Wat is Logica?

Reacties · 1270 Bekeken

logica laat zien dat een argument een juiste conclusie oplevert als we er ware premissen en geldige inferentie ingieten

Logica; Grieks: logos; (het) woord

- de studie van de beginselen van correcte redenering die de geldigheid van argumenten bepalen

- de wetenschap die redenering evalueert binnen argumentatie; een redeneermethode waarbij een reeks uitspraken bedoeld is om een ​​definitieve stelling te formuleren waarin logica dient als middel om de kwaliteit van de gevolgtrekking (ratiocinatie) te evalueren die in de argumentatie wordt toegepast om te bepalen of de bereikte of geboden conclusies geldig zijn, of niet

Dat is het wel zo'n beetje.

Verrast?

.

Mensen lijken te denken dat logica veel meer is dan dat. Dat is het niet.
Logica is geen verzameling wetten die het universum regeert - dat is natuurkunde.
Logica is geen methode om 'de wereld te bestuderen' - dat is wetenschap.
Logica is geen setje regels om menselijk gedrag onder de loep te nemen - dat is psychologie.
Logica is geen manier om 'de waarheid' te evalueren - dat is filosofie.
Logica is niet transcendent noch immaterieel - dat is incoherentie.
Logica is geen manier om axioma's te beoordelen - dat is vanzelfsprekend.?

.

Logica is niet-contingent.
Logica is altijd van toepassing (de (4) denkwetten).
Logica is een theorie van alles.
Logica is vaststaand; onveranderlijk.

Alles in tegenspraak met logica is fictief, niet-bestaand.

.

Logica is simpelweg een reeks principes die zijn ontworpen om te duiden wanneer een argument, een redenering, 'werkt'.
Logica toont aan wanneer een argument; een redenering, de geboden of bereikte conclusie ondersteunt.
In de logica is 't niet wat wordt beweerd dat ertoe doet - 't is wat als waar wordt aangetoond dat ertoe doet.

.

Kortom, logica laat zien dat een argument een juiste conclusie oplevert als we er ware premissen en geldige inferentie ingieten. Dat is het. Niets meer, niets minder.

Samengevat:

Logica is het hulpmiddel; het gereedschap, om de methode; redeneren, onder de loep te nemen; te testen -een zelf-corrigerend bepalingssysteem, algemeen aangeduid als, euh, nou ... je weet wel, gezond verstand.

.

Argumentatie

Argumenteren; beredeneren, voor of tegen iets, staat of valt met twee zaken die van essentieel belang zijn.

In argumentatie dienen niet alleen de premissen aantoonbaar waar of op z'n minst zeer aannemelijk te zijn, net zo belangrijk is, zo niet belangrijker, dat de argumentatie; de redenering, sluitend dient te zijn: logisch-geldend, d.w.z., dat de premissen noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden moeten zijn; de ononderbroken ketting, waardoor de conclusie daar noodzakelijkerwijs uit volgt.

Voor de rest staat 't het een ieder, welhaast vanzelfsprekend, vrij er elke mening op na te houden die hij/zij belangrijk acht. Het is natuurlijk wel zaak te beseffen dat we met een mening zeggen wat we van iets vinden, niet wat iets is.

Een mening kunnen we geven, een feit kunnen we aantonen, hoe weten we anders dat het een feit is?

Moge al onze argumenten correct zijn.


Gerelateerd:

'De Discussie'
https://vriendenplek.nl/read-blog/978_de-discussie.html


- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie

Reacties
Jeanne Schretzmeyer 2 jr

Dan zal ik maar niet naar de lange versie vragen 🤪

 
 
Jeanne Schretzmeyer 2 jr

Tjee, wat een logica allemaal! Jij doet het wel heel uitgebreid uit de doeken. Dat verbeter ik je echt niet 🥰