in kwestie zélf te laten gelden, zonder énige inhoudelijk juridisch mogelijk reilen en zeilen van de zaak, NU UITEINDELIJK ZO HARD MOGELIJK ALS JURIDISCH HAALBAAR IS, DE SPREEKWOORDELIJKE VLOER AAN TE VEGEN MET DE WONINGBOUWVERENIGING - TE WETEN UWOON VOOR ELBURG E.O. - OMDAT HUURDERS IN DIT LAND NOG STEEDS RECHTEN EN PLECHTEN HEBBEN MET BETREKKING TOT WOONDERFGENOT TEN OPZICHTE VAN HUURDERS EN/OF VERHUURDERS, AAN WIE ZIJ DEZE GRUWELIJK TEKORT GEGOTEN ZIJNK

Als er in Nederland, om precies te zijn, daar waar een bepaalde wooncorporatie het letterlijk NALAAT huurders, het willens en wetens SLACHTOFFER laat zijn en deze opzettelijk gederfd woongenot laat oplopen - eerst in een tijdsbestek van maanden maar uiteindelijk in jaren - dat de concequenties van dergelijk woonderfgenot niet onopgemerkt zullen blijven bij de Orde van Advocaten, de rechtsbescherming van huurders t.o.v. verhuurders en/of wooncorporatie en de lokale media! Want we máker een er een groot circus van, TENZIJ MEN SPOEDIG OVER DE BRUG KONT!

image