Symbolen
Symbolen

Symbolen

17 Leden

TYET SYMBOOL
Het symbool Tyet komt oorspronkelijk uit de Egyptische mythologie, dat met de oprichting van het Nieuwe Rijk toebehoort aan de godin Isis.
Tyet heeft veel weg van anch, het Egyptische levenskruis, behalve het feit dat de beide armen omlaag hangen. Het betekent ook hetzelfde als de anch: iets als 'welvaart' of 'leven'. Mogelijk is tyet een synoniem van de anch. Het teken is in haar oudste editie gevonden in een reliëf uit de 3e dynastie, maar is volgens egyptologen veel ouder; zij vermoeden dat het teken minstens uit de proto-dynastieke periode stamt. In de oude tijd werd het amulet veelal omgesmolten tot de gezichten van Hathor of Bat als embleem voor hun cultusstatussen (dat tevens het kenteken van de kherep-ah, de paleiswacht werd). De link met Isis in het Nieuwe Rijk is waarschijnlijk ontstaan vanuit de associaties die Tyet had met de Djed, een ander Egyptisch symbool. In wandschilderingen werd de Tyet vaak vanuit decoratief oogpunt gebruikt met de Djed.
Tyet werd in het oude Egypte vaak Bloed van Isis of Isis' knoop genoemd. De naam Bloed van Isis verwijst naar de magische eigenschappen van Isis' menstruatie. De naam Isis' knoop is vooral terug te vinden in de vorm van het symbool.
In het Egyptisch Dodenboek staat over de Tyet geschreven:
U bezit uw bloed, Isis, u bezit uw macht, Isis, u bezit uw magie, Isis. De amulet (tyet, red.) is een bescherming voor deze Grote, dat iedereen zal afweren die een misdadige handeling tegen Hem zou beramen.
Bron: nl.wikipedia.org

image

TUMI SYMBOOL
Het Tumi symbool komt uit de Inca periode. De afbeelding stelt de koning Maylap voor, hij was de beschermer van de gezondheid en geneeskunst. Het symbool wordt als sierraad gedragen omdat het de drager zou beschermen tegen ziekten.

image

HET TRIQUETRAS SYMBOOL
Triquetras is het Latijnse woord voor driehoekig. Het wordt in het christendom (door invloed van het Vaticaan) gebruikt als symbool voor de heilige drie-eenheid. Daar men in het christendom ook een vis gebruikt, kan dit symbool gezien worden als 3 kruislings geplaatste vissen.

image

TRISKELE SYMBOOL
Het Triskele is een oud Keltisch symbol, de drie cirkels van het leven, of voor Land, Zee en Lucht. Elke cirkel gaat van buiten naar binnen waar ze bij de oorsprong samenkomen.
TRISKELION SYMBOOL
Triskelion (ook trinacrie of triskele, afkomstig uit het Oudgrieks; τρισκελής "driebenig" is een symbool bestaande uit 3 gebogen mensenbenen, of, meer in het algemeen, drie verbonden spiralen of elk symbool met driemaal rotatiesymmetrie. Deze voorstelling van een rad met drie benen of drie benen in driepas is een al sinds de oudheid een geliefd symbool en wordt in de heraldiek en de emblemata, de symbolenleer, gebruikt.

Een behoorlijk aantal voorbeelden kun je vinden op mijn website casperswereld.nl onder SYMBOLEN, onder de T

image

TRISHULA SYMBOOL

Aum Trishula staat, in het Hindoeïsme, symbool voor de drietand van Shiva Darma, de voornaamste god in het Shivanisme.
De drie tanden symboliseren: Verlangen, Daadkracht en Wijsheid

image