Tweedeling: hoe komen we hier uit?

Een verhaal over de gefabriceerde tegenstellingen, over welke lijnen de tweedeling loopt - 'geheel toevalligerwijs' natuurlijk! - en wat naar mijn mening de beste mogelijkheid is hieruit te kunnen komen.

In de wereld van schijn en oppervlakkigheid leer je meer van je 'vijanden' dan van je 'vrienden'. Zogenaamde vrienden lullen met je mee en zijn vaak bubbelgenoten, terwjl zogenaamde vijanden je confronteren met andere waarheden en je een spiegel voorhouden. Echte vrienden zijn het niet altijd met je eens, confronteren je weleens en houden je weleens een spiegel voor, maar blijven je respecteren. Echte vrienden leren van elkaar en willen elkaar niet overheersen. Echte vrienden geven grenzen aan elkaar aan. Het lijkt sociaal dit niet te doen, maar uiteindelijk is dit het niet.

Ondanks dat ik wel voor mijn waarheid wil kunnen blijven uit komen, wil ik - getrouw aan mijzelf - zoveel mogelijk de harmonie en vrede opzoeken. Dat dit niet altijd kan, lijkt me evident. Maar dat iedereen zijn eigen weg te gaan heeft, staat als een paal boven water.

Iedersveigen weg is iets, waarvan ik vind dat je die moet respecteren. Dat dit niet tot in den treure kan, lijkt me evident. We worden allemaal flink beet genomen, tegen elkaar uitgespeeld, tegen elkaar opgezet en verdeeld in groepen tegenover elkaar.

Het valt wel op, dat de wereldwijde tweedeling nogal binair is: 

- het is 0 of 1, 

- goed of fout, 

- zwart of wit.

Of vooral: zwart-wit!

Opvallend (Red Flags anyone?!) gaat het om:

- voor of tegen de maatregelen

- voor of tegen de vaccinaties

- voor of tegen de overheid

- voor of tegen de EU of de Europese Commissie

- voor of tegen de VN

- voor of tegen het WEF

- voor of tegen de WHO

- voor of tegen het RIVM

- voor of tegen de instituten

- voor of tegen de 'wetenschap'

- voor of tegen het 'onderwijs'

- voor of tegen de 'journalisten'

- voor of tegen de 'volksgezondheid'

- voor of tegen het 'klimaat'

- voor of tegen massale immigratie

- voor of tegen de 'oorlog tegen terreur'

- voor of tegen de 'pandemie'

- 'voor' of 'tegen' de ouderen

- voor of tegen jongeren die uitgaan

- voor of tegen de rijjsvaccinaties

- 'voor' of 'tegen' buitenlanders

- 'voor' of 'tegen' asielzoekers

- 'voor' of 'tegen' pesten

- 'voor' of 'tegen' joden

- 'voor' of 'tegen' zwarten

- 'voor' of 'tegen' de LHBT community

- 'voor' of 'tegen' het 'klimaat'

- 'voor' of 'tegen' het milieu

En zo kan ik nog wel even door gaan.

 

Het hele punt is: we worden onder valse voorwendselen tegen elkaar opgezet:

- 'schapen' tegen 'wappies'

- 'links' tegen 'rechts'e

- 'deugmensen' tegen 'politiek incorrecten'

- 'sociale' mensen tegen 'asociale' mensen

- 'lagere' klasse tegen 'hogere' klasse

- praktisch geschoolden tegen theoretisch geschoolden

- rijk tegen arm

- 'rijke' mensen' tegen 'arme' mensen

- werkenden tegen werklozen en arbeidsongeschikten

- opgeleiden versus onopgeleiden

- 'IQ'  versus 'laag IQ'*

*Een aap kun je kunstjes leren, maar niet zelfstandig laten nadenken of het herhalen van wat die geleerd heeft te doen, zin heeft. Een opgeleide is in veel gevallen een geprogrammeerde. Deel van de programmering is het vertrouwen in de hedendaagse veelal door psychopaten beheerste instituties.

Ik ben liever voor altijd onzeker, dan dat ik iedere keer volledig overtuigd mee ga in de één of andere hype, de waan van de dag, het laatste nieuws, de nieuwste snufjes, 'wat iedereen vindt', 'wat alle wetenschappers zeggen', 'je mag je emoties niet tonen, niet kwaad worden' (terwijl dat oplucht en een beangrijk onderdeel is van het ervaren en ervan leren),je mag geen verkoudheids-/griep-symptomen hebben, geen pijn voelen (om er nota bene van te leren), je moet het met elkaar overal mee eens zijn of je mond houden over waar je het niet mee eens bent 'om het gezellig te houden'.

Weg met de oppervlakkigheid, weg met de waan van de dag, los je trauma's op en blijf met elkaar in gesprek. Alleen dán komen we hier uit.

-


Gerald Doedela

3 Blogs posts

Reacties
Sollie 1 w

Vooral de laatste twee alinea's, precies zoals ik leef. En herken ook de afwijzing die ik hier vaak mee ondervind.

 
 
Zohra 3 w

Mooi stuk :) maar je hoeft geen ‘#’ voor je tags te zetten hoor, alleen het woord is genoeg en het systeem maakt er zelf hashtags van 🙂