Hoi hoi .ik ben niet van Facebook af gegooid dus ik hoop dat ik hier welkom ben. Ben wel gecensureerd door familie en mijn kinderen die overstuur raakte door mijn niet mee gaan in het prik verhaal. Heb wel eens wat gedeeld op Facebook maar niet vaak. Had Twitter voor mijn eigen ruimte zeg maar maar het bleek dat een van mijn zoons mij onder fake account volgde op Twitter. Hij bleek kwaad te zijn geworden en kon niet zeggen voor poos omdat dan zijn volgen van mij onder fake name e.d uit zou komen. Voelde zijn boosheid. Heb op gegeven moment hem geconfronteerd en hij ging praten en het hele verhaal kwam maar buiten. Ik heb hem gezegd dat ik hem nooit geaccepteerd had als Twitter vriend omdat ik dat gescheiden wilde houden, meer mezelf kon zijn en zeggen wat ik dacht zonder iemand verder te kwetsen. Vindt het eng om mijn mening te geven. Ben een vrouw van 62 en dat gewoon niet gewend te doen. Maar er gebeurd zoveel onrecht en erge dingen dat ik wel moest gaan delen...dit is mijn verhaal over sociale media...

Sinds vorig jaar december echt geen fabook meer heerlijk rustig, Messenger eraf gegooid en ook recent Telegram. ik heb nu vriendelplek, Gettr en Signal, tevreden tot zover. vind het soms alleen moeilijk om dingen te delen omdat mij vrienden, vriendeplek niet kennen en niet durven over te stappen en van Gettr hebben ze al helemaal nooit van gehoord. hoezo vastgeroest. Youtube vermijd ik zoveel mogelijk en gebruik BitChute. Liefst gaat whatsapp er ook af en gebruik ik alleen Signal, maar ook hier geld het zelfde en ik heb ook nog eens klanten die hebben alleen Whattsapp dus dillema. Meerdere malen oproepen gedaan maar zonder resultaat.

Om dit

Gekopieerd bericht.
Iets om over na te denken ....

Van alle vaccinaties die ik in mijn leven heb gekregen: Tetanus, Rodehond, Mazelen, Bof, Polio, Hepatitis en TBC;

Nog nooit heb ik zoveel verwarring meegemaakt over een vaccin dat zegt dat ik een masker moet dragen en me sociaal moet distantiëren, ook al ben ik volledig gevaccineerd. Blijkbaar kan ik het virus nog steeds oplopen of verspreiden, ook al ben ik volledig gevaccineerd.

Ik heb me nooit dubbel hoeven laten vaccineren en ben nooit door instanties omgekocht om me te laten vaccineren om een auto, geld of andere prijzen te winnen.

Ik hoefde me nooit zorgen te maken over hartproblemen en/of bloedklonters en DOOD als bijwerking.

Ik ben nooit veroordeeld omdat ik me niet liet vaccineren.

Ik ben nooit gediscrimineerd als het ging om reizen of andere reguliere diensten.

De vaccins die ik hierboven opsomde, hebben me nooit gezegd dat ik een slecht persoon was omdat ik ze niet nam of omdat ik ze nam.

Ik heb nog nooit een vaccin gekend dat de relatie tussen een familielid of goede vriend bedreigt.

Ik heb nog nooit geweten dat een vaccin voor politieke doeleinden werd gebruikt, en ik heb nog nooit geweten dat een vaccin werd gebruikt om kinderen over te halen gratis ijs te eten.

Ik heb nog nooit een vaccin iemands broodwinning, baan, school, enz. zien bedreigen.

Ik heb nog nooit een vaccin gezien waarbij de toestemming van een twaalfjarige voorrang heeft boven die van de ouders.

Na alles wat ik heb gezegd, kan iemand mij vertellen waarom ik een samenzweringstheoreticus, ongeschoold en onvoldoende onderzocht ben omdat ik niet bereid ben dit vaccin te nemen? UNTIL de klinische proeven zijn voltooid in ten minste twee jaar.

Na alle vaccins die ik hierboven heb opgesomd, heb ik nog nooit een vaccin gezien dat een samenleving zo discrimineert, verdeelt en veroordeelt als dit vaccin.

Zoveel informatie wordt gecensureerd, gewist en van het internet verwijderd.

Veel artsen en wetenschappers worden gecensureerd en het wordt hun verboden zich uit te spreken of legitieme vragen te stellen wanneer wat is toegestaan of niet is toegestaan, nergens op slaat.

Mensen nemen dit vaccin met DOOD als bijwerking om hun vrijheid terug te kopen (wat vanaf het begin hun mensenrecht was. Ze zijn het nooit kwijtgeraakt) NIET om te voorkomen of zich te beschermen tegen een virus. Omdat het niet werkt.

Mensen die dubbel gevaccineerd zijn, krijgen het virus en sterven er toch aan. Serieus. Kun je dat nog eens lezen?

Dit is echt een krachtig vaccin. Het doet al die dingen die ik noemde, en toch? Het doet niet wat alle andere vaccins die ik eerder noemde wel moeten doen, namelijk COVID bestrijden, een virus met een natuurlijk genezingspercentage van 99%, dankzij ons geweldige immuunsysteem!

Als je niet opkomt voor keuzevrijheid, dan ben je op geen enkele manier bezig om dit land terug te brengen naar de normaliteit.

U bevordert een samenleving die verdeeldheid zaait. U onderwerpt mensen aan een tweederangs bestaan en steelt de vrijheid van uw eigen toekomst en die van uw kinderen.

Voel je vrij om te kopiëren en te herdistribueren!

en...........DENK NA of lees het nog eens !

image

Ik ben al een aantal keren geblokkeerd omdat ik dit geplaatst had. En dan zeggen ze dat het bericht niet klopt, dus volgens de factcheckers liegt de staatscourant ???

image

En weer 'n block,om iets wat ik plaatste uit 'n Groningse krant

Column: ‘SARS-CoV-2, feitelijk grafeenoxidevergiftiging?’
9 Juli 2021
LONGREAD – Onderzoekers tonen aan dat coronavaccins en verplichte coronamaatregelen de wereldbevolking structureel blootstellen aan grafeenoxide nanodeeltjes.

Spaanse onderzoekers hebben aangetoond dat de Pfizer vaccinvloeistof voor minstens 99 procent bestaat uit grafeenoxide.

In 2010 ontvingen Andre Geim en Konstantin Novoselov de Nobelprijs doordat ze er in 2004 als eerste in slaagden om een laag grafeen te isoleren en de eigenschappen van grafeen verder onderzochten. Zo kan de geleidbaarheid van grafeen verhoogd worden door te doteren (is het opzettelijk inbrengen van onzuiverheden in het materiaal) of kan het zelfs gemodificeerd worden bij kamertemperatuur tot supergeleider. Uit onderzoek in 2012 aan de Universiteit van Edinburgh blijkt dat mensen die betrokken zijn bij de productie van wondermateriaal, dat gebruikt wordt om computers en touchscreens te verbeteren, het risico lopen op longschade door het inhaleren van nanodeeltjes grafeen. Terwijl grafeen al vele toepassingen kent, blijkt het makkelijk door te dringen door het menselijke celmembraan, bevestigt ook een andere studie uit 2013.

Het kan ongewenst geïnhaleerd, bewust geïnjecteerd of geïmplanteerd worden in biomedische technologie, terwijl we mogelijk nog onvoldoende weten over de interactie tussen menselijke cellen en grafeen. In grondwater zou grafeen zich minder stabiel gedragen en daarmee al snel afbreken, maar in oppervlaktewater zou dat niet het geval zijn.

Nanomaterialen
Het RIVM schrijft over nanomaterialen in het algemeen op haar website: Er is nog relatief weinig bekend of werken met nanomaterialen gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Dit komt onder andere doordat een goed overzicht ontbreekt van bedrijven die met nanomaterialen werken. Wel weten we dat het risico op blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek vooral afhangt van de kans dat nanodeeltjes kunnen worden ingeademd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het werken met nanomaterialen in poedervorm, in spray-toepassingen (zoals spuitverf) en bij het bewerken van materialen waar nanodeeltjes in verwerkt zitten.

Het is niet eenvoudig om blootstelling aan nanomaterialen op de werkplek te meten en te karakteriseren. Daarvoor is vaak een combinatie van verschillende meetapparaten nodig. Daarnaast is slechts van een beperkt aantal nanodeeltjes de schadelijkheid onderzocht. Het risico van nanodeeltjes kan niet zonder meer worden afgeleid uit gegevens van dezelfde stof in niet-nanovorm. Een chemische stof kan in nanovorm uit verschillende groottes en vormen bestaan, elk met unieke eigenschappen en specifieke risico’s. Dit maakt het moeilijker om gezondheidskundige grenswaarden te bepalen voor beroepsmatige blootstelling aan nanodeeltjes. Slechts voor een klein aantal nanomaterialen zijn nanospecifieke gezondheidskundige grenswaarden beschikbaar. De meeste hiervan hebben geen wettelijke status. Een overzicht van gezondheidskundige grenswaarden is te vinden in de WHO-richtlijn “WHO guidelines on protecting workers from potential risks of manufactured nanomaterials“.

Feitelijk stelt het RIVM hiermee dat er maar weinig valt te zeggen over eventuele gezondheidsrisico’s die nanomaterialen met zich mee kunnen brengen en dat richtlijnen ook moeilijk vast te stellen zijn door de uiteenlopende unieke eigenschappen. Binnen de huidige wettelijke kaders moeten producenten en importeurs van stoffen ‘veilige producten’ op de markt brengen, maar wat dit precies betekent voor nanomaterialen is niet gedefinieerd.

Grootschalige blootstelling grafeenoxide
De Spaanse onderzoekers vermoeden dat een deel van de wereldbevolking reeds sinds het griepseizoen van 2019 is blootgesteld aan grafeenoxide in het griepvaccin als hulpstof. Ook wordt grafeen toegepast in niet-medische mondkapjes volgens het RIVM. Allereerst door vrijwillige griepvaccinatie en later verplichte coronamaatregelen werd volgens de onderzoekers dus kunstmatig een wereldwijde SARS-CoV-2 pandemie gecreëerd.

De Spaanse onderzoekers en professoren hebben samen met La Quinta Columna bevestigd dat alle COVID vaccins (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Janssen, Johnson & Johnson,…) opmerkelijke hoeveelheden nanodeeltjes grafeenoxide bevatten. De intranasale COVID vaccins die pharmabedrijven aan het voorbereiden zijn zouden ook enorme dosissen grafeenoxide nanodeeltjes bevatten. Grafeenoxide nanodeeltjes zouden tevens zijn toegepast in PCR swabs en antigeentesten. Doordat mondkapjes op straat belan(d)den, blijven ook grafeenoxide nanodeeltjes in het milieu en mogelijk ook oppervlaktewater achter. Of en in welke mate hierdoor (langdurige) milieuschade optreedt is onduidelijk.

Grafeenoxide is volgens de onderzoekers een giftige chemische stof die trombose en bloedklonters kan veroorzaken, het immuunsysteem kan ondermijnen en zou kunnen leiden tot een cytokinestorm. Als er in korte tijd veel cytokine, ontstekingseiwitten, worden uitgescheiden kan dit leiden tot