'Regen Volgt De Ploeg': Een Stoffig Drama

Reacties · 960 Bekeken

Een tekenend voorbeeld van de misvatting dat correlatie oorzakelijk verband zou betekenen

- een klimatologische vergissing/blunder/leugen -


'Regen Volgt De Ploeg' is de conventionele naam voor een nu in diskrediet gebrachte klimatologische theorie die aan het einde van de 19e eeuw populair was in het Amerikaanse Westen en Australië.

De uitdrukking werd gebruikt als een samenvatting van een theorie door Charles Dana Wilber:

"God bespoedigt de ploeg ... Door deze prachtige voorziening, die de alleenheerschappij van de mens over de natuur is, verdelen de wolken overvloedige regens ... [de ploeg] is het instrument dat beschaving scheidt van wreedheid; en verandert een woestijn in een boerderij of tuin... Om het kort te houden: Regen Volgt De Ploeg.

 

 

Het uitgangspunt van de theorie was dat menselijke bewoning en landbouw door middel van homesteading een permanente verandering in het klimaat van droge en semi-droge streken teweegbracht, waardoor deze streken 'natter' werden.

De theorie werd in de jaren 1870 op grote schaal gepromoot als rechtvaardiging voor de vestiging van de Great Plains, een regio die voorheen bekend stond als de "Great American Desert". Het werd ook gebruikt om de uitbreiding van de tarweteelt op marginale gronden in Zuid-Australië in dezelfde periode te rechtvaardigen.

Volgens de theorie zou een grotere menselijke nederzetting in de regio en het cultiveren van grond in de loop van de tijd resulteren in meer regenval, waardoor het land vruchtbaarder en weelderiger zou worden naarmate de bevolking toenam.

.

Zoals latere historische verslagen van regenval aangaven, was de theorie gebaseerd op gebrekkig bewijsmateriaal dat voortkwam uit korte klimatologische fluctuaties die samenvielen met vestiging, een voorbeeld van de misvatting; de drogredenering, dat correlatie oorzakelijk verband betekent.

De theorie werd later weerlegd door klimatologen en wordt nu definitief beschouwd als puur bijgeloof - net als de mythe van de opwarming van de aarde vandaag.


- wanneer je het verleden kent, dan kan je het heden begrijpen - wanneer je het heden begrijpt, dan kan je de toekomst (voor)zien -


Gerelateerd:

https://vriendenplek.nl/read-blog/626_klimaatverandering 

 

Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666 
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177 
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310 

 

https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


#klimaat-verandering 

Reacties