Elektrosmog, de schadelijke gevolgen

Reacties · 38 Bekeken

Draadloze technologie en klimaatverandering - Kathleen Burke, Sharm-el-Sheikh Egypte

Kathleen nam deel als waarnemer aan de COP27 (Klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh 2022) jl.
Haar doel is om bruggen te bouwen naar de mensen die het meest geven om de toekomst van onze wereld, die zich niet eens bewust zijn van een existentiële dreiging die nog urgenter is dan degene die ze naar Egypte kwamen om aan te pakken, en toch er nauw mee verbonden is.

Ze heeft een brief geschreven en officieel ingediend bij de COP27. De brief is verspreid onder de afgevaardigden.
Haar punt is vooral de schade die ons wireless gebruik aanricht en veelal de oorzaak vormt van veel problemen. In het artikel kun je het geheel lezen voor meer informatie(engels).

Ik geef hier alleen een aantal van haar feiten aan die de Verenigde Naties onmiddelijk zouden moeten erkennen en de controle over moeten nemen om onze kinderen te laten opgroeien (denk hierbij ook aan wat er al over 5G wordt gezegd):

 

- Elektriciteit, en geen enkele andere kracht, is verantwoordelijk voor het leven. De studie van elektriciteit moet worden hersteld in de biologie, scheikunde en geneeskunde.

- Elektromagnetische velden (EMV's) interfereren met de stroom van elektronen in onze zenuwen, onze hersenen en de pacemakers van ons hart. Dit is verantwoordelijk voor de recente enorme toename van de prevalentie van neurologische ziekten zoals ADHD, de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose en autisme, en de grote toename van de incidentie van hartaanvallen bij jonge mensen.

- EMV's interfereren met de stroom van elektronen van het voedsel dat we eten naar de zuurstof die we inademen, die dag en nacht in de mitochondriën van elke cel plaatsvindt om de energie te maken die nodig is voor het leven.

- Deze interferentie met het metabolisme - interferentie met de verbranding van suikers, vetten en eiwitten voor energie - heeft alle levende wezens in een staat van zuurstofgebrek gebracht. Dit gebeurt bij elke persoon, elk dier, elk insect en elke plant, zonder ophouden en zonder mogelijkheid om te ontsnappen.

- Het verminderde vermogen van onze cellen om suikers te verteren wordt diabetes genoemd.

- Het verminderde vermogen van onze cellen om vetten te verteren, zorgt ervoor dat ze in onze weefsels worden afgezet, wat resulteert in obesitas. Het zorgt ervoor dat ze worden afgezet in kransslagaders, wat resulteert in hartaandoeningen.

- Het verminderde vermogen van onze cellen om de zuurstof die we inademen te gebruiken, zorgt ervoor dat ze terugkeren naar anaeroob (niet-zuurstofgebruikend) metabolisme, wat resulteert in kanker.

- De buitengewone toename van deze vier pandemische ziekten - obesitas, diabetes, hartaandoeningen en kanker - wordt voornamelijk veroorzaakt door constante straling van persoonlijke draadloze apparaten en de wereldwijde infrastructuur die hen ondersteunt.

- Bij bijen, die een zeer hoog metabolisme hebben, is deze interferentie snel dodelijk. Colony collapse disorder wordt bijna volledig veroorzaakt door elektrosmog.

- De afname van 75% van vliegende insecten in natuurgebieden in heel Duitsland, en de afname van 98% tot 99% van het aantal kruipende insecten in een Puerto Ricaans regenwoud - dalingen die weerspiegelen wat wereldwijd "insectenapocalyps" wordt genoemd - worden voornamelijk veroorzaakt door de enorme toename van de intensiteit van straling van de wereldwijde draadloze infrastructuur.

- De ongekende massale sterfte van broedende vogels wereldwijd in de lente en zomer van 2022 was te wijten aan de enorme wereldwijde intensivering van draadloze infrastructuur die nu plaatsvindt op het land, in de ruimte en in de oceanen.

- De emissies van draadloze apparaten worden radiofrequentie (RF) straling genoemd. Naast de algemene interferentie met elektronenstroom in ons lichaam die optreedt van elke bron van EMV's, draagt RF-straling complexe informatie van het ene draadloze apparaat naar het andere in de vorm van frequenties en pulsatiepatronen. Het draagt dezelfde informatie naar de cellen van ons lichaam en verstoort en overstemt de communicatie tussen onze cellen en tussen ons lichaam en de aarde.

- Dit interfereert met reproductie, groei, differentiatie, rijping, genezing en normaal functioneren en is verantwoordelijk voor de dramatische achteruitgang van de menselijke gezondheid in de afgelopen twee en een half decennia.

- Deze interferentie met interne communicatie is niet afhankelijk van de dosis. Zelfs bij bijna nul vermogensniveaus is aangetoond dat RF-straling hersengolven verandert en de structuur van DNA verandert.

- Elk draadloos apparaat en elke antenne is verantwoordelijk voor elektrosmog. Geen enkele kan ooit veilig worden gebruikt, zelfs niet theoretisch. Geen zendmasten, geen mobiele telefoons, geen WiFi, geen Bluetooth en geen van de 25 verschillende draadloze apparaten die tegenwoordig eigendom zijn van het gemiddelde huishouden.

- Communicatiesatellieten, die nu bijna om de dag worden gelanceerd, tot 54 tegelijk, door overheden en particuliere bedrijven, vervuilen en veranderen de elektromagnetische omgeving van de aarde zelf enorm. Dit degradeert verder al het leven beneden, omdat elk levend wezen deel uitmaakt van het wereldwijde elektrische circuit dat te allen tijde tussen de hemel en de aarde stroomt.

- Er zijn vandaag 15 miljard mobiele telefoons op aarde die RF-straling uitzenden, samen met meer dan 6 miljoen zendmasten. Ten minste 5.000 satellieten zenden wereldwijd straling uit vanuit de ruimte, met ten minste 100.000 meer die op de planning staan en er nog komen.

Lees hier de officiële brief : https://cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2022/11/CPTF-letter-to-the-COP-27.pdf

 

Bron van dit artikel: https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=261390 

Reacties
Janis Say 3 w

https://vriendenplek.nl/read-blog/1202_de-electrificatie-van-de-maatschappij