Ontdekken posts

Ontdek boeiende inhoud en diverse perspectieven op onze Ontdek-pagina. Ontdek nieuwe ideeën en voer zinvolle gesprekken

Immuniteit, infectieziekten en vaccinatie – Dr. Ray Obomsawin | Nederlands ondertiteld > https://www.hetanderenieuws.nl..../immuniteit-infectie #hetanderenieuws #vriendenplek

image

https://indepen.eu/blackrock-j....pmorgan-en-state-st*

BlackRock, JPMorgan en State St****, stappen uit de grootste Klimaatalliantie ter wereld! - INDEPEN
indepen.eu

BlackRock, JPMorgan en State St****, stappen uit de grootste Klimaatalliantie ter wereld! - INDEPEN

Het was groot nieuws in de internationale pers op vrijdag 15 februari; enkele van de grootste financiële instellingen ter wereld, BlackRock, JPMorgan en State
bagstrader Heeft zijn profielfoto gewijzigd
2 uur

image

Bron: E.H. Patrick van der Vorst (www.christian.art) 🇧🇪🇬🇧🇱🇺🇪🇸🇮🇹
Evangelie van 29 februari 2024

En bij zijn poort lag een arme man die Lazarus heette.

De rijke man en de arme Lazarus,
Geschilderd door Hendrick ter Brugghen (1588-1629),
Geschilderd in 1625,
Olieverf op doek,
© Centraal Museum, Utrecht, Nederland

Reflectie bij het schilderij:

Hendrick Jansz ter Brugghen was een Nederlandse schilder van genretaferelen en religieuze onderwerpen. Hij was een van de belangrijkste leden van de groep Nederlandse navolgers van Caravaggio - de zogenaamde Utrechtse Caravaggisti. Caravaggio's invloed is duidelijk zichtbaar in het gebruik van sterke 'clair-obscur' (donker/licht) voor de figuren. Ook gebruikte Caravaggio alledaagse mensen die hij letterlijk van straat plukte en vroeg om voor hem te figureren als model, en hij schilderde ze realistisch, zoals ze waren. De figuren van dit schilderij hebben dezelfde realistische en zeer persoonlijke kenmerken.

De hoofdrolspeler, die op de voorgrond staat, is Lazarus. Hij is de centrale figuur in het verhaal van vandaag. Hij smeekt een van de bedienden van de meester om hem wat te eten te geven. Hij heeft er genoeg van om van de kruimels van de tafel te leven. De honden likken zijn wond. De linker hond staart ons aan. Het zijn jachthonden, zoals het een rijk man betaamt, en de schilder lijkt er plezier in te hebben gehad om de goed geborstelde, gevlekte vacht van de dieren weer te geven.

De scène speelt zich af als een toneelscene. Achteraan ontvangt de rijke man een gast. Hij is gekleed in een zijden tuniek, geverfd met duur paars in overeenstemming met het verhaal, en zijn tafel is gedekt met fijn linnen, met daarop een stilleven bestaande uit een grote vis op een metalen schaal, een bord met sappige groene olijven, een broodje, een kleine karaf en nog twee tinnen borden. De rijke man houdt een glas wijn in de hand terwijl hij een dienstmeisje instructies geeft.

Een weelderig geklede knecht met een gevederde pet probeert uiterst rechts de lompe bedelaar van de stoep van zijn meester te verwijderen. De bediende wordt niet genoemd in de gelijkenis, maar wordt vaak opgenomen in visuele voorstellingen om de denigrerende houding van de rijke man tegenover de armen te benadrukken.

Martin Luther King preekte over deze gelijkenis in 1968, een paar weken voordat hij werd vermoord. Dr. King zei:

"Omdat onze snelwegen ons uit het getto brengen, zien we de armen niet. ... Jezus vertelde op een dag een gelijkenis en herinnerde ons eraan dat een man naar de hel ging omdat hij de armen niet zag. Zijn naam was Dives. Hij was een rijk man. En er was een man die Lazarus heette, een arme man, maar hij was niet alleen arm, hij was ook ziek. Over zijn hele lichaam zaten zweren en hij was zo zwak dat hij zich nauwelijks kon bewegen. Maar hij slaagde erin om elke dag naar de poort van Dives te gaan, alleen maar om de kruimels te krijgen die van zijn tafel vielen. En Dives deed er niets aan. En de gelijkenis eindigt met: 'Dives ging naar de hel, en er was nu een vaste kloof tussen Lazarus en Dives.'

Er staat niets in die gelijkenis dat zei dat Dives naar de hel ging omdat hij rijk was. Jezus heeft nooit een universele aanklacht tegen alle rijkdom uitgesproken. ... Dives besefte niet dat zijn rijkdom zijn kans was. Het was zijn kans om de kloof te overbruggen die hem scheidde van zijn broer Lazarus. Dives ging naar de hel omdat hij Lazarus elke dag passeerde en hem nooit echt zag. Hij ging niet naar de hel omdat hij rijk was, maar omdat hij toestond dat zijn broer onzichtbaar werd...".

Lucas 16:19-31

19 Er was eens een rijk man, die in purper en fijn linnen gekleed ging, en, dag in dag uit, een weelderig leven genoot. 20 Maar er was ook een bedelaar, Lázarus geheten, die zich bij zijn voorportaal had neergelegd. Hij was met zweren bedekt, 21 en was begerig, om zijn honger te stillen met de afval van de tafel van den rijke; en de honden kwamen zijn zweren likken. 22 Maar toen de arme gestorven was, werd hij door de engelen in Abrahams schoot gedragen. Daarna stierf ook de rijke, en werd begraven. 23 En terwijl hij in de hel werd gefolterd, sloeg hij zijn ogen op, en zag Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot. 24 En luid riep hij uit: Vader Abraham, heb medelijden met mij, en zend Lázarus hierheen; laat hem de top van zijn vinger in water dopen, om mijn tong te verfrissen; want ik lijd hier geweldige smart in de vlammen. 25 Maar Abraham sprak: Kind, denk er aan, dat gij in uw leven het goede hebt ontvangen, en Lázarus toen het kwade; nu wordt hij hier vertroost, en gij lijdt pijn. 26 Bovendien gaapt er tussen ons en u een geweldige afgrond; zodat men van hier niet naar u kan gaan, ook al zou men het willen, en men van ginds niet naar ons komen kan. 27 Toen zeide hij: Ik bid u dan, vader, dat ge hem naar het huis van mijn vader stuurt. 28 Want ik heb vijf broers; laat hij ze gaan waarschuwen, opdat ook zij niet in deze folterplaats komen. 29 Maar Abraham sprak tot hem: Ze hebben Moses en de profeten; laten ze luisteren naar hen. 30 Hij zei: Neen, vader Abraham; maar wèl zullen ze zich bekeren, wanneer er iemand van de doden tot hen komt. 31 Maar hij zei hem: Als ze niet luisteren naar Moses en de profeten, dan zullen ze zich ook niet laten gezeggen, zelfs al stond er iemand op uit de doden.

image

https://herstelderepubliek.wor....dpress.com/2024/02/2
Kunnen dan net als de wieken van de molens naar Afrika en dat wordt al ontruimt om daar ruimte voor vrij te maken

Zonnepanelen zijn na 15 jaar een zwaar-toxische tijdbom | HOME | DeBataafscheCourant

"Na mij de zondvloed". Je ziet het al weer helemaal voor je: er wordt belasting geheven om de peperdure ontmanteling van zonnepanelen te kunnen bekostigen. Waarom ze niet per kerende post naar China teruggaan in plaats dat we ze dumpen in A

Politieke Corruptie: De waarheid achter ons falende systeem > https://www.hetanderenieuws.nl..../politieke-corruptie #hetanderenieuws #vriendenplek

image

JA SLIMME ZET https://dissident.one/florida-....gaat-het-in-het-labo

Florida gaat het in het laboratorium gekweekte ‘vlees’ van Bill Gates verbieden - Dissident.one
dissident.one

Florida gaat het in het laboratorium gekweekte ‘vlees’ van Bill Gates verbieden - Dissident.one

Wetgevers in Florida bereiden zich voor om de verkoop van in het laboratorium gekweekte ‘vlees’-producten in de staat te verbieden.

We gaan een alternatief zoeken...

image