Ontdekken posts

Ontdek boeiende inhoud en diverse perspectieven op onze Ontdek-pagina. Ontdek nieuwe ideeën en voer zinvolle gesprekken

👍

image

Eenmaal trans dan (geen) terug! – Nederlands ondertiteld > https://www.hetanderenieuws.nl..../eenmaal-trans-dan-g #hetanderenieuws #vriendenplek

image

https://rumble.com/v4g57o3-xmr....v-its-so-easy-to-tur

XMRV yes & It's so easy to turn back to natural living!
rumble.com

XMRV yes & It's so easy to turn back to natural living!

The only DNA those shots can get into is called somatic. That's what's dividing right now in your body. That would be your hematopoietic blood stem cells and anything metabolizing your food. That's wh

image

image

image

image
Maj Heeft nieuwe fotos toegevoegd aan Pr8ig
10 m

image
image
image
image

Bron: E.H. Patrick van der Vorst (www.christian.art) 🇱🇺🇬🇧🇧🇪🇮🇹🇪🇸
Evangelie van 28 februari 2024

Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen.

De moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen knielen voor Christus,
Ontworpen door Vader Jerome Nadal (1507-158 en Bernardino Passeri (1530-1585),
Gravure door Hieronymus Wierix (1553-1619) ,
Uitgegeven in 1593, Antwerpen
Uit het boek Evangelicae Historiae Imagines
© Alamy / Christelijke kunst

Reflectie bij de gravure:

Sint Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde, wist hoe belangrijk beelden waren voor de gelovigen. Kunst kon mensen tot God brengen en helpen het Goede Nieuws te verkondigen. Dus benaderde Ignatius pater Jerome Nadal (1507-158 en vroeg hem een boek te ontwerpen dat episodes uit de evangeliën bevatte met afbeeldingen, verklarende teksten en vrome meditaties. Pater Nadal stelde de Evangelicae Historiae Imagines (of Beelden van de Evangeliegeschiedenis) samen en ontwierp deze. Een van de illustraties daarin is het kunstwerk voor vandaag dat de vrouw van Zebedeüs met haar twee zonen die knielen voor Jezus voorstelt.

De Evangelicae Historiae Imagines, postuum uitgegeven in Antwerpen in 1593 bij uitgeverij Plantin-Moretus, werd een monument van de Vlaamse en Europese boekdrukkunst in de 16de eeuw en een van de belangrijkste instrumenten in de Contrareformatie. Het bevat honderddrieënvijftig gravures van de hoogste kwaliteit en gedetailleerdheid. Het boek, dat in het Latijn werd uitgegeven, werd overal ter wereld op grote schaal gebruikt, zelfs in China. Het boek was zo succesvol toen het in 1593 werd uitgegeven, dat het in 1594 in veel grotere oplage werd herdrukt. Nadat die exemplaren waren uitverkocht, werd het boek in 1595 opnieuw gedrukt. De graveurs gebruikten nieuwe technieken van 'perspectieftekenen', die nooit eerder in de drukkunst waren toegepast, waardoor de driedimensionale vormen van de figuren en landschappen realistischer werden weergegeven, zodat de evangelieverhalen veel levendiger en realistischer werden voor de lezer.

Ik wil hier niet te veel in detail treden, maar alleen aangeven hoe goed deze publicatie was doordacht. Op de bovenste banner staan verschillende stukjes liturgische, bijbelse en/of beschrijvende informatie. Nr. 82 zou aangeven dat dit de 82ste gebeurtenis is uit het geïllustreerde leven van Jezus in dit boek; het Romeinse cijfer eronder (XXXVI) verwijst naar de volgorde van de lezingen in het liturgische jaar, volgens het Romeinse Missaal van die tijd; etc... Onder de illustratie zien we een aantal van de belangrijkste punten of suggesties van pater Nadal voor overdenking voor biddende meditatie, gebruikmakend van de bijbelse tekst en met behulp van nummers (A,B,C,D,...), die dan weer correleren met de illustratie. Kijk naar de tekst van de letter E en vervolgens weer naar de E in de illustratie (achtergrond links), waar de kruisiging te zien is. Een meesterwerk van drukkunst, waarvan ik me nu realiseer dat het me geen ruimte laat om een goede reflectie te schrijven voor de lezing van vandaag...

Matteüs 20:17-28

17 Toen Jesus naar Jerusalem ging, nam Hij onderweg de twaalf leerlingen ter zijde, en sprak tot hen: 18 Ziet, wij gaan op naar Jerusalem; en de Mensenzoon zal worden overgeleverd aan de opperpriesters en schriftgeleerden, en ze zullen Hem ter dood veroordelen. 19 Ze zullen Hem overleveren aan de heidenen, om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; maar op de derde dag zal Hij verrijzen. 20 Nu kwam de moeder der zonen van Zebedeüs naar Hem toe, vergezeld van haar zonen; ze viel voor Hem neer, om Hem iets te vragen. 21 Hij zeide haar: Wat verlangt ge? Ze sprak: Laat deze twee zonen van mij gezeten zijn in uw rijk, de een aan uw rechter-, de ander aan uw linkerhand. 22 Maar Jesus antwoordde: Gij weet niet, wat gij vraagt. Kunt gij de kelk drinken, die Ik drinken zal? Ze zeiden: Dat kunnen we. 23 Hij sprak tot hen: Mijn kelk zult gij wel drinken; maar het zitten aan mijn rechter- en linkerhand kan Ik niet geven; dit is voor hen, wien het door mijn Vader bereid is. 24 Toen de tien anderen dit hoorden, werden ze verontwaardigd op de beide broers. 25 Maar Jesus riep hen naar Zich toe, en sprak: Gij weet, dat de vorsten over de volkeren heersen, en dat de rijksgroten ze hun macht laten voelen. 26 Zo moet het niet zijn onder u; maar wie onder u groot wil worden, moet uw dienaar zijn; 27 en wie onder u de eerste wil wezen, moet uw knecht zijn. 28 Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn leven te geven tot losprijs voor velen.

image
Maj deelde een post  
16 m

6 d

🇷🇺‼️🚨 BREAKING: Navalny’s mother says:
- His wife did not see Navalny for 2 years
- She forced him to go to Russia
- She made him transfer all his property in her name
- She appears with other men in public
- Is shamelessly profiting on his death.

➡️ Looks like she planned it!

@MyLordBebo | Boost us! | X