Ontdekken posts

Ontdek boeiende inhoud en diverse perspectieven op onze Ontdek-pagina. Ontdek nieuwe ideeën en voer zinvolle gesprekken

THiS LiL’ MiSS Can’t Be Wrong
@l42022425

Headline News 💥 📰 💥

Child sex and human trafficking
Adrenchrome drug trade
Organ harvesting
Satanic pedophile cult child sacrifice

#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

Hoofdnieuws 💥 📰 💥

Kinderseks en mensenhandel
Adrenchrome-drugshandel
Orgaanoogst
Het offeren van kinderen door een satanische pedofiele cultus

#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

https://twitter.com/l42022425/....status/1762508055931


THiS LiL’ MiSS Can’t Be Wrong
@l42022425

Even children know babies need love.
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

Zelfs kinderen weten dat baby's liefde nodig hebben.
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

https://twitter.com/l42022425/....status/1762511894617


THiS LiL’ MiSS Can’t Be Wrong
@l42022425

Adele Laurie Blue Adkins
Arrested ⛓️
Military Tribunal ⚖️
Executed ☠️
#crimesagainsthumanity
#savethechildrenworldwide 🕊️🤍
This is how it works ( hence the side by side photographs)
They kill the original.
Clone their body and transfer their consciousness entity into cloned vessel.
The entities are usually demons or reptilians.

Adele Laurie Blue Adkins
Gearresteerd ⛓️
Militair Tribunaal ⚖️
Uitgevoerd ☠️
#crimesagainsthumanity
#savethechildrenworldwide 🕊️🤍
Zo werkt het (vandaar de foto's naast elkaar)
Ze vermoorden het origineel.
Kloon hun lichaam en breng hun bewustzijnsentiteit over naar een gekloond vat.
De entiteiten zijn meestal demonen of reptielen.

https://twitter.com/l42022425/....status/1760003544717

image

THiS LiL’ MiSS Can’t Be Wrong
@l42022425

If we don’t stand up for the children
Then we don’t stand for much
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

Als we niet opkomen voor de kinderen
Dan staan ​​we niet veel voor
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

https://twitter.com/l42022425/....status/1762502016079


Mafia77FightingForTruth
@Mafia77Boss

When We Anon's & Patriots Unite together as One
We to have One Mission & That's to save The Children
Leave God's Children alone they are not for sale

#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

Wanneer Wij Anon's en Patriotten zich verenigen als één
We hebben één missie en dat is het redden van de kinderen
Laat Gods Kinderen met rust, ze zijn niet te koop

#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

Quand Nous, Anons et Patriotes, nous unissons pour ne faire qu'un.
Nous avons une mission et c'est de sauver les enfants.
Laissez les enfants de Dieu tranquilles, ils ne sont pas à vendre

#sauvez #les #enfants #dans le Monde entier 🩵🕊️

Cuando Nosotros, Anons y Patriotas, nos unimos como uno,
tenemos una misión y esa es salvar a los niños.
Dejen en paz a los Hijos de Dios, no están a la venta

#salven #los #niños #en Todo El Mundo 🩵🕊️

https://twitter.com/Mafia77Bos....s/status/17626281150

image

THiS LiL’ MiSS Can’t Be Wrong
@l42022425

How many of you will stand up for us?
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

Hoeveel van jullie zullen voor ons opkomen?
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

https://twitter.com/l42022425/....status/1762500463440


THiS LiL’ MiSS Can’t Be Wrong
@l42022425

Who traveled to Epstein Island ?
Do you remember their names?
We Do!

#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

https://twitter.com/l42022425/....status/1762537274741


Kim Lindsey 🇺🇲🌟🦅
@kimlindsey74

#savethechildrenworldwide

https://twitter.com/kimlindsey....74/status/1762624573

image

THiS LiL’ MiSS Can’t Be Wrong
@l42022425

The choice to know will be yours
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

De keuze om het te weten zal aan jou zijn
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

https://twitter.com/l42022425/....status/1762537415586

image

THiS LiL’ MiSS Can’t Be Wrong
@l42022425

“ Tom Hanks, one of many Hollywood pedophiles. Pictured wearing his #adrenochrome ring.”
Donny Dark
Tom Hanks
Executed ☠️
#crimesagainsthumanity
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

“Tom Hanks, een van de vele Hollywood-pedofielen. Afgebeeld met zijn #adrenochrome ring.”
Donny Donker
Tom Hanks
Uitgevoerd ☠️
#crimesagainsthumanity
#savethechildrenworldwide 🩵🕊️

https://twitter.com/l42022425/....status/1762537990742