Ontdekken posts

Ontdek boeiende inhoud en diverse perspectieven op onze Ontdek-pagina. Ontdek nieuwe ideeën en voer zinvolle gesprekken

B D
@JasperStoneRev4

I do believe man can manipulate the weather, with HAARP, Cloud Seeding and cloud machine. Also China did create an artificial sun but the one that goes on it cycle on the sky followed by the moon it's the real one.

Ik geloof echt dat de mens het weer kan manipuleren, met HAARP, Cloud Seeding en cloudmachine. Ook China heeft een kunstmatige zon gecreëerd, maar degene die op de hemel draait, gevolgd door de maan, is de echte.

https://twitter.com/JasperSton....eRev4/status/1761027


InsomniaDreamer
@iDevInsomnia

Log manaingy nahin bt HAARP is being used in full force in Pak’s South West and North West areas to cause extreme rain and cold weather anomalies which is evident by minor and more frequent earthquakes in the exact areas of the snow and westher systems forming…

Weather Updates PK
@WeatherWupk

🚨 مکران کے ساحلی علاقوں میں سیلاب کی شدید صورتحال۔ گوادر میں اب تک ایک اندازے کے مطابق 150 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ⛈️⛈️⛈️

https://twitter.com/iDevInsomn....ia/status/1762445142


Uzi
@Phallon144

Southern California for a while has been getting unprecedented weird weather lately, rain, snow, tsunami’s etc

Apparently it’s been by weather modification and people in the poorer cities have lost their homes

This seems as it’s all by design #manmadeweather #haarp

Zuid-Californië krijgt de laatste tijd al een tijdje ongekend raar weer, regen, sneeuw, tsunami's etc

Blijkbaar komt het door weersveranderingen en zijn mensen in de armere steden hun huizen kwijtgeraakt

Dit lijkt alsof het allemaal zo is ontworpen #manmadeweather #haarp

https://twitter.com/Phallon144..../status/175962947601


Kevin McDougal (Moonlicht ~ moon-likt) UFOZ
@Moonlicht_INV

Thunder and rain in NE Ohio, is HAARP happy to be turned on or out of control?
#ufox #usa #uapx #haarp #saturn #thunderstorms #winter #poltergeist #portal #dimensionalshift #sunspotoverload #rapture

Onweer en regen in NE Ohio, is HAARP blij als hij aanstaat of uit de hand loopt?
#ufox #usa #uapx #haarp #saturn #thunderstorms #winter #poltergeist #portal #dimensionalshift #sunspotoverload #rapture

https://twitter.com/Moonlicht_....INV/status/176251632


Thomas Greenberg
@tommyrazorcuts

WEATHER MODIFICATIONS SYSTEM = HAAARP...Can make it rain...cloudy...earthquakes...start hurricanes...floods...Brazilian people were getting flooded they pulled down 200 HAARP towers and stopped the FLOODING!

WEERMODIFICATIESYSTEEM = HAAARP...Kan het laten regenen...bewolkt...aardbevingen...orkanen veroorzaken...overstromingen...Braziliaanse mensen raakten onder water. Ze haalden 200 HAARP-torens neer en stopten de OVERSTROMINGEN!

SISTEMA DE MODIFICACIÓN DEL TIEMPO = HAARP...Puede hacer que llueva...nublado...terremotos...huracanes...inundaciones...Los brasileños se inundaron. ¡Derribaron 200 torres HAARP y detuvieron las INUNDACIONES!

SYSTÈME DE MODIFICATION DU TEMPS = HAARP... Peut faire pleuvoir... nuageux... tremblements de terre... ouragans... inondations... Les Brésiliens ont été inondés. Ils ont démoli 200 tours HAARP et arrêté les INONDATIONS !

https://twitter.com/tommyrazor....cuts/status/17610035


Earth42morrow
@Earth42morrow

#texas panhandle blaze has jumped to bordering Oklahoma prompting evacuation orders there too.
Meanwhile, disaster declaration issued for 60 counties in the panhandle towns. Smokehouse Creek Fire, the largest wildfire in the area, has exploded to 250,000 acres‼️

#fritch #oklahoma #txwx #okwx #canadian #wildfire #fire #forestfire #bushfire #viral #uswx #climate #weather #smokehousecreek #glazier #higgins #breaking

#texas De panhandle-brand is naar het aangrenzende Oklahoma gesprongen, wat ook daar tot evacuatiebevelen heeft geleid.
Ondertussen is er een rampenverklaring afgegeven voor 60 provincies in de panhandle-steden. Smokehouse Creek Fire, de grootste natuurbrand in het gebied, is geëxplodeerd tot 250.000 hectare ‼️

#fritch #oklahoma #txwx #okwx #canadian #wildfire #fire #forestfire #bushfire #viral #uswx #climate #weather #smokehousecreek #glazier #higgins #breaking

https://twitter.com/Earth42mor....row/status/176265516


John Gekko
@JohnGekko1

Prayer warriors! Please pray for all citizens and animals in the Texas Panhandle region. Evacuations are underway everywhere. This is Canadian, Texas. High winds and fires are occurring!

Gebedsstrijders! Bid alstublieft voor alle burgers en dieren in de regio Texas Panhandle. Overal zijn evacuaties aan de gang. Dit is Canadees, Texas. Er komen harde wind en branden voor!

https://twitter.com/JohnGekko1..../status/176265549875


KFDA NewsChannel10
@NewsChannel10

https://twitter.com/NewsChanne....l10/status/176264565

Here is a live look at Pampa where people are trying to evacuate. People have been asked to go south to Amarillo or Clarendon. The fire from north of Pampa has moved directions due to the windshift which prompted the evacuation. >>> http://tinyurl.com/3f69m8tr?ut....m_source=twitter&

Hier is een live blik op Pampa, waar mensen proberen te evacueren. Mensen is gevraagd om naar het zuiden te gaan, naar Amarillo of Clarendon. De brand uit het noorden van Pampa is van richting veranderd vanwege de windshift die aanleiding gaf tot de evacuatie. >>> http://tinyurl.com/3f69m8tr?ut....m_source=twitter&


Isaac
@ikereyes1984

it’s in Canadian

it’s in Borger now too

white deer is also getting engulfed in smoke apparently

this photo is from White Deer where people are evacuating through

het is in het Canadees

het is nu ook in Borger

witte herten raken blijkbaar ook in rook verzwolgen

deze foto is van White Deer waar mensen doorheen evacueren

https://twitter.com/ikereyes19....84/status/1762626283


Isaac
@ikereyes1984

be safe north texas

the texas panhandle is on fire and evacuations are running wild

my dad just sent me this from the refinery in Borger, Texas earlier this morning

wees veilig Noord-Texas

De Texas Panhandle staat in brand en de evacuaties lopen op hol

Mijn vader stuurde me dit eerder deze ochtend vanuit de raffinaderij in Borger, Texas

https://twitter.com/ikereyes19....84/status/1762571309