Over Hen Die De Wereld Regeren

Reacties · 3143 Bekeken

De Grote Herstart - Oorlog en Oorlogsvoering - De Khazaarse Maffia - Mens 2.0 - Slavernij 5.0; Digi-Slavernij - De Verborgen Agenda - Psychopaten in Machtsposities - 'Levenscode' - Het Ultieme Doel - 'Elektrificatie' - De Nieuwe Wereldorde - Het Farma-Kartel - Het Plan - Biblio ...

*

- Zij Die De Wereld Regeren : De Klassieke Piramide-Structuur -

Gelijk het oude Rome wordt de wereld geregeerd door een driemanschap, een triumviraat. Waren dat toen personen: Gaius Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus en Marcus Licinius Crassus; het eerste Triumviraat (59v.C.) - er zouden velen volgen - nu, heden ten dage, zijn dat conglomeraten; beleggingsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen; grootaandeelhouders wo. banken en verzekeringsmaatschappijen, kortweg, institutionele beleggers. Ze bezitten, dan wel controleren, alle industrieën en instituties, van grondstof tot eindproduct; van planning tot realisatie.  

- https://vriendenplek.nl/read-blog/909  

 

- De Nieuwe Wereldorde vs De Honderdste Aap -

We kunnen een probleemsituatie pas echt bij de horens vatten wanneer het daadwerkelijk doorzien wordt; de essentie ervan wordt begrepen, eerder niet. Vóór die tijd handelen denkende te weten wat we aan het doen zijn maakt de zaken er niet beter op, eerder tegenovergesteld. Weten en begrijpen is niet twee keer hetzelfde ding, net zoals begrijpen en doorzien dat niet is, echter wel tot elkaar kunnen leiden.

https://vriendenplek.nl/read-blog/627

 

- Het Verborgen Convenant - 

Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het hun perceptie ontgaat. Degenen die het zien zullen als krankzinnig beschouwd worden. We zullen afzonderlijke fronten creëren om te voorkomen dat ze de verbinding tussen ons zien. We zullen ons gedragen alsof we niet verbonden zijn om de illusie in stand te houden. Ons doel zal stap voor stap worden bereikt om nooit de verdenking op onszelf te laden. Dit voorkomt ook dat ze de veranderingen zullen zien zoals ze zich voordoen. We zullen altijd boven hun beperkte beleving van de werkelijkheid staan want wij kennen de geheimen van het absolute. Wijzelf zullen altijd met elkaar samenwerken en verbonden blijven door bloed en geheimhouding. De dood zal volgen voor wie de mond voorbijpraat. We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest verzwakken maar hen het tegenovergestelde voorhouden. We zullen op subtiele manieren gebruik maken van onze kennis, wetenschap en technologie zodat ze nooit zien wat er gebeurt.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/527

 

- De Staat Eist Zeggenschap 'LEVENSCODE' Op - 

Gaandeweg wordt meer en meer duidelijk over wat de -sinistere- agenda van de staat werkelijk is, althans, voor hen die de ogen niet sluiten en het wèl willen weten. De orgaandonatiewet die van uw organen, dus uw lichaam, staatseigendom maakt is reeds gerealiseerd en nu is het tijd voor de volgende stap. Er ligt namelijk een wetsvoorstel van Herr Hugo Mengele klaar die zegt dat de staat uw 'lichaamsmateriaal' mag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/796

 

- Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu -

De groei van de staat is altijd evenredig aan de voorgaande economische vrijheden. Economische vrijheden scheppen rijkdom en die rijkdom trekt meer dieven en politieke parasieten aan wiens hebzucht de economische en maatschappelijke vrijheden vernietigt. - Al opgemerkt dat het aantal dieven en parasieten heeft toegenomen? Al gemerkt dat vrijheden meer en meer verdwijnen?

- https://vriendenplek.nl/read-blog/702 

 

 - De Verborgen Geschiedenis van het Moderne Farma-Kartel - 

Het Amerikaanse hooggerechtshof acht John Rockefeller en zijn trust, 'Standard Oil', schuldig aan corruptie, illegale handelspraktijken en georganiseerde misdaad. Als gevolg van deze beslissing wordt de gehele Rockefeller Standard Oil-Trust, ’s werelds grootste onderneming van die tijd, veroordeeld tot ontmanteling. Rockefeller echter, was voorbereid, stond reeds boven het Hooggerechtshof en trok zich weinig aan van de beslissing. Om de publieke en politieke druk op hem en andere weinig scrupuleuze roof-baronnen te ontlopen, gebruikt Rockefeller een truc die “filantropie” genoemd wordt, waarbij de illegale winsten uit zijn roofpraktijken in de oliebusiness worden gebruikt om de Rockefeller Foundation op te richten. Dit belastingparadijs zal gebruikt worden om de gezondheidszorg in de Verenigde Staten strategisch over te nemen. De Rockefeller Foundation werd de dekmantel voor een nieuwe globale zakelijke onderneming van Rockefeller en zijn handlangers. Deze nieuwe onderneming werd de Farmaceutische InvesteringsBusiness.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/734 

 

- Het Ultieme Doel van Globalisten: Jou in Een Monster Veranderen, Gelijk Zijzelf -

We zijn niet onderhevig aan het corona-virus, we zijn onderhevig aan het psychopathie-virus.
Dat leidt onvermijdelijk tot een pathocratie en dientengevolge tot een extremistisch dictatorial bewind. Globalisten vormen een zeer goed georganiseerde sekte van narcistische sociopaten, een andere soort, die parasiteert op normale mensen, de samenleving. - Pathocratie: 'een overheid die overwegend bestaat uit individuen met persoonlijkheidsstoornissen, met name narcisme, sociopathie en psychopathie '

- https://vriendenplek.nl/read-blog/448

 

- The Great Reset: Het Programma voor De Grote Totalitaire Omwenteling -

Sinds begin 2020 is het Coronavirus over de hele wereld verspreid en steeds meer mensen hebben het gevoel dat er iets mis is met de zogenaamde pandemie. Eindeloze tegenstrijdigheden, intimidatie van de burgers en de gerichte vernietiging van bestaansmiddelen, industrieën en vrijheden als de primaire taak van de autoriteiten lijken het credo. Niet alleen hier, in het landje aan de Noordzee of in 'het Westen', maar over de gehele wereld. Zeer vergezocht lijkt deze 'verdenking' niet. In de zomer van 2020, toen men na de eerste schrik weer voorzichtig begon te wennen aan een bepaalde normaliteit, hoorden we over de “Great Reset”. Er werd ineens gesproken over de Grote Reset; de Grote Herstart, "Build Back Better", en de unieke mogelijkheid die Covid-19 zou bieden het te realiseren.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/640 

 

- De Khazaarse Maffia (KM) -

Hoe komt het dat 't 'altijd' stil blijft over wat er werkelijk gebeurt, ís gebeurd, staat te gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn? Het lijkt wel alsof de wereld meer en meer gevangen zit in een soort collectief angstsyndroom waarbij alles en iedereen zo politiek correct mogelijk probeert te zijn. Zelfs binnen de alternatieve media zie we dit, waar mensen het dan wel hebben over pedofielen en satanische bloedoffers, zelden tot nooit echt naar de achtergrond van dit alles op zoek gaan. Dat is wel van essentieel belang wanneer we iets willen begrijpen van wat er werkelijk op deze wereld gaande is en waarom.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/623 

 

- Het Plan - De Opmars van de Bio-Machines : Mens 2.0 -

De krachten achter de schermen willen helemaal geen 'medicijn' tegen 'Covid-19' of elk ander toekomstig 'virus'. De architecten willen -al dan niet verplichtte- vaccinaties, voorgedaan als 'medicijn'. In werkelijkheid het middel tot het doel: transhumanisering - de agenda achter de gendergekte. Dit wordt bereikt middels nanobots; ‘quantum dots’ (Q-dots) in de vaccinaties die ons RNA/DNA van binnenuit veranderen, aangestuurd door externe elektrische impulsen via 5G/6G/7G technologie; de masten plus de antennes; de "pizzadozen", en het satellieten-netwerk dat rond de aarde wordt aangelegd: Space-X.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/649 

 


*

 

- De Electrificatie van De Maatschappij -

Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van iets is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te vinden; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken, in die zin dat 'toeval' uitgesloten kan worden? In deze komen we steeds op hetzelfde punt uit, het spoor leidt elke keer weer in dezelfde richting. Elektrificatie; vervuiling van het menselijk lichaam door electromagnetische straling en ernstige griepgolven gaan hand in hand en dat is geen toevalligheid, het één is het genezende gevolg van de ziekmakende oorzaak. Ook nu zien we dat weer bij de invoering van 5de Generatie mobiele netwerken/draadloze systemen want gaat hand in hand met griepuitbraken, in deze 'Covid-19'.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/1202 

 

- Het Kalergi-Plan -

Weinig mensen zullen van Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi gehoord hebben. Toch is het gedachtegoed van deze Oostenrijker allesbepalend geweest voor de koers van Europa en beïnvloedt deze tot op de dag van vandaag. Zowel in het kader van Europese integratie en economisch beleid als wel en vooral immigratie dient de visie van Coudenhove-Kalergi als een handboek voor de hedendaagse Europese elite. Hoe kan een individu dat dusdanig veel invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de Europese Unie nagenoeg totaal onbekend zijn bij het grote publiek? De vraag stellen is 'm beantwoorden.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/604 

 

- Psychopaten in Machtsposities -

Ondanks een groeiende interesse in de wetenschap en psychologie waar het narcistische sociopaten en psychopaten betreft, lijkt het alsof de samenleving van vandaag de dag uit het oog is verloren hoe deze mensen de kern van een beschaving of natie kunnen saboteren. Het is makkelijk te hyperfocussen op collectivistische ideologieën als de bron van maatschappelijke problemen en over het hoofd te zien dat deze ideologieën niet in een vacuüm functioneren; ze kunnen zelf geen schade aanrichten, een ideologie heeft sociopatische mensen en psychopathische 'lijders' nodig die de rest aanzetten en opdragen destructief gedrag ten toon te spreiden onder het mom van progressie. Er is iets met collectivisme waardoor het zich uitstekend leent voor projectie en hypocrisie - collectivisme is immers organisatie door dwang, openlijk of subtiel, in plaats van vrijwillig te zijn. Wanneer een politieke ideologie een religie wordt; geloofsovertuiging, beleid; normatief, dan is het makkelijk om in een ijveraar te veranderen, een fanatieke zeloot, om maar 's een pleonasme te gebruiken.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/1221 

 

- Oorlog en Oorlogsvoering : Richtlijnen en Doelstellingen -

Imperialisme is eenvoudig. Het enige wat je hoeft te doen is de grondstoffen en/of activa van een land over te nemen door middel van militaire en/of politieke en/of economische en/of culturele en/of demografische middelen. Het is algemeen bekend -of zou het (inmiddels) moeten zijn- dat een derde partij meestal profiteert van het conflict van twee anderen. Wanneer we deze manier van denken uitbreiden van personen naar landen, naar continenten, zelfs naar de hele planeet, dan vinden we het nog steeds geldig. Banksystemen die geld 'lenen' aan een oorlogvoerende natie hebben er alle belang bij dat die oorlog voortduurt. Een banksysteem dat geld 'leent' aan alle strijdende partijen heeft een nog groter belang. Die strijdende partijen moeten niet alleen fondsen vergaren om oorlog te kunnen te voeren, na de oorlog moeten ze eveneens 'leningen' aangaan om hun respectievelijke landen te herstructureren; weer op te bouwen. Oorlogsvoering is daarmee de eigen waardevolle handelswaar en verschaft een tweede, nog belangrijker handelswaar, financiële schuld; afhankelijkheid.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/1335 

 

- Geld/Valuta : Gruwel of Zegen -

Er is maar weinig te bedenken dat mensen meer bezig houdt dan geld. Dat komt omdat geld voor het overgrote deel van de mensheid een onoverkomelijk probleem is. Geld; valuta, munten en bankbiljetten, is in het gunstigste geval bedoeld om (ruil)handel makkelijker te laten verlopen. Het stelt mensen in staat te ruilen - handelen - zonder direkt goederen of diensten te leveren. Eén van de dingen dat geld tot een probleem maakt is INFLATIE. Dat is de situatie waarin de kosten voor goederen of diensten stijgen omdat geld, om welke reden dan ook, in waarde daalt. Dat gebeurt over het algemeen wanneer de geldvoorraad groter wordt dan de voorraad goederen en diensten. Dat inflatie stijgt met 5% of met 50% maakt op zich niet zoveel uit, de uitkomst is altijd dezelfde. Een ander gegeven dat geld tot een probleem maakt is dat geld is getransformeerd tot het eigen handelsmiddel waardoor geld belangrijker wordt bevonden dan daadwerkelijke goederen of diensten. Geld; valuta, is simpelweg een extensie in de ruilhandel, een (hulp)middel tot een doel, niet een doel op zich, dat kan je er echter wel van maken....

- https://vriendenplek.nl/read-blog/509 

 

*

 

- The Pale Blue Dot -

From a distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest, but for us, it's different. Yet, the Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of a mere cosmic pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner of that pixel, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot in space.

- https://vriendenplek.nl/read-blog/1345 - Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666 
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177 
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310 

 

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 
- https://mewe.com/join/fof-feitoffictiefactorfiction 
-
https://www.facebook.com/groups/foffeitoffictie

Reacties