Parasieten en Vampiers - Energie Oogsten

Reacties · 436 Bekeken

De top van de piramide steunt op de gehele piramide en de gehele piramide steunt op de basis, het fundament. Dus waar denken we dat de werkelijke macht ligt?

.

De samenleving bestaat grofweg uit drie klassen mensen:

- de hogere klasse; die het meeste geld hebben
- de middenklasse; die werken om de geldstroom op gang te houden
- de lagere klasse; die voor hun eigen onderhoud werken en...
... om de middenklasse te laten werken in het voordeel en...
... verdere verrijking van, verrassing, de hogere klasse.

Een zichzelf-voedende terugkoppeling.

Wie denk je zou dat bedacht hebben?

.

Energie - Het wordt erkend als de sleutel tot alle activiteit op aarde. Natuurwetenschappen is de studie van de bronnen en de controle van natuurlijke energie. Sociale wetenschappen, theoretisch uitgedrukt als economie, is de studie van de bronnen en de controle van sociale energie. Het zijn allebei boekhoudsystemen: wiskunde. Daarom is wiskunde de primaire energiewetenschap en kan de boekhouder koning zijn als het publiek onwetend kan worden gehouden over de methodologie van het boekhouden. Alle wetenschap is slechts een middel tot een doel. Het middel is kennis. Het doel is controle. Daarnaast is er nog een factor van belang: wie de begunstigde zal zijn.

Bestuur - Het voornaamste idee van een 'regering' was ervoor te zorgen dat de vrijheden en rechten van ieder persoon beschermd werden, dat niemand door een ander persoon of een groep personen gedwongen werd iets tegen de wil te doen; om te bemiddelen en te beschermen wanneer er geschillen ontstonden. De 'wet' was eenvoudig: telkens wanneer iemands vrijheden en rechten inbreuk maakten op die van een ander, was het de taak van de gouverneur om daarop te wijzen. Dit was het hoofddoel van de regering en elke gouverneur werd vrijwillig gesteund door de gemeenschap die hen (ver)kozen.

Function Creep - Toen, op een dag ... doelverschuiving ...

.

Omkering Regeringen en hun tentakels zijn een monster geworden; samen zijn ze een parasiet van gigantische proporties; een mondiale vampier, en waar regeringen dan ook mee komen, geen van hen doet het werk en dragen ​​niet de lasten, dat doet de bevolking. Wat voor zin heeft een 'regering' zoals het functioneert dan, wanneer het volk al het werk doet en het juk draagt?

Bloedzuigers - Hoe de 'overheid' zichzelf dan moge zien, het gedraagt ​​zich als een parasiet en elke bedreiging voor het bestaan ​​wordt aangepakt op een manier die de dreiging vernietigt om het voortbestaan ​​van de parasiet te garanderen. De aard van een parasiet is om te gedijen op zijn gastheer, hem in veel gevallen te verlammen en uiteindelijk te doden, en daarbij zichzelf te doden. De algemene parasiet 'denkt' niet op de lange termijn, alleen op de korte termijn. Er bestaat echter nog een ander soort parasiet; degene die wel op de lange termijn 'denkt', de Homo Concoctus.

Meesters en Dienaren - De 'meesters' zelf hebben ook hulpbronnen nodig en gebruiken 'dienaren' om deze te verkrijgen, wat betekent dat de 'meesters' niet zelfvoorzienend zijn. Ze zijn net zo afhankelijk van de schepping en de natuur als ieder ander. Ze zijn in werkelijkheid angstiger dan de gemiddelde persoon, omdat zij ons meer nodig hebben dan wij hen. Daarom besteden ze het grootste deel van hun tijd aan het maken van plannen die alleen over ons gaan; zich zorgen makend over hoe ze ons moeten regeren, hoe ze ons moeten onderdrukken/manipuleren/controleren.

Illusies - De meesters zullen alles doen wat nodig is om de omgekeerde piramide-illusie in stand te houden - en zolang de illusie in stand kan worden gehouden, zal slaafsheid de realiteit van de dienaar zijn - ongeacht de sprookjes die de dienaren voor zichzelf verzinnen waarin ze kunnen 'geloven', bedoeld om het hoofd te bieden aan de steeds groter wordende leegte in hun leven, een gevoel dat een gevoel van schijnbare hulpeloosheid en hopeloosheid veroorzaakt.

Veiligheid in Aantallen - Ze gebruiken oorlog, armoede, ziekte, angst, vijandigheid ... de lijst is eindeloos ... om te overleven omdat onze aantallen te groot zijn geworden, er zijn er te veel van ons om onder controle te houden. Voor hen schuilt het altijd aanwezige gevaar: we zouden ze onder de voet lopen zodra we onze macht beseffen.

De Realiteit Het is niet de keten van commandos, het is de keten van gehoorzaamheid. Arbeiders hebben geen koningen nodig, koningen hebben wel arbeiders nodig. Zonder arbeiders zijn koningen verloren en hulpeloos; zullen met lege handen staan. Wat zijn meesters zonder slaven, want zonder slaven zijn er geen meesters.

De Piramide - De top van de piramide steunt op de gehele piramide en de gehele piramide steunt op de basis, het fundament. Dus waar denken we dat de echte macht ligt?

Vrijheid Word wakker en zie de realiteit voor wat die is. Gooi de boeien af, houd op slaven te zijn, en de meesters zullen ophouden te bestaan... Zo gemakkelijk is het, echt waar ...

.

Ref.

'Parasites and Vampires - Harvesting Energy'


- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie

Reacties