Schaapherder scheert zijn schapen.

Reacties · 590 Bekeken

Een Herder scheert de dikke wol van zijn schapen. In hoeverre laten wij De Herder onze wol lagen afscheren?

Jesaja 53:7

7Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

Handelingen 8:32

     [32] En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open.

Vanmiddag tijdens mijn fietstochtje in Zeeuws Vlaanderen dit tafereeltje tegen gekomen.. En het klopt, dit schaap deed zijn mond niet open.
En daardoor moest ik aan deze versen denken. Maar ook hoe zit het met ons?
Hoe reageren wij als de Herder komt en de schapenvacht wilt scheren. In ons geval, hoe reageren wij als de Herder komt om van ons af te scheren als het ware de dingen die ons zo licht of zwaar in de weg zit?

Zoals het schaap zijn mond niet open trekt, en in vertrouwen de Herder laat begaan mogen wij dit ook doen. Laat Hem je pijn en verdriet maar van je afscheren, of je foute dingen.
Ook  laat de Herder het maar voor je opnemen bij onrecht of als je onprettig bejegend wordt, ook zwijgt het schaap bij slachting. Dat is nog wel moeilijk voor ons.
Maar Hij kent je en doorgrond je dus Hij weet wat het beste voor je is.

Reacties