De Wereldregering Gepresenteerd - Agenda 2030

Zo zagen we eind 2015, en pal onder onze ogen, of misschien passender gezegd: niet, want niemand of z'n moeder hoorde je erover, de kant en klare blauwdruk voor de New World Order gepresenteerd : The Brave New World.

In september 2015 werd door de Verenigde Naties de blauwdruk voor een wereldregering (NWO) gepresenteerd. Een plan dat het managen van de totale planeet behelst en uit de doeken werd gedaan op de zogenaamde "Sustainable Development Summit" van de VN.
 
Een paar zeer bekende namen gaven acte en spraken tijdens deze Summit w.o. Paus Francis, en gezien 'zijn' uitspraken over één wereldbank (het Vaticaan is een bank) één wereldregering, meer politieke autoriteit en één, gezamenlijke, religie ....... vul maar in.
 
De focus van de agenda lag op klimaatverandering, natuurlijk, en adresseerde ook specifiek onderwerpen als economie, landbouw, onderwijs en gelijkheid van seksen.
 
Het was/is in werkelijkheid onderdeel van de beruchte 'Agenda 21', tijdens de summit omgedoopt tot "Agenda 2030", waarbij de mens als een belasting voor de aarde wordt gezien en dus ieder facet van het leven onder controle van een centrale overheid, een wereldregering, zal moeten worden gebracht.
 
.
 
Het begrip 'sustainable' (duurzaam) is misschien wel één van de smerigste in alle talen, want aan alle kanten misbruikt, en het is dat begrip, in combinatie met het woord 'ontwikkeling', dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van een wereldregering. Met de frase “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven te regelen.
 
Nog nooit eerder in onze recente geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals in september 2015 gebeurde en het beslag kreeg in december daaropvolgend onder de naam "Big Data and the 2030 Agenda for Sustainable Development". Wat er werd gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk voor een totalitaire wereldregering inkluis een wereldleger, een wereldbank, een wereldvaluta (de chip), een wereldreligie (statisme) en in december werd er even "Big Data" bijgevoegd; de surveillancemaatschappij, Big Brother.
 
Het werd allemaal verkocht als prachtig en geweldig en dè oplossing - en op het eerste gezicht lijken een aantal zaken genoemd ook best redelijk - totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven aangaat dat centraal geregeld zal gaan worden en verder uitgewerkt in een project gekoppeld aan "Agenda 2030" genaamd "Vision 2050".
 
.
 
Er is een lijst samengesteld die 17 doelstellingen bevat en wanneer je die bekijkt dan begrijp je dat dit inderdaad een raamwerk voor een wereldregering is:

 1. Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.
 2. Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
 3. Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.
 4. Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang leermogelijkheden heeft.
 5. Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.
 6. Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
 7. Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.
 8. Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve arbeidsmogelijkheden en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.
 10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.
 12. Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.
 13. Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.
 14. Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het duurzaam beheer van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van land en stop het verlies aan biodiversiteit.
 16. Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.
 17. Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
.
 
Zoals je ziet, het woord 'duurzaam' komt verdacht veel voor, het gaat dus veel en veel verder dan het redden van het milieu of het bestrijden van de klimaatverandering.
Het is ook voor het eerst dat de katholieke kerk hand in hand met de Verenigde Naties een dergelijke agenda presenteert. Sterker nog, zijne schijnheiligheid reisde speciaal naar de Summit om deze officieel te openen.
.
 
Voor een ieder die 'Agenda 21' kent - nu dus 'Agenda 2030' en/of 'Vision 2050' - komen de 17 nobel klinkende punten 'vertaald' - de politiek excelleert in 'verschuiltaal'; eufemismen - in werkelijkheid neer op het volgende:
 
 1. Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.
Vertaling: Gecentraliseerde banken, IMF, Wereldbank, Federale Reserve om alle financiën onder controle te houden, een digitale wereldmunt in een maatschappij zonder contant geld.
 
 2. Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.
Vertaling: GMO (genetisch gemanipuleerde organismen)
 
 3. Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.
Vertaling: Massale vaccinaties. Codex Alimentarius.
 
 4. Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang leermogelijkheden heeft.
Vertaling: VN propaganda, hersenspoelen door verplicht onderwijs van de wieg tot het graf.
 
 5. Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.
Vertaling: Bevolkingscontrole door gedwongen “Gezinsplanning”.
 
 6. Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.
Vertaling: Privatiseer alle waterbronnen en vergeet niet om fluoride toe te voegen.
 
 7. Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.
Vertaling: Installatie van een 'smart' energienetwerk met overal 'slimme' meters. 'Smart Cities'.
 
 8. Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve arbeidsmogelijkheden en fatsoenlijk werk voor iedereen.
Vertaling: NAFTA, CETA, TTP, TTIP, vrije handelszones die enorme voordelen bieden aan megabedrijven.
 
 9. Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.
Vertaling: Tolwegen, beperkingen op vrij reizen, allerlei milieubeperkingen.
 
 10. Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
Vertaling: Nog meer lokale overheden met een bureaucratie van een gemuteerde octopus die zowel gelijkheid als diversiteit propageren.
 
 11. Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.
Vertaling: De Big Brother observeringsstaat.
 
 12. Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.
Vertaling: Gedwongen draconische bezuinigingen.
 
 13. Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.
Vertaling: Emissiehandel (Cap and Trade), extra belastingmaatregelen voor zowel bedrijven als burgers (footprint taxes).
 
 14. Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Allerlei milieubeperkingen, controle van alle zee- en oceaanbodems, inclusief mineraalrechten voor de bodem van de oceaan.
 
 15. Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het duurzaam beheer van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van land en stop het verlies aan biodiversiteit.
Vertaling: Nog meer milieubeperkingen, meer controle over natuurlijke hulpbronnen en mineraalrechten.
 
 16. Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.
Vertaling: VN “vredesmissies”, meer overleg met meer VN instituten om nog meer “vredesmissies” uit te voeren en nog meer controle te krijgen over bepaalde gebieden, afschaffen recht op wapenbezit in met name Amerika.
 
 17. Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Vertaling: Verwijder wereldwijd de nationale soevereiniteit, bevorder globalisatie onder de “autoriteit” van de Orwelliaanse bureaucratie van de VN.
 
Gezellig, niet?
 
De Duurzame Ontwikkeling Doelen : De Propaganda vs De Realiteit
 
Zo zagen we dus eind 2015, en pal onder onze ogen, of misschien passender gezegd: niet, want niemand of z'n moeder hoorde je erover, de kant en klare blauwdruk voor de New World Order gepresenteerd : The Brave New World.

Janis Say

124 Blogs posts

Reacties
Zohra 2 jr

Goed stuk!