"Op De Boerderij" - Een 'Essay' in Tien 'Frases'

Reacties · 416 Bekeken

'Op De Boerderij' - een assertie in delen om inzicht te verschaffen waar het 't huidige en toekomstige wereldbeeld betreft aangaande de machinaties achter de geo-politieke schermen die die wereld vormgeven - en niet per se ten goede ...

*

- Het Programma voor De Grote Marxistisch-Communistische Totalitaire Omwenteling

! (o¿O) ?

Sinds begin 2020 is het C-19 virus over de hele wereld verspreid en steeds meer mensen hebben het gevoel dat er iets mis is met de zogenoemde pandemie en de crises die elkaar in een toenemend tempo opvolgen.

Eindeloze tegenstrijdigheden, verregaande intimidatie van burgers, de gerichte vernietiging van bestaansmiddelen, industrieën, bovenal het MKB en persoonlijke vrijheden als de primaire taak van de autoriteiten lijken het credo. Niet alleen hier, in het landje aan de Noordzee of in 'het Westen', maar over de gehele wereld.

Zeer vergezocht lijkt deze 'overdenking' niet. In de zomer van 2020, toen men na de eerste schrik weer voorzichtig begon te wennen aan een bepaalde normaliteit, hoorden we over de “Great Reset”. Er werd ineens gesproken over de Grote Reset; de Grote Herstart, "Build Back Better", en de unieke mogelijkheid die Covid-19 zou bieden een veronderstelde 'betere wereld' te realiseren... https://vriendenplek.nl/read-blog/640 


- Zij Die De Wereld Regeren

Gelijk het oude Rome wordt de wereld geregeerd door een driemanschap, een triumviraat.

Waren dat toen personen: Gaius Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus en Marcus Licinius Crassus; het eerste Triumviraat (59v.C.) - er zouden velen volgen - nu, heden ten dage, zijn dat conglomeraten; beleggingsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen; grootaandeelhouders wo. banken en verzekeringsmaatschappijen, kortweg, institutionele beleggers.

Ze bezitten, dan wel controleren, alle industrieën en instituties, van grondstof tot eindproduct; van planning tot realisatie. https://vriendenplek.nl/read-blog/909 


- Hegeliaanse Dialectiek - Het PRO-Scenario

Overheden zijn op dit moment, wederom, druk bezig met wat ze altijd al gedaan hebben/doen; waar ze hun bestaansrecht aan ontlenen, door het principe toe te passen dat de wereld regeert : middels drogredenen volledige populaties in probleemsituaties te zetten die grotendeels fictief zijn, bedoeld om achterliggende agenda's te realiseren, in deze "Agenda 2030" en gerelateerde politiek agenda's als "The Great Reset" en zijn allen van hetzelfde laken een pak.(1)(2)

Daartoe gebruiken ze een beproefd concept: Hegeliaanse Dialectiek, ook bekend als PRO of het P-R-O-Scenario, en bestaat uit vier simple stappen: PPRO; (vooropgezet) Plan -- (kunstmatig) Probleem -- (gegenereerde) Reactie -- (gewenste) Oplossing - en daarmee is de cirkel rond, want de -gewenste en openlijke- "Oplossing" is gelijk aan het -vooropgezette en verborgen- Plan. Huub, Huub, Huub, Barbatruuk.

Echter, wanneer een 'oplossing', in effect, een ander -groter- probleem schept, is het geen oplossing - dan is er sprake van of incompetentie of opzet: beleid.

Wanneer zij die ons keer op keer vertellen dat er een probleem(situatie) is, ook steeds dezelfde blijken die de 'oplossing' aandragen en daarmee niet alleen hun machtspositie handhaven, eveneens versterken, daar persoonlijk en politiek voordeel uithalen, effectief de bevolking (nog meer) onderdrukken; een moderne slavernij indrukken - en dat alles in een kant-en-klaarpakket met de sticker 'crisis' ... wat is het mysterie dan nog; hoe naïef moeten we dan zijn niet te zien wat er werkelijk gaande is? https://vriendenplek.nl/read-blog/576 


- Onzichtbare Manipulatie

We kunnen een probleemsituatie pas echt bij de horens vatten wanneer het daadwerkelijk doorzien wordt; de essentie ervan wordt begrepen, eerder niet. Vóór die tijd handelen denkende te weten wat we aan het doen zijn maakt de zaken er niet beter op, eerder tegenovergesteld. Weten en begrijpen is niet twee keer hetzelfde ding, net zoals begrijpen en doorzien dat niet is, echter wel tot elkaar kunnen leiden.

De wereld wordt geregeerd middels principes; wetmatigheden, universele wetmatigheden, die zijn voor een ieder gelijk, dus ook voor demagogen. Ze gebruiken dan ook methodieken in de vorm van geruisloze wapens om te kunnen manipuleren.

Alles dat van een standaard wapen wordt verwacht, wordt ook van een geruisloos wapen verwacht door de bedenkers ervan, maar dan in de eigen manier van functioneren... https://vriendenplek.nl/read-blog/484 


- Slavernij 5.0

We zijn aanbeland bij de aanloop naar fase 5 van slavernij : 'De Grote Herstart': 'Build Back Better', effectief een technologische update van de voorgaande fases van slavernij, een hybride vorm, de technocratie; de verschuiving van het militaire-industriële complex naar het technocratische-industriële complex: de digitaal-technologische plantage; digi-slavernij, effectief terug naar fase 3, maar dan met wifi: het neo-feodalisme. https://vriendenplek.nl/read-blog/702 


- Het Ultieme Doel van Globalisten

We zijn niet onderhevig aan een klimaat-crisis of een corona-virus, we zijn onderhevig aan een megalomanie-crisis en een psychopathie-virus.
Dat leidt onvermijdelijk tot een pathocratie en dientengevolge tot een extremistisch dictatoriaal bewind.

Globalisten vormen een zeer goed georganiseerde sekte van narcistische sociopaten en megalomane psychopaten, een andere soort, die parasiteert op normale mensen, de samenleving.

Er wordt al geruime tijd en uitgebreid geschreven en gepubliceerd over de globalisten, hun gedachtegang en het sekte-achtige geloof dat achter hun motieven en doelstellingen schuilgaat.

Er is reeds volop bewijs gepresenteerd dat het gedrag van globalisten rechtstreeks te vergelijken is met dat van narcistische sociopaten dan wel megalomane psychopaten. Globalisten zijn dan ook een zeer goed georganiseerde sekte van sociopaten en psychopaten die een andere soort zijn dan normale menselijke wezens, want het ontbreekt hen aan zaken die bij normaal menselijke gedrag horen, met name geweten, empathie en zelfreflectie.

Om de wereld echt te veranderen is het nodig dat de mensheid zich eindelijk realiseert dat deze mensen anders zijn dan wij, dat het een parasitaire soort is die zich voedt met ons. Ze zijn niet makkelijk te herkennen, tenzij we weten waar we naar moeten kijken... https://vriendenplek.nl/read-blog/448 


- Het Plan : Mens 2.0

De krachten achter de schermen willen helemaal geen 'medicijn' tegen 'Covid-19' of elk ander toekomstig 'virus' noch een oplossing voor om 't even welk probleem.

De architecten willen -al dan niet verplichtte- vaccinaties, voorgedaan als 'medicijn'. In werkelijkheid het middel tot het doel: transhumanisering - de agenda achter de gendergekte. Dit wordt bereikt middels nanobots; ‘quantum dots’ (Q-dots) in de vaccinaties die ons RNA/DNA van binnenuit veranderen, aangestuurd door externe elektrische impulsen via 5G/6G/7G technologie; de masten plus de antennes; de "pizzadozen", en het satellieten-netwerk dat rond de aarde wordt aangelegd : Space-X. 

Op die manier moet uiteindelijk gekomen worden tot de zogenoemde 'singulariteit'. De stap die de mensheid nog moet gaan maken in haar 'evolutie' - zo zal het worden gebracht/gepromoot onder het mom van 'het redden van het klimaat' en 'het bestrijden van de Covid-19 pandemie' of om 't even welke 'levensbedreigende' "probleemsituatie". Het is de stap waarbij onze lichamen en hersenen dusdanig getransformeerd worden zodat steeds meer natuurlijke cellen en eigenschappen vervangen worden middels nano-technologie en kwantum mechanica.

Daarmee worden we volledig geïntegreerd met het internet (der dingen) en kunstmatige intelligentie, de 'metaverse'. Die K.I. zal ons dan aansturen en zal voor ons denken, waarmee we verworden tot semi-synthetische, patenteerbare bio-robots; gevangenen van en in een Digi-Cosmos.

De opkomst van de bio-machines in een brave nieuwe wereld - De 24/7 geëlektrificeerde realtime gedigitaliseerde wereldwijde bewaking van elk gepatenteerd individu in een comateuze staat (van zijn). https://vriendenplek.nl/read-blog/649 


- Wanneer psychopathie religie, beleid en sluipenderwijs de norm wordt

- Pathocratie: 'een overheid die overwegend bestaat uit individuen met persoonlijkheidsstoornissen, met name narcisme, sociopathie en psychopathie' -

Ondanks een groeiende interesse in de wetenschap en psychologie waar het narcistische sociopaten en megalomane psychopaten betreft, lijkt het alsof de samenleving van vandaag de dag uit het oog is verloren hoe deze mensen de kern van een beschaving of natie kunnen saboteren.

Het is makkelijk te hyperfocussen op collectivistische ideologieën als de bron van maatschappelijke problemen en over het hoofd te zien dat deze ideologieën niet in een vacuüm functioneren; ze kunnen zelf geen schade aanrichten, een ideologie heeft sociopatische individuen en psychopathische 'lijders' nodig die de rest aanzetten en opdragen destructief gedrag ten toon te spreiden onder het mom van noodzaak en progressie.

Er is iets met collectivisme waardoor het zich uitstekend leent voor projectie en hypocrisie - collectivisme is immers organisatie door dwang, openlijk of subtiel, in plaats van vrijwillig te zijn. Wanneer een politieke ideologie een religie wordt; geloofsovertuiging, beleid; normatief, dan is het makkelijk om in een ijveraar te veranderen, een fanatieke zeloot, om maar 's een pleonasme te gebruiken.

Hoewel zeloten kracht vinden in hun vastberadenheid en hun cultisme, hebben ze ook de neiging om elk zelfbewustzijn te missen. Ze worden letterlijk krankzinnig van toewijding aan hun zaak, tot het punt dat ze het overzicht verliezen over of 'hun zaak' wel of niet eerlijk en rechtvaardig is. Hun gedrag wordt daardoor steeds grilliger en steeds meer onsamenhangend en elke persoon die ze tegenkomen die hun mening niet deelt, wordt onmiddellijk gezien als een ketterse vijand die moet worden ontmaskerd of vernietigd, desnoods letterlijk.

Voor buitenstaanders die naar binnen kijken zijn fanatici een eindeloze bron van komedie. Je kunt niet anders dan erom lachen omdat hun hersenkronkels, kretologieën en uitbarstingen onzinnig en absurd zijn - bekijk bijvoorbeeld "Libs of Tik Tok" voor een bibliotheek aan voorbeelden. Zolang ze geen echte macht hebben, dienen deze mensen als een herinnering aan, en waarschuwing voor, wat er gebeurt wanneer mensen rede voor waanzin inruilen. Ze kunnen beangstigend zijn, maar ze dienen zowel voor amusement als voorbeeld voor de mensheid als geheel, om ons geaard te houden; 'down to earth'. Wanneer fanatici echter aan de macht komen, houden die zaken op grappig te zijn.

Hoe gaan we met dit gevaar om, niet alleen op korte termijn, vooral op langere termijn?

Onze politieke cultuur moet fundamenteel worden veranderd met het oog op psychopathie en andere afwijkende mentale eigenschappen. We kunnen het effect dat deze mensen hebben op de samenlevingen en de mensheid als geheel niet langer negeren. https://vriendenplek.nl/read-blog/1221 


- De Honderdste Aap - System Overload

De overheid -in al hun wijsheid- geeft ons met regelmaat gouden kansen door ons te confronteren met probleemsituaties, de zogenoemde valse vlaggen, als middel tot een doel - waarmee we onbedoeld, echter wel potentieel, kansen geboden krijgen, die we vervolgens niet grijpen omdat we het trucje niet doorzien. Lees "De Open Samenleving en Haar Vijanden" (online), van Karl Popper, waarin omschreven wordt hoe een dictatuur ontstaat en ten onder gaat - een eye-opener.

Met de corona/covid-19 hype/hoax geeft de overheid ons wederom een ideale kans in handen om hen buiten spel te zetten waartoe we een aantal dingen kunnen doen en de controle naar ons toe kunnen trekken, en doorpakken ... https://vriendenplek.nl/read-blog/627 


- Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Hoeft Te Komen

De Enige Constante : Verandering

Zowel de wiskunde als de geschiedenis leert ons dat elke dictatuur, beginnend of reeds gevestigd, openlijk of verborgen, eindig is; vroeg of laat ten onder gaat, geen stand houdt.

Dat komt door een aantal aspecten en begint gelijk al bij het fundament ervan: de ideeën, principes, die er aan ten grondslag liggen. Een dictatuur, gezien de aard ervan, is strijdig met zichzelf en daarmee gedoemd ten onder te gaan, want elk totalitair systeem is intrinsiek paradoxaal; een fictie. Zie: Karl Popper. "De Open Samenleving en Haar Vijanden."

We zien het nu eveneens, bij de bedoelde coronadictatuur, er worden wederom dezelfde denk- en inschattingsfouten gemaakt door de 'architecten' ervan, en gelukkig maar, en verklaarbaar, maar laten we ze hier op het net via het uitwisselen van ideeën en inzichten vooral niet wijzer maken dan ze zijn. Demagogen kunnen ook lezen. https://vriendenplek.nl/read-blog/621 

 

 

- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177 

https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 
https://vriendenplek.nl/WaarofNietWaar 

 

 

- https://mewe.com/join/fof-feitoffictiefactorfiction 
- https://www.facebook.com/groups/foffeitoffictie 
- https://www.facebook.com/groups/waoniwa 

Reacties