The Great Reset: Het Programma voor De Grote Marxistisch-Communistische Totalitaire Omwenteling

Reacties · 20741 Bekeken

De term verscheen (maar niet voor het eerst) in het kielzog van Corona waarmee het onheil dat op ons afstevent en neerdaalt een naam heeft, tezamen met het WEF en Klaus Schwab.

 Dec. 2020
! (o¿O) ?
 

Sinds begin 2020 is het C-19 virus over de hele wereld verspreid en steeds meer mensen hebben het gevoel dat er iets mis is met de zogenoemde pandemie en de crises die elkaar in een toenemend tempo opvolgen.

Eindeloze tegenstrijdigheden, verregaande intimidatie van burgers en de gerichte vernietiging van bestaansmiddelen, industrieën, bovenal het MKB en persoonlijke vrijheden als de primaire taak van de autoriteiten lijken het credo. Niet alleen hier, in het landje aan de Noordzee of in 'het Westen', maar over de gehele wereld.

Zeer vergezocht lijkt deze 'overdenking' niet. In de zomer van 2020, toen men na de eerste schrik weer voorzichtig begon te wennen aan een bepaalde normaliteit, hoorden we over de “Great Reset”. Er werd ineens gesproken over de Grote Reset; de Grote Herstart, "Build Back Better", en de unieke mogelijkheid die Covid-19 zou bieden een veronderstelde 'betere wereld' te realiseren...

 
Het WEF en Klaus Schwab
 
Het “World Economic Forum”, kortweg WEF, is een wereldwijd actieve stichting gevestigd in Genève, wiens jaarlijkse bijeenkomst in januari in Davos 3.000 van de belangrijkste internationale figuren in hun privéjets bijeenbrengt om ideeën uit te wisselen over sociaal-maatschappelijke zaken en actuele maatschappelijke problemen. Het zijn echter niet alleen topbestuurders en eigenaars van de 1.000 grootste bedrijven van de planeet die langskomen, er zijn ook meesterbreinen, ultrarijken, activisten, vakbondsleiders, beroemdheden, politici, mediamakers - iedereen die maar iets te zeggen heeft - die uitgenodigd worden. https://www.weforum.org/ 
 
Het veronderstelde brein van het evenement is Klaus Schwab, en dat al zo'n 50 jaar. Gedurende deze tijd heeft hij het forum naar ongekende hoogten getild, de lijst aan partners is inmiddels bijkans oneindig https://www.weforum.org/partners#search en volgens Time Magazine is hij één van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. De populaire bijnaam voor intimi is “God”, en dat zegt veel. Niemand heeft zo gemakkelijk toegang tot alle 'heersers' als hij. In juli 2020 publiceerde de man een controversieel ouder werkje hernaamd in “Covid-19: The Great Reset”. Het lezen ervan laat een vreemde smaak in de mond achter.
 
Totalitaire Omverwerping Gepland
 
Een paar indrukken
 
- het werk heeft al een tijdje in de lade gelegen; je realiseert niet in 4 maanden een boek van bijna 300 pagina's, het rouleerde reeds als 'The Great Reset' sinds 2010 binnen de politiek en think tanks, 'Covid-19' dient slechts als een handige trigger voor de toepassing ervan - als het niet 'het virus' was geweest, dan was het wel een andere 'probleemsituatie' als excuus geworden
 
- onder een flinterdun verschuillaagje van duurzaamheid, rechtvaardigheid en ecologie komt men eeuwenoud materiaal tegen -zie Augustus en Caligula of meer recent Lenin en Stalin- een beetje opgefleurd en versierd met digitale franje zodat het niet meteen opvalt dat we hier met “Bolsjewisme 2.0” van doen hebben, bedoeld voor de 'Generatie Greta', Gen Z, die zich dit neo-feodalisme, deze Marxistische technocratie, maar wat graag door de keel laat stouwen

- idealistisch gezien is het een utopie, realistisch gezien is het een dystopie, dat geldt zowel voor het direct gerelateerde klimaat-plan als voor het technologische Schwab-plan, wat Schwab's plan natuurlijk niet is, het is het plan van de krachten achter de schermen, het WEF is slechts het vehikel, de spreekbuis, het front, om het plan middels hoogdravende en idealistische terminologieën te kunnen verkopen, gelijk een colporteur
 
- bedrijven, die in ongebreidelde hebzucht en megalomanie de kar in de modder hebben gedreven, willen nu, dankzij 'het virus', met een brutale systeemwijziging de hoek omslaan en zich met dit boekje een complete paradigmaverschuiving naar een 'groen' en 'gezond' globalisme doen toeschrijven - maar wie gelooft het inmiddels nog, want uiteindelijk zijn zij het die het profijt ervan zullen, en moeten, hebben

- wie het boek doorworstelt komt tot de ontdekking dat Schwab eigenlijk helemaal niet weet wat ie wil - logisch ook wanneer je andermans ideeën aan de man moet brengen, ideeën die je in werkelijkheid helemaal niet begrijpt en je dus snel onsamenhangende taal uitslaat - het boek hangt dan ook van los zand aan elkaar, Schwab springt van het ene idee naar het andere die moeilijk tot niet met elkaar verenigbaar zijn, hij spreekt zichzelf constant tegen, nogal problematisch, immers, ideeën die met elkaar in strijd zijn; elkaar wederzijds uitsluiten, gaan nu eenmaal niet samen - Schwab's gedachtengang is naïef, kinderlijk, zelfs infantiel en dat vertelt ons dat hij veel meer slachtoffer is dan dader, hij is slechts een doorgeefluik, (voor)geprogrammeerd door anderen(*)
 
- als we alleen de idealistische geschriften van een oude professor in handen hadden, dan zou het nog geen vermoeide glimlach waard zijn - literair is het een prul - helaas moeten we ervan uitgaan dat dit het politieke programma voor de komende jaren en de toekomst is, het ligt namelijk in het verlengde van, dan wel ten grondslag aan, de 'moderne' politieke agenda die sinds de -al lang en breed achterhaalde- theorie van Thomas Malthus is gaan spelen

- entree 'Agenda 2030' (2015), voorheen 'Agenda 21' (1992), inmiddels iets beter bekend als de 'Sustainable Development Goals' agenda - 'Agenda 2030' gecomprimeerd tot frases - die door de politiek openlijk wordt gepromoot: de instructies voor de grote communistische-totalitaire omverwerping onder een andere naam
 
 
 

Dr. Schwab en zijn WEF is, zoals het elke dag duidelijker wordt, een organisatie als iets uit een James Bond film, ogenschijnlijk het machtigste netwerk ooit - en effectief reeds de bedoelde wereldregering, zeker sinds de fusie met de Verenigde Naties (juni 2019).
https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd
 
 
 
(*) De meeste culturen conditioneren hun kinderen, in het Westen en Westers-georiënteerde culturen echter, gebeurt dit met de specifieke bedoeling om mensen te creëren die door het leven gaan als slaven van het systeem met de gerichtte bedoeling om individuen te vormen die de slavernij van de planeet ondernemen namens en voor de machts-elite. Zie: 'De Wereld Binnenin' en 'Psychopaten aan de Macht' in de bibliolijst onderaan dit artikel.
 

Wereldwijd Netwerken
 
Klaus Schwab, geboren in een familie van industriëlen in Ravensburg, Duitsland, studeerde in 1971 af aan diverse elite-universiteiten, publiceerde zijn eerste boek over economie en richtte met steun van de Europese Commissie het WEF op, dat toen nog bekend stond als het “Management Forum”.
 
Voor de globale “doener” werd het een erezaak om tot de exclusieve kring te behoren die elk jaar in januari in het Zwitserse kuuroord en wintersportgebied Davos bijeenkomen waar ze allemaal gretig uit de hand van Klaus Schwab eten. Zijn invloed groeide en groeide. Hij maakte al snel deel uit van de stuurgroep van de Bilderbergconferenties en de lijst van prijzen en eredoctoraten, aan hem toegekend, wordt langer en langer. Het WEF zwemt in geld, noemt wel de partnerbedrijven, maar niet de exacte financiering, echter, alleen al de overschotten van de enorme premiebetalingen zouden een half miljard dollar bedragen.
 
Gerhard F., aan het begin van het millennium toen hij werd uitgenodigd in Davos : “De sfeer is uniek, als een groot padvinderskamp. Kronkelig, gezellig, de grootsten ter wereld op één plek, allemaal onder elkaar - en jij bent er! Als jongeman is het gewoon heel cool om ineens naast mensen te staan als een Bill Gates”.
 
Schwab weet dit en moedigt deze uitwisseling aan. Hijzelf had het voorrecht kennis te maken met Henry Kissinger op Harvard in de jaren zeventig, een zeer duurzaam contact voor hem, zegt hij zelf. Het is enigszins verrassend dat deze “Masters of the Universe” nu met zulke drastische plannen aan het licht komen, want de heer Schwab zou niet met deze ideeën durven komen zonder de steun van de topspelers. Zo laat ene Larry Fink, hoofd van BlackRock, zich rechtstreeks in de hoge beveiligde vleugel van Davos sluizen, houdt daar een publiek vast, en vertelt de lager geplaatste zilverruggen wat en hoe. (BlackRock heeft enorme aandelenbelangen in ALLE top 1000 bedrijven). https://vriendenplek.nl/read-blog/909_zij-die-de-wereld-regeren 
 
Een kleine groep immens rijke en machtige mensen trekt er nu op uit als een bende radicale saloncommunisten en legt een volledige herordening van het dagelijks leven van de mensheid op, en tot in het kleinste detail. Waarom speelt Dr. Schwab, na herstel van kanker en zijn enorme successen, niet met zijn achterkleinkinderen, zoals andere gesettelde mannen aan wie men op dergelijke leeftijd meestal niet eens de afstandsbediening overlaat?
 
Democratie? Nee, Dank Je!
 
Opnieuw de voormalige grootondernemer Gerhard F.: “Deze mensen leven meestal volledig afstandelijk in hun ivoren torens, ver weg van elke realiteit en zonder tegenspraak. Velen lijden vaak aan een zekere grootheidswaan en willen koste wat het kost hun voetafdruk op de wereld achterlaten. Geld is daar al heel lang saai en irrelevant”.
 
Dat typetjes als Jeff Bezos, Ray Kurzweil, Elon Musk, Mark Zuckerberg en niet in de laatste plaats Yuval Harari als kinderen door hun vriendjes in de vuilnisbak werden gezet, kan men zich levendig voorstellen. Wat de mensen van dat kaliber vandaag, vele miljarden later, na hun 5de drankje in een groepje uitdenken, is voor het gemiddelde publiek beduidend minder voorstelbaar. https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-plan-de-opmars-van-de-bio-machines-mens-2-0 
 
Het beangstigende ervan is de onvoorstelbare macht van deze 'elite', die zo moeilijk te bevatten lijkt. De gecumuleerde beurswaarden en omzet van de betrokken WEF-bedrijven lopen in de triljoenen. Naast de internationale organisaties zitten ook alle giganten van het bankwezen, de media, de farmaceutische industrie, de bewapeningsindustrie en de voedingsindustrie in de club, evenals de reuzen van de gegevensverzameling, de telecommunicatie en de biotechnologie. Dat biedt ongekende mogelijkheden.
 
Wat de situatie nog zorgwekkender maakt, is de arrogantie van de machthebbers bij het nemen van 'democratische' beslissingen, men doet simpelweg gewoon wat men zelf wil, of wij stervelingen het nu leuk vinden of niet. Neem bijvoorbeeld het partnerschap dat het WEF in juni 2019 met de Verenigde Naties is aangegaan voor de versnelde uitvoering van 'Agenda 2030'. Alle 193 VN-lidstaten hebben getekend. Verbaasd? Nooit van gehoord? Niet handig waarde lezer. https://vriendenplek.nl/read-blog/489_de-wereldregering-gepresenteerd-agenda-2030
 
Dr. Schwab en zijn vrienden hebben met sub-organisaties en NGO’s voor zichzelf extra legers opgericht met onder andere de stichting “Young Global Leaders” https://www.younggloballeaders.org/ voor “uitzonderlijke mensen” tot 40 jaar, of de “Global Shapers Community” https://www.globalshapers.org/ voor toegewijde mensen van jongere leeftijden. Duizenden en duizenden hebben de interne opleidingen al afgerond. Je kan je dus afvragen waarom de 'protestborden' van de SJW, BLM, Antifa, de Klima-Jugend, XR, de Woke, Gender en Cancelculture etc. zo veel op elkaar lijken. Wat een verrassing dus dat George Soros ook een ondersteunend element is bij het WEF en in 2020, in Davos, weer eens een miljard dollar heeft gedoneerd voor 'onderwijs'. https://vriendenplek.nl/read-blog/516_de-deugmens-een-respectloos-mens 
 
Ontwrichting en Vernieling
 
Het boek “Covid-19: The Great Reset” moet helaas doodserieus genomen worden, en het heeft hetzelfde doel als de Mao-bijbel, effectief het Communistische Manifest: er zouden dus geen onzekerheden meer moeten zijn over de ware bedoelingen. Voor al diegenen die hieraan twijfelen, lees op pagina 227 als klein voorbeeld over de gevolgen voor de gastronomie (horeca) en kijk dan zelf hoe braaf onze overheids-actoren daaraan voldoen.
De Great Reset betekent vernietiging, en vernietiging is noodzakelijk voor deze mensen, want alleen uit de chaos zal de hernieuwde gevangenisplaneet ontstaan. Zoals altijd in de geschiedenis en met Marxistische experimenten, doet het lijden van de mensen er niet zoveel toe.
 
Plandemie
 
Wanneer 'het virus' straks een adempauze zal nemen op de overblijfselen van onze oude wereld en plotseling radicale groeperingen overal als bij toverslag onder hun stenen vandaan gekropen komen, gaan rellen en plunderen, ogenschijnlijk tegen racisme, ongelijkheid, klimaatverandering, ingegroeide teennagels en wat al niet, dan weet je: met de hartelijke groeten van Klaus Schwab en vrienden, leve de Great Reset! De Grote Herstart!
 
 
Gerelateerd:
 
De "Herstart de Toekomst van Werk" Agenda : "Verstoring en Vernieuwing in een Post-COVID-Wereld" - een aantal tipjes van de sluiers opgelicht - het ware gezicht
 
Buzz Words : The New World Order - The Fourth Industrial Revolution - Agenda 2030 - ID2020 - The New Normal - Build Back Better - The Green New Deal - Lock Step - Sustainable Development Goals - Vision 2050 http://www.globalgoals.org/ 
 
 
Ref.
-https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/hoe-great-de-great-reset-van-world-economic-forum
-https://cultuurondervuur.nl/artikelen/wie-is-toch-de-man-achter-klaus-schwab 
-https://kanaal13.tv/programma-s/keuringsdienst-van-waarheid/63-keuringsdienst-van-waarheid-3-03-de-curieuze-herkomst-van-schwab-en-het-wef  
-https://expose-news.com/2022/10/23/the-man-who-invented-climate-change-and-influenced-schwabs-great-reset-agenda/ 
-https://unlimitedhangout.com/2022/03/investigative-reports/dr-klaus-schwab-or-how-the-cfr-taught-me-to-stop-worrying-and-love-the-bomb/   

 


Direct Gerelateerde Biblio:

'Psychopaten aan de Macht' (niet voor zwakke magen)
https://vriendenplek.nl/read-blog/1221_psychopaten-in-machtsposities 

'Zij Die De Wereld Regeren' 
https://vriendenplek.nl/read-blog/909_de-klassieke-piramide-structuur 

'Corona/Covid-19 : Een Nieuw Paradigma'
https://vriendenplek.nl/read-blog/671_corona-covid-19-een-nieuw-paradigma 

'Een CO2-Presenteerblaadje'
https://vriendenplek.nl/read-blog/626_een-co2-presenteerblaadje

'Het Kalergi Plan'
https://vriendenplek.nl/read-blog/604_een-ideologie-die-europa-in-haar-greep-houdt 

'Mens 2.0'
https://vriendenplek.nl/read-blog/649_het-doel-de-opmars-van-de-bio-machines

'Het Ultieme Doel van Globalisten'
https://vriendenplek.nl/read-blog/448_het-ultieme-doel-van-globalisten-jou-in-een-monster-veranderen-gelijk-zijzelf

'Menselijke Wezens : De Grootste Hulpbron'
https://vriendenplek.nl/read-blog/832_menselijke-wezens-de-grootste-hulpbron 

'Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu'
https://vriendenplek.nl/read-blog/702_slavernij-mensen-houden-toen-en-nu

'De tralies die je niet kan zien, proeven, horen, ruiken, aanraken'
https://vriendenplek.nl/read-blog/518_de-tralies-die-je-niet-kan-zien-proeven-horen-ruiken-aanraken

'De Khazaarse Maffia (KM)'
https://vriendenplek.nl/read-blog/623_de-khazaarse-maffia-km 


Er is ook potentieel goed nieuws

'De Nieuwe Wereldorde vs De Honderdste Aap'
https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-corona-wereldorde-vs-de-honderdste-aap 
 
'Waarom de Bedoelde Dictatuur er Niet Hoeft te Komen'
https://vriendenplek.nl/read-blog/621 

'Het Grote Ontwaken'
https://vriendenplek.nl/read-blog/661_het-grote-ontwaken 
Reacties
0987654321 3 jr

"lees op pagina 227 als klein voorbeeld over de gevolgen voor de gastronomie"
Dat wordt lastig: de versie die ik heb, bevat maar 195 pagina's en de versie onder jouw link (http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf) heeft slechts 110 pagina's.